Loading...

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018

Thứ hai - 14/05/2018 13:49

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Loading...
Câu 1:(1,5 điểm)
So sánh giữa vacxin nhược độc và vacxin vô hoạt theo các tiêu chí sau:
a. Cách xử lí mầm bệnh   (0,25đ)                        d. Điều kiện bào quản                       (0,25đ)
b. Tạo miễn dịch              (0,25đ)                        e. Mức độ và thời gian miễn dịch     (0,25đ)
c. Tính an toàn                 (0,5đ)

Câu 2:(2 điểm)
a. Trình bày mục đích và ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thủy sản.            (1đ)
b. Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản như thế nào?                                                      (1đ)

Câu 3:(2,5 điểm)
a. Mục đích của việc bảo quản hạt giống. Có mấy phương pháp bảo quản hạt giống. Kể tên.     (1,5đ)
b. Trình bày quy trình bảo quản củ giống                                                                                      (1đ)

Câu 4:(2 điểm)
a. Kinh doanh là gì? Thế nào là cơ hội kinh doanh?                     (1đ)
b. Trình bày những hiểu biết của anh/chị về công ty cổ phần       (1đ)

Câu 5: (2 điểm)
Hãy tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty S trong trường hợp sau:
1. Kế hoạch mua hàng:
* Số lượng sản phẩm:
   - Mặt hàng A: 8000 sản phẩm
   - Mặt hàng B: 9000 sản phẩm
   - Mặt hàng C: 4000 sản phẩm
   - Mặt hàng D: 10000 sản phẩm
 * Giá của từng sản phẩm
   - Mặt hàng A: 1.000.000/1 sản phẩm
   - Mặt hàng B:    800.000/1 sản phẩm
   - Mặt hàng C: 1.200.000/1 sản phẩm 
   - Mặt hàng D:    750.000/1 sản phẩm
2. Kế hoạch bán hàng
   - Mặt hàng A: 1.500.000/1 sản phẩm
   - Mặt hàng B: 1.400.000/1 sản phẩm
   - Mặt hàng C: 1.600.000/1 sản phẩm 
   - Mặt hàng D: 1.200.000/1 sản phẩm
3. Kế hoạch nhân công:
   - Công nhân: 200 người
   - Quản lí: 2 người
4. Kế hoạch chi phí:
   - Tiền lương công nhân: 10.000.000/1 công nhân
   - Tiền lương quản lí: 2% doanh thu
   - Các khoản chi phí khác: Tiền điện, nước, vận chuyển…. Chiếm 20% doanh thu.
 
---------------------------------------
ĐÁP ÁN

 
Câu Đáp án Điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Đặc diểm Vacxin vô hoạt (Vacxin chết) Vacxin nhược độc (vacxin sống)
Cách xử lí mầm bệnh Giết chết mầm bệnh bằng các tác nhân lí, hóa học. Làm giảm độc lực, mầm bệnh vẫn sống nhưng không còn khả năng gây bệnh.
Tạo miễn dịch Chậm (có miễn dịch sau 15 - 20 ngày). Nhanh (có miễn dịch sau 5 – 7 ngày).
Tính an toàn An toàn (vì mầm bệnh đã bị giết chết). Không an toàn , vì mầm bệnh tuy đã bị làm giảm độc lực nhưng khi ra ngoài tự nhiên có thể thay đổi độc lực và gây bệnh).
Điều kiện bảo quản Dễ bảo quản. Không cần điều kiện quá nghiêm ngặt. Nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh (tốt nhất là từ 20C-80C) .
Mức độ và thời gian miễn dịch Tạo miễn dịch yếu, thời gian miễn dịch ngắn (thường phải thêm chất bổ trợ). Tạo miễn dịch mạnh. Thời gian miễn dịch dài (từ 1 đến 2 năm).
  • Câu này học sinh phải trả lời đúng và hoàn chỉnh mới trọn điểm
 
 
 
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
 
 
 
 
2
a. Mục đích, ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thủy sản
    Chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm duy trì, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo quản và đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người tiêu dùng.
b. Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản
  - Nông, lâm, thủy sản là lương thực, thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cần thiết
  - Đa số nông, lâm, thủy sản chứa nhiều nước
  - Dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm gây thối hỏng
  - Lâm sản (gỗ, tre, mây,..) chứa chủ yếu là xơ.
 
 

 
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
 
 
 
 
3
a. Mục đích: bảo quản hạt giống nhằm giữ được độ nảy mầm của hạt, hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng hạt giống để tái sản xuất và góp phần duy trì tính đa dạng sinh học.
  Có 3 phương pháp để bảo quản hạt giống là:
   + Bảo quản ngắn hạn
   + Bảo quản dài hạn
   + Bảo quản trung hạn
b. Quy trình bảo quản củ giống:
Thu hoạch à làm sạch, phân loại à xử lí chất chống vi sinh vật hại à xử lí ức chế nảy mầm à bảo quản à sử dụng.
 
0,5đ
 
 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
 
 
 
 
 
 
 
4
a. Khái niệm kinh doanh và điều kiện kinh doanh
- Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép
  - Cơ hội kinh doanh là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận)
b. Công ty cổ phần:
- Số thành viên (cổ đông) mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy người.
    - Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; giá trị mỗi cổ phần gọi là cổ phiếu; mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.
    - Cổ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên; cổ phiếu của sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị là những cổ phiếu có ghi tên.
 
 
 
0,5đ
 
 
0,5đ
 
 
 
0,25đ
 
0,5đ
 
 
 
0,25đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
a. Doanh thu:
  + Mặt hàng A:   8000 x 1.500.000 = 12.000.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng B:   9000 x 1.400.000 = 12.600.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng C:   4000 x 1.600.000 =   6.400.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng D: 10000 x 1.200.000 = 12.000.000.000 (VNĐ)
  • Tổng thu:                                  43.000.000.000 (VNĐ)
b. Chi phí:
1. Chi phí mua hàng:
  + Mặt hàng A:   8000 x 1.000.000 =   8.000.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng B:   9000 x    800.000 =   7.200.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng C:   4000 x 1.200.000 =   4.800.000.000 (VNĐ)
  + Mặt hàng D: 10000 x    750.000 =   7.500.000.000 (VNĐ)
à Tổng mua hàng:                              27.500.000.000 (VNĐ)
2. Chi phí trả tiền nhân công
  + Công nhân:     200 x 10.000.000 =    2.000.000.000 (VNĐ)
  + Quản lí:            2 x 860.000.000 =    1.720.000.000 (VNĐ)
à Tổng công:                                        3.720.000.000 (VNĐ)
3. Các khoản chi phí khác:
                   20% x 43.000.000.000=    8.600.000.000 (VNĐ)
 
  • Tổng chi: 39.820.000.000 (VNĐ)
c. Lợi nhuận:
Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí
= 43.000.000.000 – 39.820.000.000
= 3.180.000.000 (VNĐ)
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
 
0,25đ
 
 
 
0,5đ
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 10

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN