Giải SGK Toán 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 3

Thứ tư - 19/10/2022 04:33
Giải SGK Toán 7 sách Kết nối tri thức: Bài tập cuối chương 3 - Trang 59
Bài 3.32 - Trang 59: Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A và vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.
Giải:
bai 11 cau 32
Gọi a và b lần lượt là hai đường thẳng đi qua A và vuông góc với d.
Do a và b cùng vuông góc với d nên a // b hoặc a trùng b.
Mà a và b cắt nhau tại A nên a không thể song song với b.
Do đó a trùng b.
Vậy cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A vuông góc với d.

Bài 3.33 - Trang 59: Vẽ ba đường thẳng phân biệt a, b, c sao cho a//b, b//c và hai đường thẳng phân biệt m, n cùng vuông góc với a. Hỏi trên hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, có bao nhiêu cặp đường thẳng vuông góc?
Giải:
bai 11 cau 33
Ta có:
+) a // b, b // c nên a // c (Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau)
+) m ⊥ a; n a nên m // n (Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau)
Theo định lý “Đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia", ta có:
+) a // b; a n nên b n
+) a // b; a m nên b m
+) a // c; a n nên c  n
+) a // c; a m nên c m
Vậy các cặp đường thẳng song song là: a // b ; a // c ; b // c; m // n
Các cặp đường thẳng vuông góc là: b n; b ⊥ m; c n; c m; a n; a m

Bài 3.34 - Trang 59: Cho Hình 3.50, trong đó hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng song song. Chứng minh rằng  =  +
hinh 3 50
Giải:
hinh 3 50b

Qua C kẻ đường thẳng d song song với Ax
Vì Ax // By nên d // By
Vì d // Ax nên  =  (2 góc so le trong)
Vì d // By nên  =  (2 góc so le trong)
 =  +
Vậy   =  + (đpcm)

Bài 3.35 - Trang 59: Cho Hình 3.51, trong đó Ox và Ox’ là hai tia đối nhau
hinh 3 51

a) Tính tổng số đo ba góc O1, O2, O3.
Gợi ý: + + + ) +  trong đó +  =
b) Cho  = 60o, = 70o. Tính
Giải:
a) Do Ox và Ox' là hai tia đối nhau nên  = 180o
Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Ox' nên  +  = 180o
Khi đó  +  = + ) +  = + +  = 180o
Vậy tổng ba góc O1, O2, O3 bằng 180o
b) Ta có: + +  = 180o nên  = 180o - -  = 180o – 60o – 70o = 50o
Vậy  = 50o


Bài 3.36 - Trang 59: Cho Hình 3.52, biết  = 120o,  = 110o. Tính số đo góc zOx.
Gợi ý: Kẻ thêm tia đối của tia Oy
hinh 3 52
Giải:
hinh 3 52b
bai 11 cau 36

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây