Loading...

Lớp 3

Lớp 3

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 14:04 30/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 13:56 30/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 13:44 30/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

 13:39 30/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 03:13 15/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 03:03 15/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 02:51 15/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 1).

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 02:46 15/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2).

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019

 02:43 15/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khả

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

 07:30 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 07:29 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 07:26 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 07:17 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

 07:16 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2017 - 2018 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 07:05 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

 08:00 08/04/2018

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 8 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 3

Bộ 8 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 3

 01:08 29/03/2018

Bộ 8 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 08:50 04/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN