Loading...

Lớp 4

Lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 8)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 8)

 08:24 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 8) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 7)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 7)

 08:22 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 7) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 6)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 6)

 08:19 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 6) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 5)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 5)

 08:16 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 5) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 4)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 4)

 08:11 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 4) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 3)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 3)

 08:07 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 2)

 08:03 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 1)

 07:54 28/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 1) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 4)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 4)

 12:26 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 4) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 04:15 23/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

 04:09 23/11/2018

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:26 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019

 08:21 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:18 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

 08:17 08/10/2018

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

 08:02 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5)

 07:46 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

 07:44 20/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN