Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 - Luyện tập

Thứ sáu - 10/11/2017 07:42

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 - Luyện tập

Loading...
Hướng dẫn giải bài Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 68)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
18 : 9 =         27 : 9 =            54 : 9 =          63 : 9 =
45 : 9 =         72 : 9 =            36 : 9 =          63 : 7 =
9 : 9 =           90 : 9 =            81 : 9 =          72 : 8 =

Hướng dẫn giải
18 : 9 = 2        27 : 9 = 3             54 : 9 = 7           63 : 9 = 7
45 : 9 = 5        72 : 9 = 8             36 : 9 = 3           63 : 7 = 9
9 : 9 = 1         90 : 9 = 10            81 : 9 = 9           72 : 8 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
9 × 5 =          9 × 6 =           9 × 7 =         9 × 8 =
45 : 9 =         54 : 9 =          63 : 9 =        72 : 9 =
45 : 5 =         54: 6 =           63: 7 =         72 : 8 =

Hướng dẫn giải
9 × 5 = 45        9 × 6 = 54         9 × 7 = 63        9 × 8 = 72
45 : 9 = 5         54 : 9 = 7          63 : 9 = 7         72 : 9 = 8
45 : 5 = 9         54: 6 = 9           63: 7 = 9          72 : 8 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Có 45 kg gạo chia đều cho 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Hướng dẫn giải
Mỗi túi có số kg gạo là:
45 : 9 = 5 kg gạo
Đáp số: 5 kg gạo

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Có 45 kg gạo chia đều cho các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Hướng dẫn giải
Có số túi gạo là:
45 : 9 = 5 túi gạo
Đáp số: 5 túi gạo

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 69)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
9 × 6 =                  9 × 7 =            9 × 8 =             9 × 9 =
54 : 9 =                 63 : 9 =           72 : 9 =            81 : 9 =
18 : 9 =                 27 : 9 =           36 : 9 =             45 : 9 =
18 : 2 =                 27 : 3 =           36 : 4 =             45 : 5 =

Hướng dẫn giải
9 × 6 = 54            9 × 7 = 63        9 × 8 = 72          9 × 9 = 81
54 : 9 = 6             63 : 9 = 7         72 : 9 = 8            81 : 9 = 9
18 : 9 = 2             27 : 9 = 3          36 : 9 = 4           45 : 9 = 5
18 : 2 =  9            27 : 3 = 9          36 : 4 = 9           45 : 5 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Số?
Số bị chia 27 27   63   63
Số chia 9   9   9 9
Thương   3 3 7 7  

Hướng dẫn giải
Số bị chia 27 27 27 63 63 63
Số chia 9 9 9 9 9 9
Thương 3 3 3 7 7 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được 1/9 số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Hướng dẫn giải
Số ngôi nhà đã xây là:
36 : 9 = 4 (ngôi nhà).
Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:
36 – 4 = 32 (ngôi nhà ).
Đáp số: 32 ngôi nhà

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Tìm 1/9 ô vuông của mỗi hình


Hướng dẫn giải
Hình a có 18 ô vuông.Vậy 1/9 ô vuông của hình a là:
18 : 9 = 2 (ô vuông)
Hình b có 18 ô vuông. Vậy 1/9 số ô vuông của hình b là:
18 : 9 = 2 (ô vuông).
 
Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 3

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...