Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 môn Giáo dục công dân (Đề 6)

Chủ nhật - 10/06/2018 02:53

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 môn Giáo dục công dân (Đề 6) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 136
Họ tên: ............................................................... Số báo danh: ...................  
Câu 81: Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các
    A. công dân.                  B. giới tính.                       C. dân tộc.                         D. vùng miền.
Câu 82: Hiện nay, chủ trương của Nhà nước là hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất của chủ trương này là hướng đến
    A. giải quyết việc làm cho người lao động.
    B. tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông thôn phát triển.
    C. giúp kinh tế xã hội nông thôn năng động hơn.
    D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi.
Câu 83: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn bắt người khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?
    A. 10 giờ.                       B. 12 giờ.                           C. 18 giờ.                           D. 24 giờ.
Câu 84: Thị trường gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây?
    A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.        B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán.
    C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa.               D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả.
Câu 85: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa phương là
    A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
    B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
    C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
    D. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định.
Câu 86: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất gọi là
    A. hoạt động sản xuất.                                            B. sức lao động.
    C. lao động.                                                             D. sản xuất vật chất.
Câu 87: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những
    A. tính chất của cạnh tranh.                                   B. mục đích của cạnh tranh.
    C. tính hai mặt của cạnh tranh.                              D. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
Câu 88: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa
    A. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
    B. người lao động và người sử dụng lao động.
    C. đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.
    D. người lao động và đại diện người lao động.
Câu 89: Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện, pháp luật là phương tiện để công dân
    A. thực hiện nghĩa vụ của mình.            B. bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.
    C. bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.         D. thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 90: Các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức
    A. tuân thủ pháp luật.                                             B. thi hành pháp luật.
    C. áp dụng pháp luật.                                             D. sử dụng pháp luật.
Câu 91: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử. Quyền này thể hiện các dân tộc bình đẳng về
    A. xã hội.                                                                  B. tự do ngôn luận.
    C. quản lí nhà nước.                                                D. chính trị.
Câu 92: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta?
    A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
    B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân.
    C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.
    D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí dân số.
Câu 93: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt
    A. tương đối, đa nghĩa.                                            B. tuyệt đối, một nghĩa.
    C. chính xác, đa nghĩa.                                           D. chính xác, một nghĩa.
Câu 94: Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do
    A. cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
    B. công dân, cơ quan, công chức thực hiện.
    C. mọi cá nhân, cơ quan thẩm quyền, tổ chức thực hiện.
    D. cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện.
Câu 95: Phát hiện, tìm tòi các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội của con người là hoạt động
    A. nghiên cứu khoa học.                                         B. phát triển năng khiếu.
    C. nghiên cứu đời sống.                                          D. học tập thường xuyên.
Câu 96: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong lao động?
    A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
    B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
    C. Bình đẳng trong thực hiện hợp đồng lao động.
    D. Bình đẳng trong tự chủ đăng kí kinh doanh.
Câu 97: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào
    A. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.    B. độ tuổi, hoàn cảnh, trách nhiệm mỗi người.
    C. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.    D. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.
Câu 98: Đối với nhà nước ta, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện
    A. bảo vệ quyền lợi của công dân.                        B. bản chất dân chủ, tiến bộ.
    C. bản chất giai cấp của nhà nước.                      D. quyền lực của nhà nước.
Câu 99: Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển
    A. không bền vững.      B. không ổn định.            C. không hiệu quả.           D. không liên tục.
Câu 100: Quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa công dân với
    A. công dân.                  B. pháp luật.                     C. tòa án.                           D. nhà nước.
Câu 101: Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham gia một tôn giáo lạ, đi ngược lại với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong trường hợp này, em phải xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?
    A. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.
    B. Nhận tiền nhưng không tham gia.
    C. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương.
    D. Không quan tâm cũng không nhận tiền.
Câu 102: Để có tiền giúp cha đẻ trị bệnh, chị H đã bán chiếc xe máy có trước khi kết hôn mà bây giờ chị vẫn là người sở hữu. Chị H đang thực hiện quyền gì trong quyết định tài sản riêng của mình?
    A. Quyền sử dụng tài sản riêng.                             B. Quyền tự do đối với tài sản riêng.
    C. Quyền chiếm hữu tài sản riêng.                        D. Quyền định đoạt tài sản riêng.
Câu 103: Chị H bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 10 tháng tuổi. Chị H cần căn cứ vào quyền nào dưới đây để bảo vệ mình?
    A. Quyền khiếu nại.     B. Quyền lao động.          C. Quyền tố cáo.              D. Quyền làm việc.
Câu 104: Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ cư ở thị trấn, ông A tự ý mua vật liệu, thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không thiết kế và không xin phép xây dựng. Việc làm của ông A là vi phạm
    A. luật đất đai.              B. hành chính.                  C. dân sự.                          D. kỉ luật.
Câu 105: Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để có cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
    A. Tham vấn.                B. Học tập.                        C. Sáng tạo.                       D. Phát triển.
Câu 106: Bạn A có học lực giỏi, thuộc diện hộ nghèo, được miễn học phí và được lĩnh học bổng, còn các bạn khác thì không. Trường hợp này, việc được miễn học phí của bạn A thể hiện
    A. bình đẳng về nghĩa vụ.                                       B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
    C. bình đẳng về cơ hội hoàn thiện bản thân.       D. bình đẳng về quyền.
Câu 107: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hàng ngày. Việc làm này nhằm
    A. phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng nếp sống văn hóa.
    B. xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ ở địa phương.
    C. xây dựng tinh thần đoàn kết trong bảo vệ môi trường.
    D. đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.
Câu 108: Gia đình thuộc hộ nghèo, bạn A đi học được nhà trường miễn đóng học phí. Điều này, thể hiện phương hướng cơ bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo?
    A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
    B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
    C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
    D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 109: Do mâu thuẫn, A nóng giận cầm bình hoa gần đó ném vào B. B tránh được, bình hoa trúng vào đầu C đang đứng gần đó. Trong tình huống này, hành vi của A vi phạm quyền nào sau đây?
    A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
    B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.
    C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân.
    D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
Câu 110: Độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng?
    A. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.                       B. Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
    C. Từ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.                       D. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Câu 111: Chị H là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của xã X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc một tháng và đã được chấp thuận. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến ai sau đây?
    A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện của xã X.   B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X.
    C. Phòng văn hóa, giáo dục huyện của xã X.      D. Hiệu trưởng trường tiểu học.
Câu 112: Trong kì thi tuyển sinh năm 2016, nữ sinh không tay Lê Thị T tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với số điểm 18,38 đã được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách tuyển vào trường. Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
    A. Quyền sáng tạo của công dân.
    B. Quyền học tập của công dân.
    C. Quyền được phát triển của công dân.
    D. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân.
Câu 113: Chỗ bạn bè thân, anh H cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Khi cần dùng đến, anh H đòi nhưng anh K cứ hứa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh H. Anh H đã nhờ B (một tay anh chị, chuyên đòi nợ thuê) đến nhà anh K hăm dọa và đập phá một số đồ đạc nhà anh K. Bực mình, anh K đã đến nhà anh H, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, anh K nhặt viên gạch ném anh H làm anh H bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
    A. Anh K và B.             B. Anh H và K.                 C. Anh H và B.                 D. Anh H, K và B.
Câu 114: Mùa hè, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh nên hay bị cắt (cúp) điện. Do đó, nhu cầu mua đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy, nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào của quan hệ cung - cầu?
    A. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.                         B. Cung  - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
    C. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.   D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.
Câu 115: Chị A, H, Đ, K cùng bán quán Phở tại thị trấn X. Để thu hút khách hàng, chị A đã giảm chi phí bằng cách bớt lượng phở, thịt trong mỗi tô; chị Đ tìm mua nguồn thịt và xương tươi ngon để hầm nước lèo; chị H lại đầu tư hệ thống nồi hơi dùng điện hầm nước lèo thay củi để bớt công sức; chị K lại thuê nhân viên phục vụ trẻ, nhanh nhẹn. Những ai dưới đây đã áp dụng phù hợp với quy luật giá trị?
    A. Chị A và K.              B. Chị A và H.                  C. Chị A, H và K.             D. Chị H, Đ và K.
Câu 116: Do gia đình quá khó khăn, T là bố Q bắt con gái mới 13 tuổi phải nghỉ học, vào làm việc tại quán karaoke X. Q cao ráo và xinh đẹp, nên thường xuyên được ông chủ P cho đi tiếp khách và trả rất nhiều tiền. Có lần, Q bị H ép phải sử dụng ma túy. Biết được điều này, ông T đã thuê D đến đập phá nhà H và tung tin quán X chứa chấp gái mại dâm. Hành vi của ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
    A. Ông P và ông T.       B. Q và ông T.                   C. Ông P, H và D.             D. Ông T và D.
Câu 117: Sau khi phát hiện hộp sữa vừa mua ở siêu thị thực phẩm hết hạn sử dụng, anh X quay lại để trình bày. Lãnh đạo siêu thị đã tiếp nhận sự việc, xin lỗi và bồi thường sản phẩm. Việc làm này của siêu thị là thể hiện nghĩa vụ nào của người sản xuất, kinh doanh?
    A. Thực hiện đúng trách nhiệm người kinh doanh.
    B. Sợ mất khách hàng.
    C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
    D. Bảo vệ uy tín của siêu thị.
Câu 118: Anh B và C thường xuyên đi làm muộn. Hôm nay, B và C đi làm muộn hơn năm mươi phút nên bị D bảo vệ xí nghiệp X không cho vào do quy định của cơ quan. Xin mãi không được, B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. E đi ngang qua, vốn có ác cảm với D nên E cùng với B chửi D. Quá tức giận, D rút cây búa trên xe C đánh B bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hành vi của những ai phải chịu trách nhiệm pháp lí?
    A. B, C, D và E.             B. B và C.                          C. Chỉ mình D.                  D. B và E.
Câu 119: Chị H giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?
    A. Chị H và nhân viên S.                                        B. Anh T và chị H.
    C. Chị H, cụ M và nhân viên S.                             D. Anh T, chị H và nhân viên S.
Câu 120: Do ghen tuông, D lén mở điện thoại của H ra xem và phát hiện có nhắn tin hẹn gặp với một bạn nữ tên X đang học lớp 11. D bực tức, bỏ về nhà và gọi điện thoại cho Q bạn học cùng lớp. Khi thấy X đến nhà vệ sinh, D và Q đã viện cớ bị đau bụng xin thầy giáo ra ngoài. Gặp X, D và Q lao vào tát, giật tóc và lăng nhục X. Những ai sau đây vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
    A. D và H.                      B. Chỉ mình D.                  C. D và Q.                          D. H và X.
 
-----HẾT----- 
1 136
81 C
82 A
83 B
84 A
85 C
86 B
87 D
88 B
89 D
90 D
91 D
92 B
93 D
94 A
95 A
96 D
97 C
98 B
99 A
100 D
101 C
102 D
103 A
104 B
105 D
106 D
107 D
108 A
109 C
110 B
111 D
112 B
113 D
114 A
115 D
116 A
117 C
118 A
119 B
120 C
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: THPT

 

Xem tiếp...

 

Bài viết cũ

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN