Loading...

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý 8 - Đề 1

Thứ bảy - 30/03/2019 16:15

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý 8 - Đề 1, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1: Trong một phút động cơ thứ nhất kéo dược 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong hai phút kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P1, cùa động cơ thứ hai là P2 thì biểu thức nào dưới đây đúng?
A. P1 = P2     B. P1 = 2P2          C. P2 = 4P1          D. P2 = 2P1

Câu 2: Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây?
A. Chi cỏ động năng.
B. Chỉ có thế năng
C. Chỉ có nhiệt năng.
D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng.

Câu 3: Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 200kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 50cm. Cho biết khi va chạm, búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là:
A. 2000N.      B. 16000N           C. 1562,5N.         D. 16625N

Câu 4: Cần cẩu (A) nâng được l000kg lên cao 5m trong 1 phút, cần cẩu (B) nâng được 800kg lên cao 5m trong 40s. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.
A. Công suất của cần cẩu (A) lớn hơn.
B. Công suất của cần cẩu (B) lớn hơn.
C. Công suất của hai cần cẩu bằng nhau.
D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh.

Câu 5: Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 5 lần trong thời gian dài gấp 3 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thì
A. P1 = 3/5 P2     B. P1 = 5/3 P2    C. P2 = 2/3 P1    D. P2 = 4P1

Câu 6: Một chiếc ô tô chuyển động đều di được đoạn đường 36km trong 30 phút. Lực cản của mặt đường là 500N. Công suất của ô tô là:
A. 500W.       B. 58kW.    C.36kW.     D. 10kW.

Câu 7: Một người kéo đều một gàu nước từ giếng sâu 9m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là 15W. Trọng lượng gàu nước là
A. 30N.          B.   36N.     C.50N.        D. 45N.

Câu 8: Trường hợp nào sau đây khi hoạt động có công suất lớn nhất?
A. Một người thợ cơ khí sinh ra một công 4800J trong 8 giây.
B. Một người thợ mỏ trong thời gian 5 giây đã thực hiện một công 2200J.
C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 7000J trong thời gian 10 giây.
D. Một công nhân xây dựng tiêu tổn một công 36kJ trong một phút.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây có sự bảo toàn cơ năng cùa vật?
A. Một vật rơi từ trên cao xuống dưới.
B. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
C. Viên bi chuyển động trên mặt phăng tương đối nhẵn.
D. Một con bò đang kéo xe.

Câu 10: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?
A. Khối lượng của vật.      
B. Trọng lượng của vật
C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật.            
D. Nhiệt độ của vật.

Câu 11: Câu nào sau đây là sai?
A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn.
B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.
C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
D. Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.

Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Trong quá trình chuyển động của vật trong không gian đã có sự chuyển hoá liên tục giữa các dạng năng lượng nhưng ... của vật được bảo toàn.
A.công suất.            B. cơ năng.    C. động năng.    D. thế năng.

Câu 13: Nhiệt năng của một vật là:
A. Tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
B. Thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
C. Tổng động năng và thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 14: Tại sao quả bổng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.

Câu 15: Điều kiện để hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là:
A. Có sự chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.
B. Vận tốc các phân tử khí không như nhau.
C. Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều.
D. Khối khí được nung nóng.

Câu 16: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào dưới đây của vật tăng lên?
A. Nhiệt độ    B. Thể tích
C. Khối lượng riêng          D. Khối lượng

Câu 17: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cho thấy nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công?
A. Đặt tấm nhôm lên ngọn lửa.
B. Cho tấm nhôm cọ xát trên mặt nền.
C. Đặt tấm nhôm lên xe rồi cho xe chạy.
D. Đặt tấm nhôm vào thang máy rồi cho thang máy đi lên.

Câu 18: Câu nào sau đây nói về công và nhiệt lượng là đúng?
A. Công và nhiệt lượng là hai đại lượng không có cùng đơn vị đo.
B. Công và nhiệt lượng là hai cách làm thay đổi nhiệt năng.
C. Công và nhiệt lượng là các dạng năng lượng.
D. Một vật chỉ thực hiện công khi nhận được nhiệt lượng.

Câu 19: Hiện tượng nào dưới đấy không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân từ gây ra?
A. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.
B. Sự tạo thành gió.
C. Sự tăng nhiệt năng cùa vật khi nhiệt độ tăng.
D. Sự hòa tan của muối vào nước.
ĐÁP ÁN
Câu 1: B
Công suất động cơ thứ nhất là P1 = A/t = 20.20.4/60 = 80/3 (W)
Công suất động cơ thứ hai là P2 = A/t = 20.10.8/120 = 40/3 (W)
Vậy P1 = 2P2
Câu 2: D
Một viên đạn đang bay có cả động năng, thế năng và nhiệt năng.
Câu 3: B
Công búa máy đã truyền cho cọc: A = 80%. 10m.h = 0,8.200.10.5 = 8000J
Lực cản của đất đối với cọc là: F = A/s = 8000/0,5 = 16000N
Câu 4: D
Công suất cần cẩu (A) là P1 = A/t = 1000.10.5/60 = 833W
Công suất cần cẩu (B) là P2 = A/t = 800.10.5/40 = 1000
Vậy P1 < P2
Câu 5: B
Công suất máy là P = A/t rõ ràng tử số gấp 5, mẫu số gấp 3 như vậy P1 = 5/3 P2
Câu 6: D
Công thực hiện A = F.s = 500.36.103= 1,8.107J
Công suất của ô tô là:Câu 7: C
Công thực hiện A = P.t = 15.30 = 450J
Trọng lượng gàu nước là Q = A/h = 450/9 = 50N
Câu 8: C
Công suất người thợ cơ khí P1 = 480W
Công suất người thợ mỏ P2 = 440W
Công suất vận động viên P3 = 700W
Công suất công nhân xây dựng P4 = 600W
Vậy công suất vận động viên P3 = 700W là lớn nhất.
Câu 9: B
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất có sự bảo toàn cơ năng.
Câu 10: D
Theo thuyết động học phân tử khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì nhiệt độ của vật tăng lên.
Câu 11: C
Công suất là P = A/t. Vật thực hiện công lớn hơn tuy nhiên thời gian cũng lớn thì chưa hẳn vật đó đã có công suất lớn hơn.
Câu 12: B
Trong quá trình chuyển động của vật trong không gian đã có sự chuyển hoá liên tục giữa các dạng năng lượng nhưng cơ năng của vật được bảo toàn.
Câu 13: A
Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 14: D
Quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp là vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
Câu 15: C
Điều kiện để hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều.
Câu 16: C
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì thể tích vật giảm do đó khối lượng riêng của vật tăng lên.
Câu 17: B
Cho tấm nhôm cọ xát trên mặt nền tấm nhôm nóng lên, khi này nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công.
Câu 18: B
Công và nhiệt lượng là hai cách làm thay đổi nhiệt năng.
Câu 19: B
Sự tạo thành gió không phải do chuyển động không ngừng cùa các nguyên từ, phân tử gây ra.
Loading...

 
 Từ khóa: học kỳ, kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...