Loading...

Lớp 6

Lớp 6

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

 09:16 22/02/2018

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
- Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm
- Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 20: Hơi nước trong không khí

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 20: Hơi nước trong không khí

 02:43 18/02/2018

Bài 20: Hơi nước trong không khí
- Hơi nước và độ ẩm của không khí
- Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

 06:44 12/02/2018

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
- Khí áp, các đài khí áp trên Trái Đất
- Gió và các hoàn lưu khí quyển
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 18: Thời tiết, khí hậu và Nhiệt độ không khí

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 18: Thời tiết, khí hậu và Nhiệt độ không khí

 06:28 12/02/2018

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và Nhiệt độ không khí
- Thời tiết và khí hậu
- Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 17: Lớp vỏ khí

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 17: Lớp vỏ khí

 06:11 12/02/2018

Bài 17: Lớp vỏ khí
- Thành phần của không khí
- Cấu tạo của lớp vỏ khí (lớp khí quyển)
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

 03:24 06/02/2018

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn. Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận và đáp án trắc nghiệm

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 11: Độ cao của âm

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 11: Độ cao của âm

 13:21 05/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 11: Độ cao của âm

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 28, 29: Sự sôi

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 28, 29: Sự sôi

 13:13 03/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 28, 29: Sự sôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 28 trang 87, 88: Sự sôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 28 trang 87, 88: Sự sôi

 13:09 03/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 28 trang 87, 88: Sự sôi

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 15: Các mỏ khoáng sản

 09:41 01/02/2018

Bài 15: Các mỏ khoáng sản
- Các loại khoáng sản
- Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

 09:18 01/02/2018

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
- Bình nguyên (đồng bằng)
- Cao nguyên
- Đồi
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

 08:42 01/02/2018

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất
- Núi và độ cao của núi
- Núi già, núi trẻ
- Địa hình Cacxtơ và các hang động
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

Giải bài tập Địa Lí 6, Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

 14:07 30/01/2018

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất
- Tác động của nội lực và ngoại lực
- Núi lửa và động đất
- Câu hỏi trắc nghiệm - Đáp án.

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 13:42 30/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 27 trang 84: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 27 trang 84: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

 13:39 30/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 27 trang 84: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 26 trang 80, 81, 82: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 26 trang 80, 81, 82: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 13:37 30/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 26 trang 80, 81, 82: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 25 trang 78, 79: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 25 trang 78, 79: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

 13:35 30/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 6 bài 25 trang 78, 79: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 24 - 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 24 - 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

 13:33 30/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 24 - 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...