© Copyright Sách Giải.com

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Thứ bảy - 21/12/2019 08:49

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020, có đáp án và biểu điểm kèm theo.

Loading...
Câu 1: ( 1điểm)
a. Phép tính 27 + 46 có kết quả là: 
A. 53             
B. 63            
C. 73            
D. 83
b. Phép tính 80 - 23 có kết quả là: 
A. 57             
B. 58            
C. 59            
D. 67

Câu 2: Đây là tờ lịch tháng 12. Hãy xem lịch rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm:(1 điểm)
Tháng 12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

a, Tháng 12 có.......... ngày
b, 1 tuần =  ……....ngày

Câu 3: Tính (1 điểm)
18kg  – 9kg = .........                                    
64cm + 8cm = .........

Câu 4:  35 + 15 ..........  80 – 10 – 15  Dấu cần điền vào chỗ chấm là:  ( 1 điểm )
A.     <                      
B. >                      
C. = 

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
de thi hk1 toan 2 cau 5
Trong hình vẽ trên có mấy hình tứ giác?                                            
A. 3 hình                      
B. 4 hình                          
C. 5 hình                        
D. 6 hình    

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
        37 + 55                                                         51 – 28 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Câu 7. Điền Đ hoặc S vào chỗ chấm: (1 điểm)
A.    100 – 80  = 30 ......                                        
B.   30 + 20 = 50   .....
C.    13 – 3 – 3 = 7 ......                                       
D.  12 – 4 – 2 = 7  .....            

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)
a, x + 47 = 63                           
b, x – 34 = 16     
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 23 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Bài giải
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số 34 và số nhỏ nhất có hai chữ số. (1 điểm)
Bài giải:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2
NĂM HỌC 2019 - 2020
Câu 1. (1 điểm: mỗi phép tính nối đúng 0,5 điểm)
a.    C                                    
b. A
Câu 2. (1 điểm)
a, Tháng 12 có 31ngày ( 0,5 đ)
b, 1 tuần = 7ngày ( 0,5 đ)
Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 5 điểm)
18 kg – 9kg = 9kg                        
64cm + 8cm = 72cm
Câu 4.  (1 điểm)  A.<
Câu 5. ( 1 điểm) A
Câu 6. (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)
           
                                                                                          
Câu 7. (1 điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm) 
A- S;  B-Đ;  C- Đ;  D- S
Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5điểm)
a,  x + 47 = 63                     
            x  = 63 – 47                    
            x  = 16             
b, x – 34 = 16                     
            x = 16 + 24                       
            x = 50    
Câu 9. (1 điểm)                                               
Bài giải:
Số con gà nhà cô Tư nuôi là:              (0,25 điểm)
100 – 23 = 77 (con gà)                    (0,5 điểm)
Đáp số: 77 con gà.        (0,25 điểm)
Câu 10. (1 điểm)
Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10   (0,25 điểm)              
Hiệu là: 34 – 10 = 1                         (0,75 điểm)
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây