Loading...

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Chủ nhật - 04/03/2018 12:57

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 10 trang 74

Bài 1. (SGK Hóa 10 trang 74)

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2-, và HNO3 lần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Giải bài 1:

Đáp án: B

Bài 2. (SGK Hóa 10 trang 74)

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+, S trong SO3, P trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng đúng.

Giải bài 2:

Đáp án: A

Bài 3. (SGK Hóa 10 trang 74)

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2, Al2O3.

Giải bài 3:

Cs = 1+               Cl = 1                  Na = 1+                  O = 2

Ba = 2+               O = 2                  Al = 3+                   O = 2

Bài 4. (SGK Hóa 10 trang 74)

Hãy xác định cộng hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Giải bài 4:

Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

 

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trị

H có cộng hóa trị là 1

O có cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4

H có cộng hóa trị là 1

H và Cl đều có cộng hóa trị là 1

N có cộng hóa trị là 3

H có cộng hóa trị là 1

Bài 5. (SGK Hóa 10 trang 74)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, NH4+

Giải bài 5:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

Giải bài tập trang 74 SGK Hóa học lớp 10: Hóa trị và số oxi hóa

Cu2+ có số oxi hóa là +2 , Na+ có số oxi hóa là +1, Fe2+ có số oxi hóa là +2, Fe3+ có số oxi hóa là +3, Al3+ có số oxi hóa là +3.

Bài 6. (SGK Hóa 10 trang 74)

Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

Giải bài 6:

Công thức phân tử của những chất trong đó S có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 lần lượt là: H2S, S, SO2, SO3.

Bài 7. (SGK Hóa 10 trang 74)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất, đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4, SO42-, NH4+.

Giải bài 7:

a) Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2, S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b) Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.

c) Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4

d) Giải bài tập trang 74 SGK Hóa học lớp 10: Hóa trị và số oxi hóa

Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 10

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN