Loading...

Lớp 1

Lớp 1

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

 08:08 03/09/2018

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 07:36 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 06:44 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

 06:40 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

 06:38 13/04/2018

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5)

 06:35 13/04/2018

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2017 - 2018 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương

 07:07 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 1 trường TH Trưng Vương có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 4)

 12:34 24/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 12:31 24/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 12:27 24/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018

 12:22 24/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 07:41 14/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018

 07:33 14/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường TH& THCS Minh Chuẩn năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường TH& THCS Minh Chuẩn năm học 2016 - 2017

 13:32 29/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường TH& THCS Minh Chuẩn năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, sở GD&ĐT Ia H’Drai năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, sở GD&ĐT Ia H’Drai năm học 2016 - 2017

 13:28 29/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, sở GD&ĐT Ia H’Drai năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm học 2016 - 2017

 13:22 29/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2016 - 2017

 13:16 29/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Lộc An, Lộc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Lộc An, Lộc Ninh năm học 2016 - 2017

 13:14 29/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Lộc An, Lộc Ninh năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN