Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 31, 32: Bảng nhân 7 - Luyện tập

Thứ năm - 09/11/2017 13:30

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 31, 32: Bảng nhân 7 - Luyện tập

Loading...
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
7 × 3 =                          7 × 4 =
7 × 5 =                          7 × 2 =
7 × 7 =                          7 × 10 =
7 × 8 =                          7 × 9 =
7 × 6 =                          7 × 1 =
0 × 7 =                          7 × 0 =

Hướng dẫn giải
Học sinh nhẩm và ghi:
7 × 3 = 21                        7 × 4 = 28
7 × 5 = 35                        7 × 2 = 14
7 × 7 = 49                        7 × 10 = 70
7 × 8 = 56                        7 × 9 = 63
7 × 6 = 42                        7 × 1 = 7
0 × 7 = 0                         7 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải
Số ngày của 4 tuần lễ là:
7 × 4 = 28 (ngày)
Đáp số 28 ngày

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống
7 14 21     42     63  

Hướng dẫn giải
Điền lần lượt các số: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3: Luyện tập
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
a) 7 × 1 =       7 × 8         7 × 6 =         7 × 5 =  
7 × 2 =           7 × 9 =      7 × 4 =         0 × 7 =
7 × 3 =           7 × 7 =      7 × 0 =         7 × 10 =

b) 7 × 2 =         4 × 7 =      7 × 6 =         3 ×7 =      5 × 7 =
    2 × 7 =         7 × 4 =      6 ×7 =          7 × 3 =     7 × 5 =

Hướng dẫn giải
a) 7 × 1 = 7        7 × 8  = 56     7 × 6 = 42        7 × 5 = 35
    7 × 2 = 14      7 × 9 =  63     7 × 4 =  28       0 × 7 = 0
    7 × 3 = 21      7 × 7 = 49       7 × 0 = 0         7 × 10 = 70

b) 7 × 2 = 14    4 × 7 = 28      7 × 6 =  42    3 × 7 =  21    5 × 7 = 35
    2 × 7 = 14    7 × 4 =   28    6 ×7 =   42     7 × 3 = 21    7 × 5 = 35.
 
Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
a) 7 × 5 + 15                    b) 7 ×7 + 21
    7 ×9 +17                          7 × 4 + 32.

Hướng dẫn giải
a) 7 × 5 + 15 = 35 + 15 = 50
7 × 9 + 17 = 63 + 17 = 80

b) 7 × 7 + 21 = 49 + 21= 70
7 × 4 + 32 = 28 + 32 = 60.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa

Hướng dẫn giải
Số bông hoa có trong 5 lọ hoa là:
7 × 5 = 35 ( bông hoa).
Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng
Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
………..= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột
Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
……….= 28 (ô vuông)
Nhận xét = ….

Hướng dẫn giải:
a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng
Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
7 × 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột
Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
4 × 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 × 4 = 4 × 7.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 14; 21; 28; …;…                 b) 56; 49; 42;…;….

Hướng dẫn giải
a) 14; 21; 28; 35; 42                 b) 56; 49; 42;35; 28
Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 3

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...