Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 - Sách Cánh diều

Thứ sáu - 24/11/2023 03:38
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Sách Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
1. Tính nhẩm: (1 điểm)
a/ 3 x 9  =                                                 
b/ 4 x 7  =               
c/ 63 : 9  =                                                
d/ 40 : 5  =

2. Viết (theo mẫu) : (1 điểm)
Số đã cho 6 3 9
Thêm 3 đơn vị 9 .......... .......
Giảm đi 3 lần 2 .......... .......

3.  Hình vuông có cạnh 12dm. Chu vi hình vuông là:
A. 48 dm                          
B. 24 dm                          
C. 16 dm

4. Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
637 + 151                            241 x 2
………………                         ……………… 
………………                         ………………
………………                        ………………
524 – 219                            846 : 4                                                                   
……………….                       ……………….
………………..                      ……………….
………………                        ……………….                                                                                                               
                                                         
5. Chum thứ nhất đựng 100l tương, chum thứ hai đựng ít hơn chum thứ nhất 18l tương. Cả hai chum đựng số lít tương là:  (1 điểm)
A. 182 lít                
B. 82 lít                  
C. 118lít      
 
6. Giá trị của biểu:  750 - 101 x 6  là:  (1 điểm)
A. 3 894                            
B. 644                                  
C. 649

7. Chọn dấu ( +, -, x, : ) hoặc dấu ( ) vào vị trí thích hợp để biểu thức có giá trị đúng. ( 1 điểm)
a. 8 ..... 4 ..... 2 = 1                            
b. 8 ..... 4 ......2 = 10

8. Tính giá trị của biểu thức sau: (1 điểm)
21 x 4 : 2 = .......................
                = ........................

9. Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ? (1 điểm)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10. Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa?.  (1 điểm )  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ĐÁP ÁN
1. Tính nhẩm: (Mức 1): 1 điểm. Sai mỗi ý trừ 0,5 điểm
a/ 3 x 9  =                                                             
b/ 4 x 7  = 28              
c/ 63 : 9  = 7                                                            
d/ 40 : 5  = 8

2. Viết (theo mẫu) : (1 điểm). Sai mỗi ý trừ 0,5 điểm.
Số đã cho 6 3 9
Thêm 3 đơn vị 9 6 12
Giảm đi 3 lần 2 1 3

3.  Hình vuông có cạnh 12dm. Chu vi hình vuông là: (1 điểm).
A. 48 dm                          
4. Đặt tính rồi tính : (1 điểm). Sai mỗi ý trừ 0,5 điểm
637 + 151  = 788         241 x 2= 428
524 – 219  = 305         846 : 4 = 211( dư 2)                                                                  

5. Chum thứ nhất đựng 100l tương, chum thứ hai đựng ít hơn chum thứ nhất 18l tương. Cả hai chum đựng số lít tương là:  (1 điểm)
A. 182 lít 
                                           
6. Giá trị của biểu:  750 - 101 x 6  là:  (1 điểm)
B. 644                                   

7. Chọn dấu ( +, -, x, : ) hoặc dấu ( ) vào vị trí thích hợp để biểu thức có giá trị đúng. 
( 1 điểm) . Sai mỗi dấu trừ 0,5 điểm
a. 8 : 4 x 2 = 1                            
b. 8 + 4 - 2 = 10

8. Tính giá trị của biểu thức sau: (1 điểm)
21 x 4 : 2 = 84 : 2 ( 0, 5 điểm)
                = 42       ( 0, 5 điểm)

9. Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ? (1 điểm)
Bài giải:
4 bao thóc cân nặng là: 
20 x 4 = 80 ( kg)                                    0, 5 điểm
4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng là: 
80 + 30 = 110 ( kg)
Đáp số: 110 Kg                           0, 5 điểm

10. Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa?.  (1 điểm )  
Bài giải:
Số dây sữa có được là:
800 : 4 = 200 ( dây)             0, 5 điểm          
Số thùng sữa có được là:
200 : 5 = 40 ( thùng)
Đáp số: 40 thùng sữa        0,5 điểm               

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây