Loading...
Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ và sự phá sản của nó.

Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ và sự phá sản của nó.

 •   16/02/2019 11:51:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Chiến thuật “Trực thăng vận”, “thiết xa vận” là một chiến thuật cơ bản trong “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. Đề tài góp phần làm rõ âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 - 1965), đồng thời làm rõ mục đích, việc triển khai và sự thâm độc của kẻ thù trong việc thực hiện chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống lại chiến thuật này.
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

 •   02/01/2019 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống là địa bàn phân bố dân cư phát triển dân sinh và phát triển xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.
Phương pháp khắc phục sai lầm khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

Phương pháp khắc phục sai lầm khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

 •   22/12/2018 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 1000
 •   Phản hồi: 0
Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp khắc phục những sai lầm thường mắc phải trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
Nâng cao kết quả học tập lí thuyết môn Giáo dục quốc phòng - an ninh bằng phương pháp "Thảo luận nhóm"

Nâng cao kết quả học tập lí thuyết môn Giáo dục quốc phòng - an ninh bằng phương pháp "Thảo luận nhóm"

 •   13/12/2017 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 4935
 •   Phản hồi: 0
SKKN: Nâng cao kết quả học tập lí thuyết môn Giáo dục quốc phòng - an ninh bằng phương pháp "Thảo luận nhóm"
Bạn hãy thuyết phục mọi người về một vấn đề gì đó: "Sống thử" trong sinh viên

Bạn hãy thuyết phục mọi người về một vấn đề gì đó: "Sống thử" trong sinh viên

 •   07/02/2017 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 5120
 •   Phản hồi: 0
Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu sống thử? Bạn có đồng ý sống thử không? Chắc có lẽ một số bạn sẽ đồng tình và cho việc đó chỉ là “sống thử có gì đâu. Bạn nghĩ cuộc sống có thể gọi là “thử” hay không? Và Bạn có nghĩ được rằng sống thử một phút nhưng đau thì cả đời không?
Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch về chuyên đề học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 •   02/02/2017 11:46:00 AM
 •   Đã xem: 4711
 •   Phản hồi: 0
Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Quan lưu và tác phẩm sửa đổi lối làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi tự thấy mình đã thu hoạch được những vấn đề như sau:
Một số phương pháp khắc phục lỗi phát âm cho học sinh THCS, khối 8

Một số phương pháp khắc phục lỗi phát âm cho học sinh THCS, khối 8

 •   25/01/2017 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 3649
 •   Phản hồi: 0
Trong thời đại hiện nay khi khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, để tiếp cận với nền văn minh hiện đại trên thế giới. Qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh ngày nay được sử dụng gần như phổ biến trên toàn thế giới và mang ý nghĩa quốc tế rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa các nước với nhau.
Đa dạng hoá các hình thức dạy học môn ngữ văn ở bậc THCS

Đa dạng hoá các hình thức dạy học môn ngữ văn ở bậc THCS

 •   21/01/2017 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 2460
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao chất lượng dạy – học đã và đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Dạy – học phải đổi mới toàn diện: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và các yêu cầu khác. Dạy – học hiện nay là nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Cho nên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng quy trình hóa việc chuẩn bị và tiến hành dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS có ý nghĩa rất quan trọng:
Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác

Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác

 •   26/11/2016 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 1490
 •   Phản hồi: 0
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh cách đánh giá và cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội. Đạo đức được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi sức mạnh của truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
George Wilhelm Friedrich Hegel

Nội dung tư tưởng triết học tôn giáo của Hegel

 •   14/11/2016 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 1657
 •   Phản hồi: 0
George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là một triết gia duy tâm người Đức, chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng của Kant, một phần từ các tác phẩm của Heraclitus và Spinoza. Ông triển khai di sản triết học của Kant và hình thành nên thuyết duy tâm siêu hình học của mình.
Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập ở lớp 1 bán trú

Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập ở lớp 1 bán trú

 •   30/09/2016 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 5039
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.
Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

 •   16/02/2016 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 14758
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay nước ta đưa ra những mục tiêu, chuẩn mực cơ bản, trực tiếp mà chúng ta hướng tới chính là xây dựng gia đình no ấm, bình đăng tiến bộ và hạnh phúc. Trong gia đình cần chú trọng xây dựng quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên, nhất là dân chủ bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái tạo nên sự nề nếp, hòa thuận kỹ cương trong mỗi gia đình, các yếu tố này trở thành một trong những nội dung cơ bản và chủ yếu cấp thiết trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay.
Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

 •   06/01/2016 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 4713
 •   Phản hồi: 0
Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn tồn tại không lâu (1802 – 1945) nhưng có một vị trí hết sức đặc biệt. Đây là triều đại được thiết lập trong giai đoạn cuối của thời kỳ trung đại và chiếm trọn thời kỳ cận đại của dân tộc. Ra đời trong bối cảnh hết sức đặc biệt sau đó phải đối mặt với một loạt khó khăn thử thách lớn. Một trong những khó khăn đó là họa xâm lăng của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
Nguyễn Trường Tộ – Khát vọng canh tân đất nước

Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị cải cách đất nước

 •   06/01/2016 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 11361
 •   Phản hồi: 0
Vào khoảng giữa thế kỉ XIX, nhà Nguyễn dần suy yếu, cộng thêm vào đó là mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp, tiếng súng quân Pháp tấn công Đà Nẵng 1858 đã làm cho triều đình run sợ. Đất nước chìm đắm trong nghèo nàn lạc hậu, nhân dân khổ cực, nhiều cuộc nổi dậy bùng nổ khắp nơi, nền kinh tế trì trệ lạc hậu, cộng với chính sách hạn chế việc giao thương với nước ngoài, nạn tham những cùng với hệ tư tưởng Nho giáo lỗi thời đã làm cho khủng hoảng xã hội càng thêm trầm trọng. Tình hình đó khiến biết bao nhà yêu nước và các sĩ phu lo ngại. Có biết bao nhiêu bản điều trần, chương trình cải cách đã được đệ trình lên triều đình.
Quan lại triều đình nhà Nguyễn ở Vinh

Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để đất nước rơi vào tay thực dân Pháp

 •   06/01/2016 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 103971
 •   Phản hồi: 2
Vương triều Nguyễn – một vương triều cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại trong một khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại nhiều dấu ấn phức tạp, đặt ra hàng loạt vấn đề khó giải đáp. Tầm quan trọng và tính phức tạp của vấn đề triều Nguyễn nói chung và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất nước nói riêng cũng được phản ánh sâu sắc trong học tập và giảng dạy lịch sử Việt Nam.
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 •   22/11/2015 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 1646
 •   Phản hồi: 0
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

 •   05/09/2015 11:46:48 AM
 •   Đã xem: 4411
 •   Phản hồi: 0
Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học tổng hợp một số câu hỏi tình huống thường gặp trong bài thi môn Quản trị học, giúp bạn có thêm kiến thức và sự chuẩn bị với các tình huống xảy ra trong công tác quản trị. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây