Đề thi học kỳ 2 Công dân 8

Thứ bảy - 16/05/2020 08:36

Đề thi học kỳ 2 Công dân 8, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1 (0,25 điểm): Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây mà theo em là đúng:
Có người cho rằng: Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo pháp luật.
Đúng
Trái ngược với tự do

Câu 2 (0,25 điểm): Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây mà theo em là đúng:
Có người cho rằng: Muốn sử dụng tốt quyền tự do ngôn luận công dân cần phải có trình độ văn hóa.
Đúng
Sai

Câu 3 (1 điểm): Dựa vào những ý đã cho trong các ô dưới đây, em hãy liên kết các ô tương ứng:
1. Hiến pháp 1946 A. Hiến pháp của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
2. Hiến pháp 1959 B. Hiến pháp của thời kì đổi mới.
3. Hiến pháp 1980 C. Hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
4. Hiến pháp 1992 D. Hiến pháp của thời xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Câu 3. (0,5 điểm): Hãy đánh dấu X vào cột cho phù hợp với các hành vi sau đây:
Hành vi Đạo đức Pháp luật
Kính già, yêu trẻ     
Ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa     
Trả lại của rơi cho người bị mất     
Không đi xe đạp hàng ba    

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật (về: cơ sở hình thành, hình thức thể hiện, biện pháp bảo đảm thực hiện).
Câu 2 (4 điểm): Cho tình huống sau.
Bạn A là học sinh chậm tiến của lớp: Thường xuyên bỏ tiết, nghỉ học không phép, không học bài cũ, nhiều lúc còn đánh nhau với các bạn ở trong và ngoài trường.
Hỏi:
a. A đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức nào?
b. A đã vi phạm những chuẩn mực pháp luật nào? Ai có quyền xử lí việc vi phạm của A? Xác định hậu quả cửa những hành vi trên theo quan điểm của em.
Câu 3 (1 điểm): Em hãy nêu những việc làm của mình thể hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng?

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1 (0,25 điểm): Đúng
Câu 2 (0,25 điểm): Đúng
Câu 3 (1 điểm): Dựa vào những ý đã cho trong các ô dưới đây, em hãy liên kết các ô tương ứng:
1. Hiến pháp 1946 - C
2. Hiến pháp 1959 - D
3. Hiến pháp 1980 - A
4 .Hiến pháp 1992 - B
Câu 3 (0,5 điểm): Hãy đánh dấu X vào cột cho phù hợp với các hành vi sau đây:
Hành vi Đạo đức Pháp luật
Kính già, yêu trẻ  x  
Ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa  x  
Trả lại của rơi cho người bị mất    x
Không đi xe đạp hàng ba   x

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về:
  Đạo đức Pháp luật

Cơ sở hình thành
Đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân qua nhiều thế hệ. Do Nhà nước ban hành.

Hình thức thể hiện
Các câu ca dao, tục ngữ, các câu châm ngôn,... Các văn bản pháp luật như Bộ luật, Luật,...trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước...
Biện pháp bảo đảm thực hiện Tự giác thông qua tác động của dư luận xã hội như lên án, khuyến khích, khen chê... Bằng tác động của Nhà nước thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục hoặc răn đe, cưỡng chế và xử lí các hành vi vi phạm.
 
Câu 2 (4 điểm): Cho tình huống sau.
a. A đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức là:
- A là một học sinh chưa ngoan, có thể gọi là học sinh cá biệt, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học, vô ý thức trong việc chấp hành các quy định của nhà trường dẫn đến bỏ tiết, nghỉ học không phép. Vậy A, đã vi phạm chuẩn mực đạo đức: Sống có kỉ luật (Tôn trọng kỉ luật), sống có mục đích.
- Hành vi đánh nhau với bạn ở trong và ngoài trường thể hiện rõ sự mất đoàn kết, thiếu tôn trọng người khác, làm ảnh hưởng đến tình bạn (lẽ ra phải xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh), đồng thời làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, văn hóa địa phương. Vậy, A đã vi phạm chuẩn mực đạo đức: Sống tự trọng và tôn trọng người khác, Sống nhân ái, vị tha, Sống có văn hóa.
b. + A đã vi phạm những chuẩn mực pháp luật:
Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân do thiếu ý thức học tập. Quyền tự do cơ bản của công dân (quyền bất khá xâm phạm đến thân thể của công dân) do đánh nhau với bạn; quyền và nghĩa vụ của công dân về trật tự an toàn xã hội.
+ Ai có quyền xử lí việc vi phạm của A: Nhà trường hoặc giáo viên phụ trách(được ủy quyền) là người đại diện cơ quan nhà nước có quyền xử lí việc vi phạm của A.
+ Xác định hậu quả của những hành vi trên theo quan điểm của em: Bản thân A có thể sẽ bị lưu ban nếu A cứ bỏ tiết thường xuyên, nghỉ học không có lí do, không học bài cũ thì sẽ không tiếp thu được bài, lâu ngày kiến thức bị hổng không theo kịp chương trình học.
Gia đình phải mất một khoản chi phí cho việc học lại của A, cũng như xấu hổ với mọi người.
A không thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân: gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến lối sống của cộng đồng dân cư.

Câu 2 (1 điểm): Những việc làm của em thể hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng là:
- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm tài sản trong lớp như bóng điện, quạt, bàn, ghế.
- Họp bàn tìm ra các biện pháp dể bảo vệ tài sản của trường lớp.
- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng.
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây