Loading...

Lớp 1

Lớp 1

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019

 09:12 14/02/2019

Bộ 15 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

 08:58 14/02/2019

Bộ 21 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

 13:29 19/12/2018

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7)

 09:39 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6)

 09:11 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

 08:56 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 08:50 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 08:33 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 08:23 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 07:48 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 03:29 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 03:22 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 03:07 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019

 02:54 13/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

 08:08 03/09/2018

Bảng âm vần Tiếng Việt theo chương trình Giáo dục công nghệ và sách cải cách giáo dục

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3)

 07:36 23/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2)

 06:44 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

 06:40 13/04/2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017 - 2018 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN