tet trung thu 2017

Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Thứ tư - 28/02/2018 14:23

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Loading...
Bài 1: Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau:
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O.
b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2
Viết những phương trình phản ứng hóa học.
Giải:
a) Lấy một ít mỗi chất cho tác dụng với nước, sau đó đem lọc, nước lọc của các dung dịch này được thử bằng khí CO2 hoặc dung dịch Na2CO3. Nếu có kết tủa trắng thì chất ban đầu là CaO, nếu không có kết tủa thì chất ban đầu là Na2O. Phương trình phản ứng :
CaO + H2O → Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O
Hoặc Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
Na2O + H2O → 2NaOH
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O.
b) Sục hai chất khí không màu vào hai ống nghiệm chứa nước vôi Ca(OH)2 trong. Ống nghiệm nào bị vẩn đục, thì khí ban đầu là CO2, khí còn lại là O2.

Bài 2: Hãy nhận biết từng cặp chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học:
a) CaO, CaCO3
b) CaO, MgO
Viết các phương trình phản ứng hóa học.

Giải:
a) Chất nào phản ứng mạnh với nước và tỏa nhiệt là CaO, không tan trogn nước là CaCO3.
b) Lấy một ít mỗi chất cho tác dụng với nước, chất nào tan là CaO, chất không tan là MgO. Hoặc có thể cho hai chất tác dụng với dung dịch HCl. Sau đó cho dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản ứng, dung dịch nào tạo kết tủa trắng Mg(OH)2 thì chất ban đầu là MgO, dung dịch không có kết tủa thì chất ban đầu là CaO.
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O.

Bài 3: 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5mol/lit hòa tan vừa đủ 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3.
a) Viết các phương trình phản ứng hóa học.
b) Tính khối lượng của mỗi oxit bazơ có trong hỗn hợp ban đầu.

Giải:
nHCl = 3,5 x 200 / 100 = 0,7 mol.
Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3.
a) Phương trình phản ứng hóa học :
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
Fe2O3 + 3HCl → 2FeCl3 + 3 H2O
b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:
Gọi nCuO = x, nFe2CO3=y
Ta có nHCl = 2x + 3y = 0,7.
mCuO + mFe2CO3 = 80x + 160y = 20g.
Giải hệ ta tính được x = 0,05 mol, y = 0,1 mol.
mCuO = 0,05 x 80 = 4g
mFe2CO3 = 0,1 x 160 = 16g

Bài 4: Biết 2,24 lit khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm sinh ra là BaCO3 và H2O.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.
c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

Giải:
nCO2 = 2,24 / 22,4 =0,1 mol.
a) Phương trình phản ứng hóa học:
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O
b) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy:
nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1 mol.
=> CBa(OH)2 = 0,5 mol/lít.
c) Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có:
nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol.
=> mBaCO3 = 0,1 x 197 = 19,7 g
Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 9

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN