Loading...

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Thứ năm - 23/03/2017 04:02

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, có đáp án.

Loading...
Câu 1. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự  hình thành hai giai cấp mới, đó là:
 
A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản.
D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.
 
Câu 2. Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
 
A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu.
B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm.
C. A, B đúng.
D. A, B sai.
 
Câu 3. Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm, nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân , thợ thủ công , công nhân) bị áp lực, bóc lột nặng nề. Đó là đặc điểm kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỷ nào?.
 
A. Các thế kỉ XIV - XV.         
B. Thế kỉ XV - XVI.
C. Các thế kỉ XV - XVII.        
D. Thế kỉ XV - XVIII.
 
Câu 4. Khi nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời trong lòng xã hội phong kiến, màu thuẫn mới nào sảy sinh ?
 
A. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
B. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công,
C. Mâu thuẫn giữa tư sản với nông dân.
D. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.
 
Câu 5. Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất của Nê-đéc-lan (thuộc hai nước Hà Lan và Bỉ hiện nay) có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu. Đúng hay sai?
 
A. Đúng,    
B. Sai.
 
Câu 6. Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là gì?
 
A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp.
 
Câu 7. Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?
 
A. Giai cấp tư sản bị phá sản.
B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp,
D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản.
 
Câu 8. Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?
 
A. Vương quốc Tây Ban Nha.
B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.        
D. Vương quốc Anh.
 
Câu 9. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?
 
A. Tháng 6 năm 1566.  
B. Tháng 7 năm 1566.
C. Tháng 8 năm 1566.  
D. Tháng 10 nám 1566

Câu 10. Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan được gọi là  "phong trào phá tượng Thánh”?
 
A. Vì họ phá toàn bộ các tượng Thánh dựng lên ở Nê-đéc-lan.
B. Vì họ phá tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo.
C. Vì họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bắt các giám mục.
D. Tất cả các lí do trên.
 
Câu 11. Trước sự xâm lược tàn bạo của quân đội Tây Ban Nha vào tháng 6-1567, quý tộc và tư sản lớp trên của Nê-đéc-lan tỏ thái độ như thế nào?
 
A. Sẵn sàng thỏa hiệp với Tây Ban Nha đàn áp cách mạng.
B. Hợp tác với quân khởi nghĩa chông lại Tây Ban Nha.
C. Cầu cứu Anh, Pháp; lập quân đội để vừa chông Tây Ban Nha, vừa đàn áp quân khởi nghĩa.
D. Đơn phương lập quân đội chống lại quân Tây Ban Nha.
 
Câu 12. Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?
 
A. Năm 1566.
B. Năm 1581.
C. Năm 1648.
D. Năm 1650.
 
Câu 13. Thế kỉ XVI, XVII trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở nước nào phát triển mạnh nhất?
 
A. Hà Lan.
B. Anh.      
C. Pháp.    
D. Mĩ.
 
Câu 14. Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào?
 
A. Sự phát triển của các công trường thủ công.
B. Sự phát triển của ngành ngoại thương.
C. Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương.
D. Sự xuất hiện của các trung tâm về công nghiệp.

Câu 15. Từ thể kỉ XVI, quan hệ kinh tế nào đỏ thâm nhập vào nông thôn Anh, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh?
 
A. Quan hệ kinh tế nông nghiệp.
B. Quan hệ kinh tế công nghiệp,
C. Quan hệ kinh tế tiền tệ.
D. Tất cả các quan hệ kinh tế trên.
 
Câu 16. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?
 
A. Sản xuất thủ công nghiệp. 
B. Sản xuất nông nghiệp.
Q Sản xuất len dạ.        
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.
 
Câu 17. Vì sao người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán sức lao động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầu?
 
A. Họ bị mất ruộng đất.
B. Họ bị tầng lớp địa chủ bóc lột tàn nhẫn.
C. Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn.
D. Tất cả các lý do trên.
 
Câu 18. Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nào?
 
A. Tư sản công nghiệp. 
B. Tư sản nông nghiệp,
C. Địa chủ mới.   
D. Quý tộc mới.
 
Câu 19. Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới?
 
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
 
Câu 20. Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 1 - 1642.       
B. Ngày 14 - 6 - 1645.
C. Ngày 22 - 8 - 1642.  
D. Ngày 14 - 6 - 1642.
 
Câu 21. Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?
 
A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới.     
B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.
C. Quý tộc mới với nông dân.
D. Tư sản với địa chủ phong kiến..
 
Câu 22. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?
 
A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
C. Năm 1658, tương ứỉig với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.
 
Câu 23. Khi nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyền hành nằm trong tay giai cấp nào?
 
A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến.
B. Tư sản và nông dân,
C. Quý tộc mới và tư sản.
D. Quý tộc mới, tư sản và nông dân.
 
Câu 24. Lực lượng nào là chủ yếu tham gia trong Cách mạng tư Sản Anh để chống lại chế độ phong kiến?
 
A. Công nhân và nông dân.    
B. Nông dân và binh lính,
C. Quý tộc mới và tư sản.      
D. Nông dân và quý tộc mới.
 
Câu 25. Chế độ độc tài quân sự ở Anh được thiết lập vào thời gian nào? Do ai đứng đầu?
 
A. Năm 1649. Do Sác-lơ I đứng đầu.
B. Năm 1660. Do Sác-lơ III đứng đầu.
C. Năm 1689. Do Vin-hem C-ran-giơ đứng đầu.
D. Năm 1653. Do Ô-li-vơ Crôm - oen đứng đầu.
 
Câu 26. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
 
A. Quý tộc mới và nông dân.
B. Tư sản và thợ thủ công,
C. Quý tộc mới và tư sản.
D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên.
 
Câu 27. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
 
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh nhất ở châu Âu.
B. Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.
C. Địa chủ chuyển thành quý tộc mới.
D. Tư sản, quý tộc mới mâu thuẫn gay gắt với nhau.
 
Câu 28. Kết nối các niên đại A với sự kiện ở cột B cho đúng.
 
A B
A. Năm 1640
B. Tháng 8-1642
C. Năm 1648
D. Ngày 30-1-1649
E. Tháng 12- 1688
1. Nội chiến
2. Vua Sác-lơ I triệu tập quân đội
3. Xử tử Sác- lơ I, Anh trở thành nước cộng hòa.
4. Nội chiến kết thúc
5. Đảo chính, phế truất vua Giêm II thiết lập chế độ quân chủ lập hiến
 
Câu 29. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
 
A. Năm 1640, Cách mạng tư sản Anh bùng nổ.
B. Tháng 8-1642. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao.
C. Vin-hem O-ran-giơ thiết lập chế độ độc tài quân sự.
D. Ngày 30-1-1649 Sác-lơ I bị xử tử.

Câu 30. Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?
 
A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản Anh.
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
D. Cách mạng tư sản Pháp.
 
Câu 31. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?
 
A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc  mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.
 
Câu 32. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ố trống □ các câu dưới đây:
 
A. □ Quốc hội Anh được thành lập vào thế kỉ XIII, nhưng đến đầu thế kỉ XVII mới hoạt động.
B. □ Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.
C. □ Ngày 22 - 8 - 1642 cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ.
D. □ Crôm-oen lên làm vua ở Anh vào năm 1653, Chế độ độc tài quân sự được thiết lập.
E. □ Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến.
F. □ Đỉnh cao của cách mạng tư sản Anh là thành lập được chế độ quân chủ lập hiến.
 
Câu 33. Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?
 
A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.
B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.
C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.
D. Cả ba nguyên nhân trên.
 
Câu 34. Thực dân Anh lần lượt xâm chiêm và lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ vào khoảng thời gian nào?
 
A. Từ năm 1603 đến 1723.               C. Từ năm 1603 đến 1722,
B. Từ năm 1602 đến 1732.               D. Từ năm 1603 đến 1732.
 
Câu 35. Khi đến Bắc Mĩ, thực dân Anh đã đối xử với người In-đi- an ở đây như thế nào?
 
A. Tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu phía tây để chiếm vùng đất đai phì phiêu.
B. Bát họ phải theo phong tục, tập quán của Anh.
C. Bắt họ làm nô lệ cho thực dân Anh.
D. Đưa họ bang châu Phi để khai khẩn đồn điền.
 
Câu 36. Mục đích xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ của thực dân Anh là gì?
 
A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.
B. Biến khu vực này thành nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.
C. Mở rộng thêm lãnh thổ của nước Anh.
D. Tất cả các mục đích trên.
 
Câu 37. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trong giữa đầu thế kỉ XVIII là gì?
 
A. Miền Nam phát triển kinh tế nông nghiệp, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp.
B. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp,
C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp.
D. Miền Nam và miền Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công thương nghiệp.
 
Câu 38. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ?
 
A. Sự kiện “chè Bô - xtơn”.
B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất
C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai.
D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ.
 
Câu 39. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-đen-phi-a, các đại biểu yêu cầu thực dân Anh điều gì?
 
A. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
B. Bãi bỏ chính sách hạn chế nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
C. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
D. Xóa bỏ chính sách độc quyền của Anh ở Bắc Mĩ.
 
Câu 40. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?
 
A. Tháng 9 năm 1773.  
B. Tháng 10 năm 1774.
C. Tháng 12 năm 1774.
D. Tháng 4 năm 1775.
 
Câu 41. Thực dân Anh thực hiện biện pháp gì nhằm ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa của Bắc Mĩ?
 
A. Cướp đoạt tài sản.
B. Đánh thuế nặng.
C. Độc quyền mua bán trong và ngoài nước.
D. Cả ba ý trên.
 
Câu 42: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
 
A. Thành lập một nước cộng hoà.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
C. Giành độc lập thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
D. Tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
 
Câu 43. Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?
 
A. Hòa ước Mác xây.    
B. Hòa ước Brer-li-tốp.
C. Hiệp ước Véc-xai.     
D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
 
Câu 44: Chọn niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột B đã cho sau:
 
A B
A. 05-9-1774
B. 04-1775
C. 04-7-1776
D. 17-10-1777
E. 1783
F. 1787
1. Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa Bắc Mĩ
2. Tuyên ngôn độc lập
3. Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a
4. Hiệp ước Véc-xai
5. Quân khởi nghĩa giành tháng lợi tại mặt trận Xa-ra -tô-ga
6. Hiến pháp được ban hành; Mĩ là nước cộng hoà liên bang
 
Câu 45: Kết quả lớn nhất cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
 
A. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.
B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển,
C. Một nước cộng hoà ra đời, với hiến pháp 1787.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
 
Câu 46: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản. Đúng hay sai?
 
A. Đúng.    
B. Sai
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
dap an bai so 1
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...