Loading...

Lớp 10

Lớp 10

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

 10:17 10/12/2018

Đề kiểm tra học kì I môn Tin học 10, gồm có: 30 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Marie Curie, TP HCM năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Marie Curie, TP HCM năm học 2018 - 2019

 08:06 04/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Marie Curie, TP HCM năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội

 13:07 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

 12:49 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

 02:41 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng

 02:31 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

 02:23 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

 02:14 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

 01:58 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 16:  Tự hoàn thiện bản thân

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 01:51 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

 01:49 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 01:44 06/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 13: Công dân với cộng đồng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 13: Công dân với cộng đồng

 14:32 05/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 13: Công dân với cộng đồng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

 14:09 05/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

 14:06 05/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 10: Quan niệm về đạo đức

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 10: Quan niệm về đạo đức

 14:04 05/11/2018

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 10: Quan niệm về đạo đức

Bình luận câu tục ngữ: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Bình luận câu tục ngữ: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

 05:50 05/11/2018

Tục ngữ Việt Nam giàu và đẹp. Đẹp ở cách diễn đạt chắc và gọn, hoặc có đối, hoặc có vần vẻ. Tục ngữ giàu chất trí tuệ, hàm chứa bao kinh nghiệm sống quý báu ở đời. Hầu như câu tục ngữ nào cũng cho ta một bài học rất chí lí và thiết thực để ta sống tốt hơn, khôn hơn.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

 07:52 22/09/2018

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN