Giải Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức, bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Thứ ba - 29/08/2023 04:18
Giải Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức, bài 6: Tính theo phương trình hóa học - Trang 28, 29, 30.

* Mở đầu

Bằng cách nào có thể tính được lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm trong quá trình sản xuất?
Trả lời:
Dựa vào phương trình hoá học, khi biết lượng một chất đã phản ứng hoặc lượng chất tạo thành tính được lượng các chất còn lại.
 

1. Tính lượng chất tham gia trong phản ứng
2. Tính lượng chất sinh ra trong phản ứng

Câu hỏi 1 - Trang 29: Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 25°C, 1 bar.
Giải:
Theo PTHH 1 mol Zn tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2
Vậy 0,01 mol Zn tham gia phản ứng sẽ thu được 0,01 mol H2
Thể tích khí hydrogen thu được ở 25°C, 1 bar
V = 24,79.0,01 = 0,2479 (L)

Câu hỏi 2 - Trang 29: Khi cho Mg tác dụng với dụng dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hóa học như sau:
Mg + H2SO4 à MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 25°C, 1 bar.
Giải:
PTHH: Mg + H2SO4 à MgSO4 + H2
Theo PTHH 1 mol MgSO4 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2
Vậy 0,02 mol MgSO4 tham gia phản ứng sẽ thu được 0,012 mol H2
Thể tích khí hydrogen thu được ở 25°C, 1 bar
V = 24,79.0,02 = 0,4952 (L)
 

II. Hiệu suất phản ứng
1. Khái niệm hiệu suất phản ứng

Câu hỏi trang 29: Khi nung nóng KClO3 xảy ra phản ứng hoá học sau (phản ứng nhiệt phân):
2KClO3  2KCl + 3O2
Biết rằng hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%.
Hãy chọn các từ/cụm từ (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng) phù hợp với nội dung còn thiếu trong các câu sau đây:
Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 thì thu được số mol O2 ...(1)... 1,5 mol.
Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số moi KClO3... (2)... 0/2 mol.

Giải
(1) nhỏ hơn
(2) lớn hơn
 

2. Tính hiệu suất phản ứng

Câu hỏi trang 30: Nung 10 gam Calcium carbonate (thành phần chính của đá vôi) thu được khí Carbon dioxide và m gam vôi sống. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%. Xác định m
Bài giải
Số mol Calcium carbonate
 = 10100 = 0,1 mol
PTHH: CaCO3  CaO + CO2
Theo PTHH 1 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol CaO
Vậy 0,1 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ thu được 0,1 mol CaO
Khối lượng vôi sống thu được theo lí thuyết bằng mCaO = 0,1.56 = 5,6 (gam)
Do hiệu suất phản ứng là 80%
Khối vôi sống thu được thực tế bằng  = 4,48 (g)
Vậy m = 4,48g

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây