© Copyright Sách Giải.com

Đề kiểm tra học kì 2, Hoá học 9

Thứ ba - 23/04/2019 11:12

Đề kiểm tra học kì 2, môn Hoá học 9, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Loading...
A . Trắc nghiệm khách quan(3đ)
 Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Các nguyên tố trong nhóm VII được sắp xếp theo thứ tự như sau: F, Cl, Br, I, At.
Phát biểu nào dưới đây là sai ?
a. Tính phi kim của F là mạnh nhất                               b. Điện tích hạt nhân  tăng dần từ F đến At
c. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ F đến At            d. Số lớp electron tăng dần từ F đến At

Câu 2: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần?
a. Na, Mg, Al, K                    b. K, Na, Mg, Al                    c. K, Mg, Al, Na                    d. Mg, K, Al, Na

Câu 3 : Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào? 
a. Số electron tăng từ 1 đến 8                                 b. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
c. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8                d. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8

Câu 4 : Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là
a. C2H6, CH4, C2H2, C6H6                                       b. C2H6O, C3H8, C2H5O2N, Na2CO3
c. C2H6O, C6H6, CO, Na2CO3.                                d. C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, CO

Câu 5: Trong phân tử metan có
a. 4 liên kết đơn                                                     b. 4 liên kết đơn, một liên kết đôi
c. 2 liên kết đơn, một liên kết ba                          d. 1 liên kết đôi

Câu 6 :  Phản ứng ………là phản ứng đặc trưng của các phân tử có liên kết đôi, liên kết ba
a. thế              b. cộng                               c. oxi hoá –khử .                                    d. phân huỷ

Câu  7 : Chất làm mất màu dung dịch brom là
a. CO2, CH4                b. CO2, C2H4                          c. CH4, C2H4                          d. C2H2, C2H4

Câu 8 : Cấu tạo phân tử benzen có đặc điểm
a. ba liên kết đơn xen kẽ với ba liên kết ba                 b. ba liên kết đôi xen kẽ với ba liên kết đơn
c. hai liên kết đơn xen kẽ với hai liên kết đôi            d. ba liên kết đôi xen kẽ với hai liên kết đơn

Câu  9 : Axit axetic có tính chất axit vì trong phân tử có
a. hai nguyên tử oxi                                                                b. có nhóm -OH  
c. có một nguyên tử oxi và một nhóm -OH                d. có nhóm -COOH  

Câu 10: Điền chất còn thiếu vào phương trình hoá học sau: CH3COOH + ? CH3COOC2H5  +  H2O
a. CH4                         b. CH3                         c. C2H5OH                 d.   CH3OH 

Câu 11 : Sản phẩm thu được khi cho một axit tác dụng với một rượu gọi là
a. ete                           b. este                         c. etyl                                    d. etylic

Câu 12: Axit axetic có thể điều chế từ chất nào dưới đây? 
a. Etilen                      b. Benzen                   c. Rượu etylic          d. Glucozơ
 
B.Tự luận(7đ)
Câu 13 (2đ): Viết phương trình hoá học biểu diễn chuỗi biến hoá sau:(kèm điều kiện phản ứng nếu có) 

Câu 14(2 đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch glucozơ, axit axetic và rượu etylic.          
Câu 15 (3 đ): Cho dung dịch glucozơ lên men, người ta thu được 16.8 lit khí cacbonic ở đktc.
 • Tính khối lượng glucozơ cần dùng.
 • Tính thể tích rượu 460 thu được nhờ quá trình lên men nói trên.
 •     (Biết khối lượng riêng của rượu là 0.8 g/ml. C =12, H =1, O =16)
   
  ---------------------
  Đáp án
   
  A . Trắc nghiệm khách quan(3đ) Mỗi ý đúng 0.25đ
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  c b d a a b d b d c b c
   
  B.Tự luận(7đ)
  Câu Đáp án Biểu điểm
  Câu 13 - Thiếu điều kiện  - 0.25đ  
  - Thiếu cân bằng  - 0.25đ
  0.5 đ x 4PT
  = 2 đ
  Câu14 - Làm thí nghiệm trên lượng nhỏ hoá chất                                  
  -Dùng quỳ tím nhận ra axitvà có hiện tượng quỳ tím hóa đỏ
  -Dùng Na nhận ra rượu etylic
  + PTHH
  (hoặc dùng phản ứng tráng gương nhận ra glucozơ)
  -Chất còn lại
  0.25đ
  0.5đ
  0.25đ
   
  0.75đ
   
  0.25đ
  Câu 15  PTHH:  C6H12O6  2 C2H5OH +  2CO2
                    1mol                          2mol         2mol
                    0.375 mol                  0.75 mol   0.75 mol                     
   
   nCO2             =   16.8:  22.4   = 0.75 mol                                                     
   n C6H12O6     =  0.375 mol                                                                
   m C6H12O6    =  0.375 x 180 = 67.5 g
   nC2H5OH       =  0.75 mol                                                     
   m C2H5OH     =  0.75 x  46    = 34.5 g
   v C2H5OH      =  34.5 : 0.8     =  43.125 ml
   v rượu 460       =  43.125x 100 : 46     =  93.75 ml
  0.5đ
   
  0.25đ
   
  0.25đ 
  0.25đ
  0.5đ 
  0.25đ  
  0.25đ 
  0.25đ 
  0.5đ                             
  Loading...

  Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

  Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Mã bảo mật   

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây