Lớp 3

Lớp 3

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

 06:59 13/12/2023

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

 06:56 13/12/2023

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức (Đề 2)

 03:18 12/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

 02:18 12/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo (Đề 3)

 21:33 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo (Đề 2)

 21:22 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo

 20:28 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 4)

 03:58 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 3)

 03:52 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều (Đề 2)

 03:24 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều

 03:13 11/12/2023

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Chân trời sáng tạo

Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Chân trời sáng tạo

 08:02 27/11/2023

Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều

Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều

 07:56 27/11/2023

Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả một đồ dùng trong nhà (hoặc một đồ vật) mà em yêu thích

Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả một đồ dùng trong nhà (hoặc một đồ vật) mà em yêu thích

 10:11 24/11/2023

Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đã được tặng một hộp bút màu.
Viết một đoạn văn kể về việc em giữ lời hứa với cha mẹ ( người thân) khuyên bảo em những điều hay lẽ phải

Viết một đoạn văn kể về việc em giữ lời hứa với cha mẹ ( người thân) khuyên bảo em những điều hay lẽ phải

 10:00 24/11/2023

Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của bà. Từ nhỏ, tôi đã ở với bà để bố mẹ tôi đi làm kinh tế, vì thế bà thay cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng tôi từng ngày.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều (Đề 2)

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều (Đề 2)

 09:45 24/11/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều

 09:38 24/11/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 3 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Kết nối tri thức

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Kết nối tri thức

 09:30 24/11/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Kết nối, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều

 03:38 24/11/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Bộ 8 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 - Kết nối tri thức

Bộ 8 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 - Kết nối tri thức

 04:23 24/04/2023

Bộ 8 đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 - Sách Kết nối tri thức có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023 - Kết nối tri thức

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023 - Kết nối tri thức

 03:20 24/04/2023

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 - 2023 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức

 05:10 12/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 125, 126.
BAI 4 TRANG 124

Giải SGK Toán 3, bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

 04:48 12/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức, trang 123, 124.
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

 04:42 11/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 121, 122
Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

 04:10 11/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 18, 119, 120.
Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức,

Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức,

 04:35 10/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 115, 116, 117.
Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000

Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000

 04:12 10/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 112, 113, 114.
Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

 03:56 10/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức, trang 108, 109.
CAU 2 trang 106

Giải SGK Toán 3, bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu - Sách Kết nối tri thức

 23:46 05/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu - Sách Kết nối tri thức, trang 103, 104, 105, 106, 107.
Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 23:23 05/04/2023

Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 101, 102.

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ https://keonhacaipro.vip/
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔ 789WIN
link trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay ⇔ https://www.tele789.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây