Lớp 6 - Sách Giải

Loading...

Lớp 6

Lớp 6

Tả bác lao công

Tả bác lao công

 14:14 02/05/2018

Một số bài văn tả bác lao công, Ngữ Văn 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018

 07:21 28/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 năm học 2017 - 2018

 01:29 25/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2017 - 2018

 01:13 25/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân lớp 6 năm học 2017 - 2018

 07:55 24/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2017 - 2018

 07:23 24/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Khắc Cẩn

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Khắc Cẩn

 08:46 11/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê Khắc Cẩn năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường PYDTBT TH & THCS Bình La năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường PYDTBT TH & THCS Bình La năm học 2017 - 2018

 08:34 11/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường PYDTBT TH & THCS Bình La năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018,

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018,

 08:30 11/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018

 08:18 11/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

 10:34 04/03/2018

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
- Lớp Vỏ sinh vật
- Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật
- Ảnh hưởng của con người đối vói sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 26: Các nhân tốt hình thành đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 26: Các nhân tốt hình thành đất

 10:31 04/03/2018

Bài 26: Các nhân tốt hình thành đất
- Lớp đất trên bề mặt các lục địa
- Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng
- Các nhân tố hình thành đất
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

 10:21 04/03/2018

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
- Câu hỏi tự luận, hướng dẫn trả lời
- Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 24: Biển và đại dương

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 24: Biển và đại dương

 14:23 03/03/2018

Bài 24: Biển và đại dương
- Độ muối của nước biển và đại dương
- Sự vận động của nước biển và đại dương
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 23: Sông và hồ

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 23: Sông và hồ

 12:50 02/03/2018

Bài 23: Sông và hồ
- Sông và lượng nước của sông
- Hồ
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

 12:43 02/03/2018

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
- Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

 09:16 22/02/2018

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
- Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm
- Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 20: Hơi nước trong không khí

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 20: Hơi nước trong không khí

 02:43 18/02/2018

Bài 20: Hơi nước trong không khí
- Hơi nước và độ ẩm của không khí
- Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN