Loading...

Lớp 1

Lớp 1

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 2)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 2)

 17:22 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 1)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 1)

 17:09 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 4)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 4)

 17:00 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 4) gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 3)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 3)

 16:49 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 3) gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 2)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 2)

 16:28 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 2) gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 1)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 1)

 16:25 17/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 (Đề 1) gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 5 đề ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2019

Bộ 5 đề ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2019

 15:09 20/03/2019

Bộ 5 đề ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 16 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

Bộ 16 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

 15:07 20/03/2019

Bộ 16 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

 09:12 14/02/2019

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

 08:58 14/02/2019

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

 13:29 19/12/2018

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

 09:39 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

 09:11 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

 08:56 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 08:50 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 08:33 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:23 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 07:48 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN