17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là gì?

Thứ năm - 17/09/2020 01:50
Các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals) của Liên hợp quốc là kế hoạch chi tiết để đạt được một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người.
17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là gì?
17 mục tiêu sẽ giải quyết những thách thức toàn cầu mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hòa bình và công lý…

MỤC TIÊU 1: KHÔNG NGHÈO (NO POVERTY)

Hơn 700 triệu người, tương đương 10% dân số thế giới, ngày nay vẫn sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói, phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất như y tế, giáo dục, tiếp cận với nước và vệ sinh. Cứ 5 trẻ em thì có một trẻ sống trong tình trạng nghèo cùng cực. Đảm bảo bảo trợ xã hội cho tất cả trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác là rất quan trọng để giảm nghèo. Do đó, tăng trưởng kinh tế phải bao trùm, để cung cấp việc làm bền vững và thúc đẩy bình đẳng. Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức ở mọi nơi.

MỤC TIÊU 2: KHÔNG ĐÓI (ZERO HUNGER)

Với hơn một phần tư tỷ người đang đứng trước bờ vực của nạn đói, cần phải có hành động nhanh chóng để cung cấp lương thực và cứu trợ nhân đạo cho những vùng có nguy cơ cao nhất.

Đồng thời, cần phải có một sự thay đổi sâu sắc của hệ thống nông nghiệp và lương thực toàn cầu nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng hơn 690 triệu người đang đói ngày nay - và thế giới sẽ có thêm 2 tỷ người vào năm 2050. Tăng năng suất nông nghiệp và sản xuất lương thực bền vững là trọng tâm của công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

MỤC TIÊU 3: SỨC KHỎE TỐT VÀ PHÚC LỢI (GOOD HEALTH AND WELL-BEING)

Tập trung vào việc cung cấp tài trợ hiệu quả hơn cho các hệ thống y tế, cải thiện điều kiện vệ sinh, cũng như tăng khả năng tiếp cận với các bác sĩ. Điều đó có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giúp cứu sống hàng triệu người. Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho mọi lứa tuổi là điều cần thiết để phát triển bền vững.

MỤC TIÊU 4: GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG (QUALITY EDUCATION)

Giáo dục cho phép chuyển dịch kinh tế xã hội đi lên và là chìa khóa để thoát nghèo. Trong thập kỷ qua, đã có những tiến bộ lớn nhằm tăng khả năng tiếp cận giáo dục và tỷ lệ đi học ở tất cả các cấp, đặc biệt là đối với trẻ em gái.

Tuy nhiên, khoảng 260 triệu trẻ em vẫn chưa được đến trường vào năm 2018 - gần 1/5 dân số toàn cầu trong độ tuổi đó. Và hơn một nửa số trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới không đáp ứng các tiêu chuẩn thông thạo tối thiểu về đọc và toán học.

Vì vậy, có được một nền tảng giáo dục chất lượng là điều cốt lõi để nâng cao đời sống con người và phát triển bền vững.

MỤC TIÊU 5: BÌNH ĐẲNG GIỚI (GENDER EQUALITY)

Những thập kỷ qua bình đẳng giới đã có nhiều tiến bộ: Nhiều trẻ em gái được đến trường hơn, ít trẻ em gái bị ép kết hôn sớm hơn, nhiều phụ nữ đang phục vụ trong quốc hội và các vị trí lãnh đạo, và luật pháp đang được cải cách để thúc đẩy bình đẳng giới.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu này, nhưng vẫn còn nhiều thách thức: luật pháp phân biệt đối xử và các chuẩn mực xã hội vẫn còn phổ biến, phụ nữ tiếp tục không có đại diện ở tất cả các cấp lãnh đạo chính trị và 1/5 phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 49 báo cáo bị bạo lực thể chất hoặc tình dục bởi một đối tác thân thiết trong khoảng thời gian 12 tháng.

Do vậy, bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà là nền tảng cần thiết cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

MỤC TIÊU 6: NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH (CLEAN WATER AND SANITATION)

Trên toàn thế giới, cứ ba người thì có một người không được tiếp cận với nước uống an toàn, hai trong số năm người không có phương tiện rửa tay cơ bản với xà phòng và nước, và hơn 673 triệu người vẫn còn thói quen đại tiện.

Nước sạch, có thể tiếp cận được cho tất cả mọi người là một phần thiết yếu của thế giới mà chúng ta muốn sống.

MỤC TIÊU 7: NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG (AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY)

Năng lượng là trung tâm của hầu hết mọi thách thức và cơ hội lớn. Cần có sự quan tâm tập trung hơn nữa, để cải thiện khả năng tiếp cận các công nghệ và nhiên liệu nấu ăn sạch và an toàn cho 3 tỷ người. Mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo ngoài ngành điện và tăng cường điện khí hóa ở châu Phi cận Sahara.

MỤC TIÊU 8: VIỆC LÀM TỐT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH)

Tăng trưởng kinh tế bền vững sẽ đòi hỏi xã hội tạo điều kiện cho phép mọi người có việc làm chất lượng và cải thiện mức sống.

MỤC TIÊU 9: CÔNG NGHIỆP, ĐỔI MỚI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG (INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE)

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng là rất quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững. Công nghiệp hóa cùng với đổi mới và cơ sở hạ tầng, có thể giải phóng các lực lượng kinh tế năng động và cạnh tranh tạo ra việc làm và thu nhập. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và quảng bá các công nghệ mới. Tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và cho phép sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

MỤC TIÊU 10: GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG (REDUCED INEQUALITIES)

Để giảm bất bình đẳng, về nguyên tắc, các chính sách cần được phổ cập, chú ý đến nhu cầu của các nhóm dân cư yếu thế và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Ở các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém và những quốc gia đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Người tị nạn và người di cư, cũng như người bản địa, người già, người khuyết tật và trẻ em đặc biệt có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

MỤC TIÊU 11: CÁC THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG (SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES)

Đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến việc ngày càng nhiều cư dân ổ chuột, cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiếu thốn và quá tải (như hệ thống thu gom rác thải, nước và vệ sinh, đường sá và giao thông). Làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí và sự tràn lan đô thị không theo quy hoạch.

Cần có một tương lai trong đó các thành phố mang lại cơ hội cho tất cả mọi người, được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và hơn thế nữa.

MỤC TIÊU 12: TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION)

Tiến bộ kinh tế và xã hội trong thế kỷ qua đã đi kèm với sự suy thoái môi trường. Đang gây nguy hiểm cho chính hệ thống phát triển trong tương lai của chúng ta. Thực sự là sự sống còn của chúng ta đang phụ thuộc vào môi trường.

Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm là làm nhiều hơn và tốt hơn với ít gây ô nhiễm hơn. Nó cũng nhằm tách tăng trưởng kinh tế khỏi suy thoái môi trường, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy lối sống bền vững, lối sống xanh.

MỤC TIÊU 13: HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU (CLIMATE ACTION)

Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu. Nó đang ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên mọi lục địa. Nó đang phá vỡ nền kinh tế quốc gia và ảnh hưởng đến cuộc sống. Các hình thái thời tiết đang thay đổi, mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Việc cứu mạng sống và sinh kế đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để giải quyết cả đại dịch và tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

MỤC TIÊU 14: CUỘC SỐNG DƯỚI NƯỚC (LIFE BELOW WATER)

Đại dương thúc đẩy các hệ thống toàn cầu giúp loài người có thể sinh sống được trên Trái đất. Nước mưa, nước uống, thời tiết, khí hậu, đường bờ biển, nhiều thức ăn của chúng ta, và thậm chí cả oxy trong không khí chúng ta thở, cuối cùng đều được cung cấp và điều tiết bởi biển.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, sự suy thoái liên tục của các vùng nước ven biển do ô nhiễm và quá trình axit hóa đại dương.

Đa dạng sinh học biển rất quan trọng đối với sức khỏe của con người và hành tinh của chúng ta. Các khu bảo tồn biển cần được quản lý hiệu quả và có nguồn lực tốt. Và cần có các quy định để giảm đánh bắt quá mức, ô nhiễm biển và axit hóa đại dương.

MỤC TIÊU 15: CUỘC SỐNG TRÊN CẠN (LIFE ON LAND)

Hoạt động của con người đã thay đổi gần 75% bề mặt trái đất. Dồn ép động vật hoang dã và thiên nhiên vào một góc ngày càng nhỏ của hành tinh.

Phá rừng, sa mạc hóa và biến đổi khí hậu đang gây ra những thách thức lớn đối với phát triển bền vững. Và đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người. Rừng vô cùng quan trọng để duy trì sự sống trên Trái đất và đóng vai trò cốt lõi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Quản lý rừng, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất, ngăn chặn mất đa dạng sinh học là mục tiêu cấp thiết của phát triển bền vững.

MỤC TIÊU 16: HÒA BÌNH, CÔNG BẰNG VÀ THỂ CHẾ VỮNG MẠNH (PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS)

Xung đột, mất an ninh, thể chế yếu kém và khả năng tiếp cận công lý hạn chế vẫn là mối đe dọa lớn đối với phát triển bền vững.

Và việc sinh của khoảng 1/4 trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới không bao giờ được ghi nhận chính thức. Điều này làm mất đi chứng minh nhân thân hợp pháp của chúng. Vì vậy rất khó để bảo vệ quyền lợi của chúng tiếp cận công lý và các dịch vụ xã hội.

MỤC TIÊU 17: QUAN HỆ ĐỐI TÁC (PARTNERSHIPS)

Các mục tiêu phát triển bền vững chỉ có thể được thực hiện khi có quan hệ đối tác và hợp tác toàn cầu mạnh mẽ.

Một chương trình nghị sự phát triển thành công đòi hỏi quan hệ đối tác bao trùm ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương. Được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và giá trị. Đồng thời dựa trên tầm nhìn chung và mục tiêu chung, đặt con người và hành tinh vào trung tâm. Làm sống lại mối quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

Đại dịch toàn cầu COVID-19 có những hậu quả vô cùng nghiêm trọng:
- Chưa bao giờ nhiều trẻ em phải nghỉ học cùng một lúc, làm gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến cuộc sống.
- Chưa bao giờ có nhiều người nghỉ việc cùng một lúc, làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu.
- Chưa bao giờ có nhiều người bị bệnh cùng một lúc, gây quá tải lên hệ thống y tế của các quốc gia.
- Chưa bao giờ có nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, gây bàng hoàng và lo sợ cho người dân toàn cầu,…

Những hậu quả đó gây nguy hiểm cho việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững nêu trên, có lẽ phải đến hàng triệu năm nữa cũng chưa chắc hoàn thành.​​

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ 78win ⇔
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Nhà cái 8day ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔
link
trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây