Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn công dân - Đề 10

Thứ năm - 09/07/2020 10:14

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn công dân, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 81.Việc hàng năm mở rộng sản xuất tạo nhiều việc làm mới cho những người đang trong độ tuổi lao động là thực hiện đúng
A. pháp luật về phát triển kinh tế.                         
B. pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.
C. pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.          
D. quyền được phát triển của công dân.
Câu 82.Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam là
A. từ 20 tuổi trở lên.       
B. đủ 18 tuổi trở lên.         
C. đủ 17 tuổi trở lên.        
D. đủ 16 tuổi trở lên.
Câu 83.Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật hình sự?
A. Bán hàng lấn chiếm lòng lề đường.            
B. Cãi nhau gây mất trật tự nghiêm trọng.
C. Đi xe máy vào đường ngược chiều.            
D. Đánh người gây thương tích nặng.
Câu 84.Khẳng định :”Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” được quy định trong
A. pháp luật.              
B. hiến pháp.       
C. bộ luật hình sự.     
D. luật tố tụng hình sự.
Câu 85.Đối với những người có cùng thu nhập,việc đóng thuế thu nhập cá nhân có mức độ khác nhau căn cứ vào
A. gia cảnh.              
B. chức vụ                   
C. giới tính.               
D. độ tuổi
Câu 86.Một trong những biểu hiện quyền bình đẳng công dân trước pháp luật là
A. công dân ở độ tuổi nào cũng được tự do kinh doanh. 
B. mọi công dân đều được bầu cử, ứng cử.
C. học sinh là con em gia đình chính sách được ưu tiên miễn, giảm học phí.
D. chỉ học sinh dân tộc thiểu số mới được miễn, giảm học phí.
Câu 87.Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015,công dân ở độ tuổi nào được gọi nhập ngũ?
A. Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi.     
B. Từ đủ 17 đến 25 tuổi.       
C. Từ đủ 18 tuổi.     
D. Từ đủ 17 tuổi.
Câu 88.Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện
A. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.
B. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.
C. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện nghĩa vụ của mình.
D. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 89.Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân...”. Khẳng định trên thể hiện
A. bản chất xã hội của pháp luật.                     
B. bản chất giai cấp của pháp luật.
C. bản chất nhân văn của pháp luật.                 
D. bản chất chính trị của pháp luật.
Câu 90.Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào?
A. Bình đẳng, tự do, bác ái.                                  
B. Dân chủ, văn minh, tiến bộ.
C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.                            
D. Công bằng, dân chủ, văn minh.
Câu 91.Bạn B bị xử phạt hình sự vì tội buôn bán hàng giả gây hậu quả nghiêm trọng là thể hiện
A. tính quy phạm phổ biến.                          
B. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. tính quyền lực, bắt buộc chung.                
D. tính giáo dục, thuyết phục.
Câu 92. Trường hợp nào sau đây thuộc hình thức áp dụng pháp luật?
A. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan Nhà nước.
C. Anh A và chị B đến ủy ban nhân dân phường đăng ký kết hôn.
D. Cảnh sát giao thông xử phạt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Câu 93.Phát biểu nào sai khi nói về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Chỉ được bắt người khi có lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
B. Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật.
C. Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt.
D. Chỉ có cơ quan công an cấp tỉnh mới có quyền bắt người.
Câu 94.Chị Na tự ý quyết định việc đặt tên cho con mà không tôn trọng ý kiến của anh Kiên. Chị Na đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân.            
B. tài sản chung.          
C. huyết thống.         
D. tài sản riêng.
Câu 95.Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước đảm bảo các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật
A. bao bọc.       
B. bảo hộ.           
C. thừa nhận.                   
D. bảo vệ.
Câu 96. Nội dung nào sau đây biểu hiện bất bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Pháp luật yêu cầu với các tài sản có giá trị khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ, chồng.
B. Người chồng tin tưởng giao hẳn mọi công việc trong gia đình cho người vợ đảm nhiệm.
C. Vợ chồng có quyền về tài sản riêng.
D. Vợ, chồng có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và giáo dục con cái.
Câu 97.Mai tốt nghiệp ngành kĩ thuật cầu đường. Nhưng do là nữ nên đi bất cứ công ty nào Mai cũng không được nhận. Biểu hiện trên đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A. Công dân bình đẳng trong tự do lựa chọn việc làm.
B. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Quyền bình đẳng giũa lao động nam và lao động nữ.
Câu 98. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân biểu hiện
A. ai cũng có thể vào chỗ ở của người khác mà không cần được người đó đồng ý.
B. không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
C. có thể khám xét chỗ ở của một người, sau đó xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
D. việc khám xét chỗ ở có thể được tiến hành theo đúng trình tự,thủ tục của người ra lệnh.
Câu 99. Bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa, giáo dục có ý nghĩa như thế nào đối với việc củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc?
A. Quan trọng.              
B. Là cơ sở.             
C. Sống còn.               
D. quyết định.
Câu 100.Người trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt?
A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.                
B. Đang bị truy nã.
C. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.                     
D. Bị nghi ngờ phạm tội.
Câu 101.Các quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa
A. công dân với công dân.                         
B. nhà nước với công dân.
C. nhà nước với pháp luật.                         
D. công dân với pháp luật.
Câu 102.Thông qua quyền bầu cử và ứng cử, ở từng địa phương và phạm vi cả nước, nhân dân thực thi hình thức dân chủ
A. gián tiếp.                  
B. trực tiếp.                 
C. đại diện.              
D. nghị trường.
Câu 103.Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động thể hiện quyền sáng tạo?
A. Chế tạo ra máy gặt.                                     
B. Viết bài đăng báo.
C. Học nghề sửa chữa điện tử.                          
D. Tham gia cuộc thi “Sáng tạo Robocon”.
Câu 104. Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên biển hai cán bộ cảnh sát biển là anh G và anh Y phát hiện bắt giữ và lập biên bản tàu mang biển hiệu SH53 vận chuyển một số mặt hàng cấm. Trong lúc cán bộ G đang lập biên bản thì cán bộ Y nhận hối lộ và đề nghị cán bộ G bỏ qua. Cán bộ G cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Phán quyết.                   
B. Điều tra.           
C. Tố cáo.            
D. Khiếu nại.
Câu 105. Theo C.Mác thì yếu tố nào dưới đây là căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế ?
A. Công cụ lao động.   
B. Đối tượng lao động.      
C. Phương tiện lao động.     
D. Sức lao động.
Câu 106. Căn cứ để phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động đó là
A. thuộc tính cơ bản của vật gắn với mục đích sử dụng trong sản xuất.
B. mục đích sử dụng gắn với chức năng của vật trong sản xuất.
C. chức năng của vật đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản trong sản xuất.
D. đặc tính cơ bản của vật gắn với chức năng trong sản xuất.
 Câu 107.Người chịu trách nhiệm hình sự do vi phạm hình sự về tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. đủ 16 tuổi trở lên.     
B. đủ 18 tuổi trở lên.     
C. người dưới 18 tuổi.        
D. đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 108. Sau khi li hôn, anh Hoàng đồng ý nhận chị Mai vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay thế vị trí vợ cũ của mình trực tiếp bán hàng tại quầy thuốc tân dược mà anh đã được cấp giấy phép kinh doanh. Vì bị anh Hoàng ngăn cản việc mình gặp gỡ người yêu, chị Mai đã xin nghỉ  làm và công khai việc cửa hàng của anh Hoàng thường xuyên bán thêm nhiều thuốc đã quá hạn sử dụng. Anh Hoàng đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Hôn nhân và gia đình.                                              
B. Kinh doanh.
C. Nhân phẩm và danh dự.                                           
D. Lao động.
Câu 109. Do mâu thuẫn với chồng, chị My đã mang theo con trai tên Huy mười tháng tuổi về nhà mẹ ruột. Bức xúc, bà Mai mẹ chồng chị My bí mật đưa cháu Huy đến gửi tại nhà người quen nhiều ngày để gây sức ép với con dâu, đồng thời bà làm đơn đề nghị giám đốc doanh nghiệp nơi chị My công tác đuổi việc chị. Bà Mai đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Hôn nhân và gia đình.                                    
B. Lao động công vụ.
C. Sản xuất và kinh doanh.                                 
D. Nhân phẩm, danh dự.
Câu 110. Là hàng xóm nhưng quan hệ giữa gia đình bà Q và bà T không được tốt vì vậy khi thấy gia đình bà T có nuôi được đàn gà mấy chục con đang có ý định bán để lấy tiền tiêu tết. Vô tình phát hiện gia đình bà T có việc phải về quê lên muộn, nên anh L con trai bà Q rủ bạn là anh B lẻn vào và bí mật bỏ thuốc chuột vào thức ăn của đàn gà, sáng mai khi thấy đàn gà nằm chết la liệt. Nghi ngờ gia đình bà Q. Bà T thuê anh V sang đập phá đồ đạc nhà bà Q và đánh anh L phải đi cấp cứu. Hành vi của những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
A. Anh L, anh V và bà T.                                       
B. Bà Q và bà T, anh V.
C. Anh B, anh V, anh L và bà T.                             
D. Anh B, anh V và anh L.
Câu 111.Nội dung nào sau đây không đúng với quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi cả nước?
A. Anh Quý là giáo viên đóng góp ý kiến trực tiếp về sửa đổi Luật Hình sự với đại biểu Quốc hội tỉnh nhà.
B. Anh Bảo phản ánh những bất cập trong Luật Hình sự với đại biểu Quốc hội tỉnh nhà.
C. Ông Nam tham gia biểu quyết vấn đề Người cao tuổi khi được trưng cầu ý kiến.
D. Cô Na lên mạng facebook viết về bất cập trong Luật Hình sự hiện nay.
Câu 112.Trường hợp nào sau đây không được thực hiện quyền tố cáo?
A. Ông Minh bắt quả tang ông Bảo ăn trộm vàng nhà mình.
B. Chị Bình nhận quyết định nghỉ việc chưa đúng với mình.
C. Phát hiện và có căn cứ một cơ sở kinh doanh trái phép.
D. Anh Hồng phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy.
Câu 113.Anh M, H, D, K, L đang ngồi chơi bài trong kíp làm ca thì bị quản đốc  bắt được. Sau đó quản đốc đã báo các sự việc lên giám đốc.  Giám  đốc và quản đốc đã thống nhất đình chỉ công việc của M, H và L còn D là cháu giám đốc, K là em họ của quản đốc nên được bỏ qua. Nếu là người chứng kiến toàn bộ sự việc trên em sẽ sử dụng quyền nào đúng với pháp luật ?
A. Khiếu nại với giám đốc về quyết định đình chỉ việc của M, H và L.     
B. Tố cáo hành vi sai trái của giám đốc và quản đốc.
C. Khiếu nai với quản đốc về D và K không bị thôi việc.  
D. Tố cáo các hành vi vi phạm của M, H, D, K, L, quản đốc và giám đốc.
Câu 114. Do có mâu thuẫn từ trước, nhân lúc anh Y không để ý, anh M đã dùng gậy đánh vào lưng anh Y (giám định thương tật 10%). Trong trường hợp này anh M bị  xử phạt như thế nào?
A. Bị  cảnh cáo và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho anh Y.
B. Xử phạt hành chính anh M và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho anh Y.
C. Cảnh cáo và phạt tiền anh M.
D. Không xử phạt anh M vì tỉ  lệ thương tật chưa đạt từ 11% trở lên.
Câu 115. Chị Nguyệt bị Giám đốc công ty kỉ luật với hình thức " chuyển công tác khác". Chị Nguyệt cho rằng quyết định của giám đốc kỉ luật chị là sai pháp luật nên chị muốn làm đơn khiếu nại. Theo em chị Nguyệt phải gửi đơn khiếu nại đến ai để giải quyết?
A. Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của giám đốc công ty chị Nguyệt.
B. Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
C. Giám đốc công ty nơi chị Nguyệt làm việc.
D. Tổng thanh tra chính phủ.
Câu 116. Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào?
A. Hàng hóa , tiền tệ, người mua, người bán.
B. Hàng hóa, người mua, người bán, siêu thị.
C. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ.
D. Người mua, người bán, tiền tệ, trung tâm thương mại.
Câu 117. Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang mang bầu 8 tháng.Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A lên facebook nói xấu ông B và anh C. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại?
A. Ông B, anh C và anh D.                                           
B. Chị A và anh D.
C. Ông B và anh C.                                                      
D. Ông B, anh C và chị A.
Câu 118. Bà K cho bà X  vay 20 triệu đồng với lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, có giấy biên nhận vay nợ do bà X kí và ghi rõ họ tên. Đã quá hạn 6 tháng, mặc dù bà K đã đòi nhiều lần nhưng bà X vẫn không trả tiền cho bà K. Theo em bà K phải làm gì để lấy lại số tiền trên.
A. Bà K kiện bà X ra toà án dân sự cấp quận, huyện để toà án xét xử.
B. Xiết nợ bằng các đồ đạc có giá trị.
C. Thuê người đòi nợ.
D. Tiếp tục cho vay nhưng tính lãi cao hơn.
Câu 119. Công dân Nguyễn Văn A chế tạo ra máy tách hạt ngô, vậy sáng chế đó được pháp luật bảo vệ là:
A. Quyền được phát triển của công dân              
B. Quyền sở hữu trí tuệ của công dân
C. Quyền được nghiên cứu khoa học của công dân       
D. Quyền sáng tác của công dân      
Câu 120. Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?
A. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.
B. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.
C. Khi tiền làm phương tiện lưu thông thúc đẩy mua bán hàng hóa.
D. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.
----------------------------------

ĐÁP ÁN :
81.B; 82.C; 83.D; 84.B; 85.A; 86.C; 87.A; 88.D; 89.B; 90.C
91.C; 92.D; 93.D; 94.A; 95.D; 96.B; 97.B; 98.B; 99.B; 100.B
101.B; 102.A; 103.C; 104.C; 105.A; 106.B; 107.D; 108.B; 109.A; 110.C
111.D; 112.B; 113.D; 114.B; 115.C; 116.A; 117.C; 118.A; 119.B; 120.D
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây