Loading...

Lớp 4

Lớp 4

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:26 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019

 08:21 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:18 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

 08:17 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

 08:02 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5)

 07:46 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

 07:44 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2017 - 2018

 07:39 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2017 - 2018

 07:36 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 07:34 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 07:31 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 theo thông tư 22

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 theo thông tư 22

 08:08 16/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 theo thông tư 22, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

 08:01 16/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2017 - 2018

 07:57 16/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4

 07:26 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Sông Nhạn, Cẩm Mỹ (Có đáp án)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Sông Nhạn, Cẩm Mỹ (Có đáp án)

 07:02 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Sông Nhạn, Cẩm Mỹ có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Lương Tài (Có đáp án)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Lương Tài (Có đáp án)

 06:46 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 trường TH Lương Tài, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 179, 180: Luyện tập chung (Tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 179, 180: Luyện tập chung (Tiếp theo)

 14:28 03/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 179, 180: Luyện tập chung (Tiếp theo)

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN