Loading...

Lớp 6

Lớp 6

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

 08:34 16/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

 05:52 11/12/2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2017 - 2018

 13:12 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018

 12:53 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Lịch sử học lớp 6 năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Sinh học học lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ I môn Sinh học học lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:18 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Sinh học học lớp 6 năm học 2018 - 2019, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018

 07:50 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6  trường THCS Lê Lợi, Hà Đông

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông

 06:30 09/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 06:18 09/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019

 02:23 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Quang Trung năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019

 02:17 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 02:11 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

 11:52 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019

 11:37 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn GD Công dân lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn GD Công dân lớp 6 năm học 2018 - 2019

 11:33 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn GD Công dân lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:34 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:26 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:11 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:00 02/12/2018

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 - 2019

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN