Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 môn Giáo dục công dân (Đề 3)

Thứ năm - 31/05/2018 08:18

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 môn Giáo dục công dân (Đề 3) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1: Có mấy hình thức thực hiện pháp luật ?
     A. Hai hình thức         B. Ba hình thức           C. Bốn hình thức        D. Một hình thức.
Câu 2: Chức năng cơ bản nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
    A. tổ chức và xây dựng                                       
    B. trấn áp và tổ chức xây dựng
    C. trấn áp các giai cấp đối kháng
    D. bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Câu 3: Chị Y là công nhân nhà máy sản xuất hàng may mặc, thường xuyên vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm. Chị Y đã có hành vi vi phạm nào dưới đây ?
     A. Hình sự                   B. Hành chính             C. Dân sự                     D. Kỷ luật
Câu 4: Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên c đã lẻn vào và lấy trộm chiếc quạt điện. Hành vi của c là biểu hiện của
    A. vi phạm hành chính.                                        B. vi phạm dân sự      
    C. vi phạm kỷ luật                                                D. vi phạm hình sự
Câu 5: B đang học lớp 12 nhưng đã đua xe trái phép để biết cảm giác mạnh. Nếu là bạn của B, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào cho phù hợp với pháp luật?
     A. Không quan tâm Vì đó là chuyện của B
     B. Chửi B Vì việc B tham gia đua xe.
     C. Xin B đi theo đua xe cùng cho vui
     D. Khuyên B không đua xe Vì đó là hành vi trái luật
Câu 6: Đang trên đường đi học, A gặp người bán hàng dong bị đổ hàng tràn ra đường nhưng A vẫn phớt lờ không giúp đỡ họ. Vậy bạn A vi phạm
     A. đạo đức                   B. nghĩa vụ                  C. nội quy                    D. pháp luật
Câu 7: Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là vi phạm  A. hành chính           B. kỷ luật       C. dân sự        D. hình sự
Câu 8: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện: “Việc kết hôn phải được đăng kí và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện”, là thể hiện đặc trung nào dưới đây của pháp luật ?
     A. Tính quần chúng rộng rãi                          B. Tính quy phạm phổ biến,
     C. Tính nghiêm túc                                          D. Tính nhân dân và xã hội
Câu 9: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện
     A. Bằng chủ trương của Nhà nước.               B. Bằng uy tín của Nhà nước.
     C. Bằng quyền lực Nhà nước                         D. Bằng chính sách của Nhà nước
Câu 10: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm
     A. quy định các hành vi không đuợc làm
     B. các chuẩn mục thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm
     C. quy định các bổn phận của công dân
     D. quy định về việc đuợc làm, phải làm,không đuợc làm
Câu 11: Nhà nuớc quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nuớc ban hành pháp luật và
     A. tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
     B. xây dựng kế hoạch phát triển đất nuớc
     C. tổ chức thực hiện pháp luật.
     D. xây dựng chủ truơng, chính sách
Câu 12: Anh A đánh nguời gây thuơng tích 11%. Vậy anh A phải chịu trách nhiệm gì?
     A. Dân sự                     B. Hình sự                   C. Hành chính             D. Kỉ luật
Câu 13: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thục hiện hình thức
     A. áp dụng pháp luật                                       B. sử dụng pháp luật
     C. tuân thủ pháp luật                                       D. thi hành pháp luật
Câu 14: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, đuợc áp dụng đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
     A. Tính quy phạm phổ biến                           B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
     C. Tính cưỡng chế                                            D. Tính bắt buộc chung
Câu 15: Độ tuổi nào khi vi phạm pháp luật được áp dụng nguyên tắc giáo dục là chủ yếu để họ sủa chữa sai lầm, thành công dân có ích?
     A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi                 B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổ
     C. Từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi                 D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi
Câu 16: Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là
     A. không có lỗi                                                 B. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.
     C. bị mất khả năng kiểm soát hành vi          D. không có năng lực trách nhiệm pháp lí
Câu 17: Canh sát giao thông xử phạt A khi A vi phạm luật giao thông là thể hiện đặc trung nào của pháp luật?
     A. Tính quyền lực bắt buộc chung                B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
     C. Tính cưỡng chế                                           D. Tính quy phạm phổ biến
Câu 18: Điểm khác biệt cơ bản giữa pháp luật với đạo đức xã hội là
     A. tính cục bộ địa phương                              B. tính tự nguyện
     C. tính quyền lực bắt buộc chung                 D. tính chuẩn mực
Câu 19: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
     A. quyền và nghĩa vụ của mình                     B. quyền và lợi ích hợp pháp của mình
     C. lợi ích kinh tế của mình                             D. các quyền của mình
Câu 20: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật  A. có chỗ đứng trong thực tiễn                                  B. quen thuộc trong cuộc sống
     C. gắn bó với thực tiễn                                                                          D. đi vào cuộc sống
Câu 21: Khi thấy người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có khả năng cứu giúp, cách xử sự nào sau đây là phù hợp với đạo đức và pháp luật?
     A. Chờ người khác đến cứu.          B. Đứng nhìn.                               C. Cứu người   D. Bỏ mặc.
Câu 22: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là
     A. giành nhiều lợi nhuận nhất về mình       
     B. bán được nhiều sản phẩm nhất
     C. giành được nhiều khách hàng nhất
     D. giành ưu thế về các dịch vụ chăm sóc khách hàng
Câu 23: Nghe bố mẹ bàn tính với nhau về việc cố tình chậm nộp thuế cho nhà nước Vì việc buôn bán của gia đình đang gặp khó khăn, A băn khoăn không biết nên xử sự như thế nào. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào sau đây cho phù hợp với pháp luật?
     A. ủng hộ cách làm của bố mẹ Vì nhu vậy sẽ bót khó khăn hon
     B. Im lặng coi như không biết gì Vì đó là chuyện của người lớn
     C. Đưa chuyện này lên face book để xin ý kiến góp ý của các bạn rồi mói góp ý với bố mẹ
     D. Góp ý vói bố mẹ nên nộp thuế đầy đủ, đúng hạn Vì đó là trách nhiệm của công dân
Câu 24: Một trong những đặc trung co bản của CNXH ở Việt Nam là
     A. do giai cấp nông dân làm chủ                   B. do nhân dân làm chủ
     C. do tầng lóp trí thức làm chủ                      D. do giai cấp công nhân làm chủ
Câu 25: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được co quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?            A. Sáng kiến pháp luật                    B. Sử dụng pháp luật
     C. Tuân thủ pháp luật                                                                           D. Thực hành pháp luật
Câu 26: Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của
     A. những người nghèo                                                    B. nhưng người giàu
     C. Đảng Cộng sản Việt Nam                                          D. đa số nhân dân lao động
Câu 27: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật nào sau đây không đúng đối với công nhân khi vi phạm kỉ luật?  A. Phạt tù        B. Hạ bậc lương        C. Chuyển công tác     D. Khiển trách
Câu 28: Anh B có ý định thành lập một doanh nghiệp. Trong bối cảnh khi nước ta gia nhập WTO, anh B cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nhu thế nào để thu được nhiều lợi nhuận?
     A. Tốn ít nhân công để sản xuất                    B. Có khả năng cạnh tranh cao
     C. Cần ít vốn đầu tư                                         D. Có nguồn nguyên liệu dồi dào
Câu 29: Theo công bố của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 10/03/2017: 1 đôla Mỹ đổi được 22.850 Việt Nam đồng. Tỷ lệ này được gọi là gì?
     A. Tỷ lệ trao đổi         B. Tỷ giá giao dịch     C. Tỷ giá hối đoái       D. Tỷ giá trao đổi
Câu 30: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật dân sự ?
     A. Người mua hàng không trả tiên đúng hạn cho người bán
     B. Học sinh đi học muộn không có lý do chinh đáng
     C. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn
     D. Tham ô tài sản của Nhà nước
Câu 31: Cầu và giá cả có mối quan hệ vói nhau như thế nào?
     A. Giá giảm thì cầu giảm                                B. Giá tăng thì cầu tăng
     C. Giá tăng thì cầu giảm                                 D. Giá biến động nhưng cầu không biến động
Câu 32: Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
     A. Tuân thủ pháp luật                                                                           B. Áp dụng pháp luật
     C. Thi hành pháp luật                                                                           D. Sử dụng pháp luật
Câu 33: Khi vi phạm, chủ thể vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác, cách chức, hạ bậc lương hoặc đuổi việc là vi phạm
     A. hành chính             B. dân sự                      C. hình sự                    D. kỉ luật
Câu 34: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?
     A. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần         B. Yếu tố cân bằng giới tính
     C. Yếu tố chất lượng cuộc sống                     D. Yếu tố sức khỏe sinh sản
Câu 35: Các tổ chức cá nhân không làm những việc mà pháp luật cấm là
     A. sử dụng pháp luật.                                       B. tuân thủ pháp luật,
     C. thi hành pháp luật                                       D. áp dụng pháp luật
Câu 36: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật
     A. quy định làm          B. bắt buộc làm          C. cho phép làm         D. khuyến khích làm
Câu 37: Quy định khi tham gia điều khiển xe mô tô gắn máy phai tuân thu theo luật giao thông đường bộ phản ánh đặc trung nào của pháp luật?
     A. Tính quyền lực bắt buộc chung                B. Tính xã hội rộng lớn
     C. Tính quy phạm phổ biến                           D. Tính xác định chặt chè về hình thức
Câu 38: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được
     A. thi hành pháp luật                                       B. sử dụng pháp luật
     C. tuân thủ pháp luật                                       D. áp dụng pháp luật
Câu 39: Thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra cái tủ là 11 giờ, trong khi anh A làm mất 12h. Vậy anh A phải bán chiếc tủ với giá tương ứng mấy giờ?
     A. 11 giờ                      B. 10 giờ                      C. 13 giờ                      D. 12 giờ
Câu 40: Truông hợp nào dưới đây thuộc hình thức sử dụng pháp luật?
     A. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm
     B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép làm
     C. Cơ quan, công chức nhà nước thực hiện nghĩa vụ
     D. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm

Đáp án
1-C 2-A 3-D 4-B 5-D 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D
11-C 12-B 13-B 14-A 15-D 16-B 17-A 18-C 19-B 20-D
21-C 22-A 23-D 24-B 25-B 26-D 27-A 28-B 29-C 30-A
31-C 32-C 33-D 34-A 35-B 36-C 37-C 38-D 39-A 40-B
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Vì thực hiện pháp luật có 4 hình thức là sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
Câu 2: Đáp án A
Vì với nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xây dựng, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng” như Lê-nin đã khẳng định. Vì thế, chức năng cơ bản nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổ chức và xây dựng
Câu 3: Đáp án D      Câu 4: Đáp án B                  Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án B      Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án B
Vì tất cả các đáp án còn lại đều không phải là các đặc trưng của pháp luật
Câu 9: Đáp án C
Vì pháp luật do Nhà nước xây dựng ban hành và bảo đảm thực hiện. Trong traờng hợp cá nhân, tổ chức nào đó vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm minh, kể cả bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Điều này cho thấy pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước
Câu 10: Đáp án D
Vì pháp luật là các quy tắc xử sự chung, quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
  • Những việc được làm: quyền hạn hợp pháp của công dân
  • Những việc phải làm: nghĩa vụ của công dân
  • Những việc không được làm: trách nhiệm của công dân
Câu 11: Đáp án C
Vì muốn quản lí xã hội đạt hiệu quả cao nhất bên cạnh việc ban hành pháp luật thì Nhà nước cần phải tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội. Nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để người dân biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật
Câu 12: Đáp án B
Vì hành vi đánh người gây thương tích nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ Luật Hình sự
Câu 13: Đáp án B
Vì T đã sử dụng đúng đắn quyền tố cáo của mình khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở kinh doanh đó.
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án D
Vì theo điều 12 Luật Hình sự 1999 quy định: người chưa thành niên (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án A
Học sinh cần chú ý đến từ khoá xử phạt trong câu hỏi để chọn đáp án. Vì theo đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật có nghĩa là những người xử sự không đúng với quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết như xử phạt, kể cả cưỡng chế để buộc họ phải tuân theo hoặc để khắc phục hậu quả do việc làm trái pháp luật của họ gây nên
Câu 18: Đáp án C
Vì đạo đức được các cá nhân, các nhóm xã hội thực hiện mang tính tự nguyện, tự giác còn pháp luật có tính bắt buộc chung, là các quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.
Câu 19: Đáp án B
Vì đây chính là vai trò của pháp luật đối với công dân
Câu 20: Đáp án D
 Vì đây chính là khái niệm thực hiện pháp luật
Câu 21: Đáp án C
 
Câu 22: Đáp án A
 
Câu 23: Đáp án D
 
Câu 24: Đáp án B
Vì tất cả các đáp án còn lại không phải là các đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
Câu 25: Đáp án B
 
Câu 26: Đáp án D
 
Câu 27: Đáp án A
 
Câu 28: Đáp án B
 
Câu 29: Đáp án C
 
Câu 30: Đáp án A
Vì theo Luật Dân sự năm 2005 quy định
Câu 31: Đáp án C
Vì đây là sự tác động của giá cả đối với cầu
Câu 32: Đáp án C
Vì ông A đã không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế khi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Câu 33: Đáp án D
 
Câu 34: Đáp án A
 
Câu 35: Đáp án B
Vì đây là khái niệm hình thức tuân thủ pháp luật
Câu 36: Đáp án C
Vì đây là khái niệm sử dụng pháp luật
Câu 37: Đáp án C
 
Câu 38: Đáp án D
 
Câu 39: Đáp án A
Vì giá cả hàng hóa bao giò cũng vận động xoay quanh trục giá trị hàng hóa hay xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết
Câu 40: Đáp án B
Vì sử dụng pháp luật là hình thức mà các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: THPT

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN