Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Thứ sáu - 25/05/2018 07:30

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông
     A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh                B. Đà Nẵng, Nha trang, TP Hồ Chí Minh
     C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh        D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
Câu 2: Cho biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?
     A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015
     B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm
     C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm
     D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm
Câu 3: Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do
     A. chịu tác động thường xuyên của gió mùa     B.nằm gần Xích đạo, mưa nhiều
     C. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp                     D. tiếp giáp với biển Đông
Câu 4: Cho bảng số liệu
Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn
Đơn vị (%)
Giai đoạn 1986-1991 1992-1997 1998-2001 2002-2007 2015
Tốc độ tăng trưởng 4,7 8,8 6,1 7,9 5,3
(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)
Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?
     A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
     B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
     C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
     D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997
Câu 5: Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là
     A. Tây Bắc                    B. Trường Sơn Nam     C. Trường Sơn Bắc      D. Đông Bắc
Câu 6: Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là:
     A. phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên
     B. đẩy mạnh khai thác khoáng sản để sản xuất
     C. phát huy kinh nghiệm của người dân trong canh tác nông nghiệp
     D. trồng rừng và bảo vệ rừng
Câu 7: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề
     A. đánh bắt thủy sản                                           B. chế biến thủy sản
     C. nuôi trồng thủy hải sản                                  D. làm muối
Câu 8: Thiên tai nào dưới đây rất hiếm khi xảy ra ở khu vực đồng bằng nước ta
     A. Hạn hán                   B. Bão                           C. Ngập lụt                   D. Động đất
Câu 9: Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở
     A. Nam Bán Cầu          B.  Đông Bán Cầu        C. Bắc Bán Cầu            D. Tây Bán Cầu
Câu 10: Điểm giống nhau cơ bản của địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc là
     A. nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam      B. có nhiều sơn nguyên, cao nguyên
     C. có nhiều khối núi cao, đồ sộ                          D. đồi núi thấp chiếm ưu thế
Câu 11: Cho biểu đồ sau

Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ Latinh
     A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp                    B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
     C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều          D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều
Câu 12: Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua
     A. 17 tỉnh                      B. 18 tỉnh                      C. 19 tỉnh                      D. 20 tỉnh
Câu 13: Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp dưới 1000m ở nước ta chiếm
     A. 85% diện tích lãnh thổ                                  B. 70% diện tích lãnh thổ
     C. 60% diện tích lãnh thổ                                  D. 75% diện tích lãnh thổ
Câu 14: Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
     A. Là quá trình đổi mới công nghệ
     B. Đưa lực lượng sản xuất vào nền sản xuất đại cơ khí
     C. Đưa lực lượng sản xuất vào quá trình tự động hóa cục bộ
     D. Xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao
Câu 15: Bùng nổ dân số bắt nguồn từ
     A. những thay đổi dân số của các nước phát triển
     B. sự gia tăng dân số của các nước châu Á
     C. sự gia tăng dân số quá nhanh ở các nước đang phát triển
     D. tỉ lệ gia tăng dân số quá cao ở các nước Châu Phi
Câu 16: Cơ sở để Mĩ Latinh thu hút vốn đầu tưu nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp là
     A. cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại                     B. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
     C. có nguồn lao động đông, trình độ cao           D. có cơ sở hạ tầng đồng bộ
Câu 17: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam
     A. Đông Triều               B. Hoàng Liên Sơn       C. Pu Sam Sao              D. Pu Đen Đinh
Câu 18: Cho bảng số liệu sau:
GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014
Đơn vị: tỉ USD
Quốc gia GDP Tổng số nợ Quốc gia GDP Tổng số nợ
Ác-hen-ti-na 151,5 158,0  Mê-hi-cô 676,5 149,9
Bra-xin 605,0 220,0 Pa-na-ma 13,8 8,8
Ha-mai-ca 8,0 6,0 Vê-nê-xu-ê-la 109,3 33,2
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)
Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cáo nhất và thấp nhất là
     A. Mê-hi-cô và Bra-xin                                       B. Bra-xin và Ác-hen-ti-na
     C. Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô                              D. Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na
Câu 19: Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng
     A. tiếp giáp lãnh hải      B. nội thủy                    C. độc quyền kinh tế     D. lãnh hải
Câu 20: Các dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Bắc của nước ta có ở vùng núi
     A. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc
     B. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam
     C. Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam
     D. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc
Câu 21: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta?
     A. Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới
     B. Trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo
     C. Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta
     D. Được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền
Câu 22: Khu vực địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở
     A. Đông Nam Bộ                                               B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
     C. Nam Trung Bộ                                               D. Bắc Trung Bộ
Câu 23: Theo chiều Tây – Đông, vùng biển nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến
     A. 102009’Đ- 117020’Đ trên biển Đông            B. 101000’Đ- 117020’Đ trên biển Đông
     C. 102009’Đ- 109024’Đ trên biển Đông            D. 101000’Đ- 109024’Đ trên biển Đông
Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta
     A. Phân bố ở ven biển                                        B. Đa dạng sinh học
     C. Năng suất sinh học cao                                  D. Có nhiều loài cây gỗ quý
Câu 25: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, liệt kê các đỉnh núi cao trên 2000m ở vùng núi Trường Sơn Bắc
     A. Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai
     B. Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ
     C. Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai
     D. Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ
Câu 26: Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn là do
     A. Thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất)       B. Địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc
     C. Khan hiếm nước                                            D. Động đất
Câu 27: Đồng bằng sông Hồng khác đồng bằng sông Cửu Long ở điểm
     A. có diện tích rộng hơn
     B. địa hình thấp và tương đối bằng phẳng
     C. có hình thành nên vùng sụt lún ở hạ lưu sông
     D. có hệ thống đê sông ngăn lũ
Câu 28: Cho bảng số liệu
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2005 (%)
Nhóm tuổi 0-14 15-64 Trên 65
Các nước đang phát triển 32 63 5
Các nước phát triển 17 68 15
(Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2007)
Nhận xét nào chính xác về cơ cấu dân số của hai nhóm nước
     A. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số trẻ
     B. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
     C. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số già
     D. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
Câu 29: Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào
     A. sự khác nhau về tổng dân số
     B. sự khác nhau về thu nhập bình quan đầu người
     C. sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội
     D. sự khác nhau về điều kiện tự nhiên
Câu 30: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên nào dưới đây không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam
     A. Lâm Viên                 B. Mộc Châu                C. Kom Tum                 D. Di Linh
Câu 31: Nơi phát sinh ra đạo Thiên chúa. Đạo Do Thái và đạo Hồi là
     A. Nam Á                     B. Trung Á                    C. Đông Nam Á           D. Tây Nam Á
Câu 32: Cho bảng số liệu sau
GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta
Đơn vị: nghìn tỉ đồng
Thành phần 2005 2010 2014
Kinh tế nhà nhước 343,9 722,0 1255,0
Kinh tế ngoài nhà nước 431,5 1054,1 1891,6
Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài 138,6 381,7 791,3
Tổng số 914,0 2157,8 3937,9
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống Kê, 2016)
Để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?
     A. Cột                           B. Tròn                          C. Đường                      D. Miền
Câu 33: Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do
     A. Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều
     B. Trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu
     C. Đồng bằng nằm ở chân núi nhận được nhiều sỏi, cát trôi xuống
     D. Các sông niềm trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa
Câu 34: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, cho biết những quốc gia nào có chung biển Đông với Việt Nam
     A. Mianma, Thái Lan    B. Singapo, Đông TimoC. Mianma, Đông Timo D. Philippin, Thái Lan
Câu 35: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh biển nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam?
     A. Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong
     B. Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh
     C. Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh
     D. Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Hạ Long
Câu 36: Có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là tổ chức liên kết kinh tế nào?
     A. APEC                      B. ASEAN                   C. EU                            D. MERCOSUR
Câu 37: Cho bảng số liệu
Diện tích đất tự nhiên phân theo vùng ở nước ta đến 31/12/2015
(đơn vị: nghìn ha)
Vùng Diện tích
Trung du và miền núi Bắc Bộ 10137,8
Đồng bằng sông Hồng 1508,2
Bắc Trung Bộ 5111,1
Duyên hải Nam Trung Bộ 4453,8
Tây Nguyên 5450,9
Đông Nam Bộ 2351,9
Đồng bằng sông Cửu Long 4081,6
(Nguồn: niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống Kê, 2017)
Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích phân theo vùng nước ta đến hết 31/12/2015
     A. Diện tích Đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất
     B. Diện tích Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất
     C. Diện tích Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ
     D. Diện tích Đông Nam Bộ nhỏ nhất
Câu 38: Nước ta có thể giao lưu thuận lợi với các nước trên thể giới là do vị trí
     A. Nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng
     B. Nằm ở khu vực đặc biệt quan trọng về chính trị và quân sự
     C. Nằm ở khu vực kinh tế năng động nhất thế giới
     D. Nằm nới ở tiếp giáp giữa lục địa và đại dương
Câu 39: Cho biểu đồ sau

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới
     A. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất
     B. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất
     C. Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất
     D. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất
Câu 40: Cho biểu đồ

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục và biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?
     A. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai
     B. Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao, tăng
     C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng
     D. Tỉ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản giảm

Đáp án
1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-A 7-D 8-D 9-B 10-A
11-C 12-C 13-A 14-D 15-C 16-B 17-A 18-C 19-D 20-A
21-D 22-A 23-B 24-D 25-D 26-B 27-D 28-C 29-C 30-B
31-D 32-B 33-B 34-D 35-C 36-A 37-B 38-A 39-C 40-A
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
Câu 2: Đáp án B
Dựa vào biểu đồ đó, cho biết nhận xét nào chính xác nhất là: Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm, từ 2010 đến 2016, tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục từ 14,2% xuống còn 5,8%
Câu 3: Đáp án D
Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do tiếp giáp với biển Đông, nguồn dự trữ nhiệt độ dồi dào, làm biến tính các khối khí qua biển. Mùa hè biển Đông cung cấp ẩm cho các khối khí, tạo nên mùa mưa, các cơn mưa mùa hạ là bớt thời tiết nóng bức. Mùa đông, gió mùa mùa đông qua biển trở nên ấm, ẩm hơn, gây mưa phùn cho đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa cho duyên hait miền Trung…
Câu 4: Đáp án C
Nhận định không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015 là Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm vì từ 1986-2015, tốc độ tăng trưởng GDP còn biến động qua các giai đoạn. Ví dụ 1986-1991 tốc độ tăng trưởng GDP là 4,7%; giai đoạn 1992-1997 tăng lên 8,8% nhưng đến 1998-2001 lại giảm còn 6,1%...
Câu 5: Đáp án A
Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là Tây Bắc với nhiều đỉnh cao trên 3000m như Phanxipang 3143m, Pusilung 3076m… (Atlat trang 6-7)
Câu 6: Đáp án A
Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sự khô hạn (sgk Địa lí 11 trang 20)
Câu 7: Đáp án D
Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề làm muối (sgk Địa lí 12 trang 38)
Câu 8: Đáp án D
Thiên tai nào dưới đây rất hiếm khi xảy ra ở khu vực đồng bằng nước ta là động đất (sgk Địa lí 12 trang 64)
Câu 9: Đáp án B
Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở Đông Bán Cầu, ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ,…
Câu 10: Đáp án A
Điểm giống nhau cơ bản của địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc là nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam, tức là có cùng hướng nghiêng cao nhất ở Tây Bắc thấp dần xuống Đông Nam (Atlat trang 13)
Câu 11: Đáp án C
Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy: Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước Mĩ Latinh không đều. Ví dụ 1985 tốc độ tăng trưởng GDP là 2,3%, năm 1990 giảm còn 0,5%, đến năm 2000 lại tăng lên 2,9%
Câu 12: Đáp án C
Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua 19 tỉnh từ Điện Biên đến Kiên Giang (Atlat trang 4-5)
Câu 13: Đáp án A
Địa hình đồng bằng và đồi núi tháp dưới 1000m ở nước ta chiếm 85% diện tích lãnh thổ (sgk Địa lí 12 trang 29)
Câu 14: Đáp án D
Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là Xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao (sgk Địa lí 11 trang 8)
Câu 15: Đáp án C
Bùng nổ dân số bắt nguồn từ sự gia tăng dân số quá nhanh ở các nước đang phát triển. Bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển (sgk Địa lí 11 trang 13)
Câu 16: Đáp án B
Cơ sở để Mĩ Latinh thu hút vốn đầu tưu nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp là có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Mĩ Latinh có nhiều tài nguyên khoáng sản như quạng kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu, là cơ sở nguyên liệu cho phát triển công nghiệp
Câu 17: Đáp án A
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam là dãy Đông Triều, dãy Đông Triều chạy theo hướng vòng cung (là 1 trong 4 cánh cung lớn ở vùng núi Đông Bắc - Atlat trang 13)
Câu 18: Đáp án C
Xử lí số liệu theo công thức: Tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP=Tổng số nợ/GDP*100%
Ta có bảng Tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các quốc gia Mĩ Latinh
Quốc gia Tổng số nợ/GDP Quốc gia Tổng số nợ/GDP
Ác-hen-ti-na 104,3  Mê-hi-cô 22,2
Bra-xin            36,4 Pa-na-ma 63,8
Ha-mai-ca 75 Vê-nê-xu-ê-la 30,4
ðNhư vậy, Ác-hen-ti-na có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất và Mê-hi-cô có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP thấp nhất
Câu 19: Đáp án D
Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang 15)
Câu 20: Đáp án A
Các dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Bắc của nước ta có ở cả 4 vùng núi, điển hình hơn ở 3 vùng núi Tây Bắc: dãy Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao,…, Trường Sơn Bắc (các dãy núi chạy song song thuộc dãy Trường Sơn Bắc), Đông Bắc (dãy con Voi, Tam Đảo,…)
Câu 21: Đáp án D
Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền. Vì vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta, trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo (sgk Địa lí 12 trang 15)
Câu 22: Đáp án A
Khu vực địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ (sgk Địa lí 12 trang 32)
Câu 23: Đáp án B
Theo chiều Tây – Đông, vùng biển nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến 101000’Đ- 117020’Đ trên biển Đông (sgk Địa lí 12 trang 13)
Câu 24: Đáp án D
Hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta phân bố ở ven biển, đa dạng sinh học và năng suất sinh học cao, trong rừng ngập mặn chủ yếu sú, vẹt, bần, đước,…không phải là các cây gỗ quý có giá trị cao
Câu 25: Đáp án D
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, liệt kê các đỉnh núi cao trên 2000m ở vùng núi Trường Sơn Bắc là Phu Hoạt (2452m), Pu xai Lai Leng (2711m), Rào Cỏ (2235m)
Câu 26: Đáp án B
Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn là do địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc, nhiều sông suối hẻm vực gây trở ngại cho giao thông giao lưu giữa các vùng (sgk Địa lí 12 trang 34)
Câu 27: Đáp án D
Đồng bằng sông Hồng khác đồng bằng sông Cửu Long ở điểm có hệ thống đê sông ngăn lũ
Câu 28: Đáp án C
Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận xét thấy các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ (tỉ lệ người trẻ <15 tuổi cao, tỉ lệ người già >65 thấp), nước phát triển có cơ cấu dân số già (tỉ lệ người già > 65 cao)
Giair thích thêm cơ cấu dân số “vàng” là cơ cấu dân số có tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao gấp đôi tỉ lệ người dưới độ tuổi lao động và tỉ lệ người trên độ tuổi lao động
Câu 29: Đáp án C
Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội (sgk Địa lí 11 trang 6)
Câu 30: Đáp án B
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 14, cao nguyên không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam là Mộc Châu (Mộc Châu thuộc vùng núi Tây Bắc)
Câu 31: Đáp án D
Nơi phát sinh ra đạo Thiên chúa. Đạo Do Thái và đạo Hồi là Tây Nam Á
Câu 32: Đáp án B
Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ và bảng số liệu đã cho, để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất là biểu đồ tròn (thể hiện quy mô và cơ cấu < 4 năm)
Câu 33: Đáp án B
Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu (sgk Địa lí 12 trang 33)
Câu 34: Đáp án D
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, những quốc gia có chung biển Đông với Việt Nam là Philippin, Thái Lan
Câu 35: Đáp án C
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 6-7, các vịnh biển được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam là Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh
Câu 36: Đáp án A
Tổ chức liên kết kinh tế có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là APEC- diaanx đàn châu Á Thái Bình Dương vưới các thành viên đến từ Châu Á, Châu Úc, Bắc Mĩ, Nam Mĩ
Câu 37: Đáp án B
Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận xét thấy diện tich Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất chỉ 1508,2 nghìn ha
Câu 38: Đáp án A
Nước ta có thể giao lưu thuận lợi với các nước trên thể giới là do vị trí nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng (sgk Địa lí 12 trang 16-17)
Câu 39: Đáp án C
Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét không chính xác về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới năm 2003 là chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất. Vì chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ là 2,78 lần trong khi chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở Tây Âu lên tới 42,7 lần (cách tính: lượng dầu thô tiêu dùng/ lượng dầu thô khai thác)
Câu 40: Đáp án A
Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục vào biểu đồ đã cho, nhận xét không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta là Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai vì Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản luôn thấp nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và 2013
Loading...
 

 
 Từ khóa: năm học, quốc gia
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: THPT

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN