Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Toán 1

Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

 •   20/11/2023 04:14:00
 •   Đã xem: 1122
 •   Phản hồi: 0
Bộ 6 đề thi HK1 môn Toán lớp 1 - Sách Cánh diều gồm 6 đề thi và đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 10:12:00
 •   Đã xem: 1185
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 76: Ôn tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 10:10:00
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 75: Ôn tập về thời gian- Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 10:07:00
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ Trong phạm vi 100 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 10:04:00
 •   Đã xem: 1865
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 10:02:00
 •   Đã xem: 1629
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Sách cánh diều

 •   12/10/2020 09:59:00
 •   Đã xem: 989
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán – Sách cánh diều

 •   10/10/2020 09:37:00
 •   Đã xem: 1055
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 70: Em vui học toán - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

 •   10/10/2020 09:34:00
 •   Đã xem: 2230
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 69: Em ôn lại những gì đã học - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian – Sách cánh diều

 •   10/10/2020 09:21:00
 •   Đã xem: 2760
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 68: Đồng hồ - thời gian - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ – Sách cánh diều

 •   10/10/2020 09:07:00
 •   Đã xem: 1644
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 67: Các ngày trong tuần lễ - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung – Sách cánh diều

 •   10/10/2020 08:58:00
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 66: Luyện tập chung - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập – Sách cánh diều

 •   09/10/2020 09:19:00
 •   Đã xem: 1187
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 65: Luyện tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 – Sách cánh diều

 •   09/10/2020 09:15:00
 •   Đã xem: 1349
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 – Sách cánh diều

 •   09/10/2020 09:12:00
 •   Đã xem: 1750
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 63: Phép trừ dạng 39 -15 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập – Sách cánh diều

 •   09/10/2020 09:04:00
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 62: Luyện tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 – Sách cánh diều

 •   09/10/2020 08:53:00
 •   Đã xem: 1511
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 60: Phép cộng dạng 25+14 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 60: Phép cộng dạng 25+14 – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:32:00
 •   Đã xem: 3426
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 60: Phép cộng dạng 25+14 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:30:00
 •   Đã xem: 2412
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 58: Luyện tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 58: Luyện tập – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:28:00
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 58: Luyện tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2 – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:23:00
 •   Đã xem: 2397
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3 – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:18:00
 •   Đã xem: 2272
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 55: Em vui học toán – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 55: Em vui học toán – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:14:00
 •   Đã xem: 919
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 55: Em vui học toán - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 54: Em ôn lại những gì đã học – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 09:11:00
 •   Đã xem: 1510
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 54: Em ôn lại những gì đã học - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 53: Xăng-ti-mét – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 53: Xăng-ti-mét – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 08:47:00
 •   Đã xem: 2324
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 53: Xăng-ti-mét - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 52: Đo độ dài – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 52: Đo độ dài – Sách cánh diều

 •   06/10/2020 08:42:00
 •   Đã xem: 2582
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 52: Đo độ dài - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 51: Dài hơn - ngắn hơn– Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 51: Dài hơn - ngắn hơn– Sách cánh diều

 •   06/10/2020 08:33:00
 •   Đã xem: 3191
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 51: Dài hơn - ngắn hơn - Sách cánh diều.
Bài giảng Toán 1, bài 50: Luyện tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 50: Luyện tập – Sách cánh diều

 •   04/10/2020 10:39:00
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 50: Luyện tập - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

 •   04/10/2020 10:34:00
 •   Đã xem: 3553
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100 - Sách cánh diều
Bài giảng Toán 1, bài 48: Luyện tập – Sách cánh diều

Toán 1

Bài giảng Toán 1, bài 48: Luyện tập – Sách cánh diều

 •   04/10/2020 10:30:00
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn giáo án mẫu bài giảng Toán 1, bài 48: Luyện tập - Sách cánh diều

Các tin khác

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ Ww88
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔
link
trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay ⇔ https://www.tele789.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây