Loading...

Lớp 1

Lớp 1

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

 09:39 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

 09:11 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

 08:56 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 08:50 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 08:33 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:23 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 07:48 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 03:29 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 03:22 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 03:07 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

 02:54 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

 08:08 03/09/2018

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 07:36 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 06:44 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

 06:40 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

 06:38 13/04/2018

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

 06:35 13/04/2018

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương

 07:07 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN