Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn công dân (Đề 7)

Thứ ba - 30/06/2020 04:24

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn công dân, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 81. Nội dung nào dưới đây là mục đích của việc thực hiện pháp luật ?
A. Đưa pháp luật vào đời sống của từng công dân, trở thành hành vi tự giác của cá nhân.
B. Làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống xã hội, trở thành hành vi bắt buộc.
C. Làm cho các qui định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành các hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
D. Áp dụng pháp luật để xử lí các hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống hằng ngày.

Câu 82. Để phân loại vi phạm pháp luật cần dựa vào căn cứ nào?
A. Đối tượng bị xâm phạm và hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
B. Đối tượng bị xâm phạm, tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
C. Chủ thể vi phạm và mức độ nguy hiểm do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.    
D. Đối tượng bị xâm phạm, chủ thể vi phạm và hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Câu 83. Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?
A. Không thích hợp.
B. Lỗi.
C. Trái pháp luật.
D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 84. Nội dung nào dưới đây đúng về bình đẳng giữa vợ và chồng?
A. vợ, chồng có quyền ngang nhau nhưng nghĩa vụ khác nhau.
B. vợ, chồng có nghĩa vụ ngang nhau nhưng quyền khác nhau.
C. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau nhưng tùy vào từng trường hợp.
D. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong mọi trường hợp.

Câu 85. Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là
A. cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con.
B. cha mẹ có quyền yêu thương con gái hơn con trai.
C. cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai.
D. cha mẹ yêu thương, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

Câu 86. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Lan tiếp tục vào học Đại học. Vậy, trong trường hợp này Lan thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?
A. Thi hành pháp luật.
B. Làm theo pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 87. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào vi phạm pháp luật?
A. H (8 tuổi) ăn trộm xe đạp của hàng xóm.        
B. Anh A bị tâm thần đánh chết người. 
C. T (16 tuổi) tổ chức đua xe trái phép.                   
D. N có ý định ăn trộm điện thoại của bạn.

Câu 88. Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Cố ý lây truyền HIV cho người khác.
B. Điều khiển xe máy đi ngược chiều của đường một chiều.
C. Không thực hiện chia tài sản theo di chúc của người mất.
D. Lấy trộm ví tiền trị giá 450.000 đồng.    

Câu 89. Trong khi đốt nương để làm rẫy, do bất cẩn nên ông H đã làm cháy 15ha rừng đặc dụng. Ông H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?
A. Hình sự .    
B. Dân sự.    
C. Kỉ luật.    
D. Hành chính .

Câu 90. Do mâu thuẫn cá nhân, K đã đánh H bị thương tích nặng với tỷ lệ thương tật 14%. H phải điều trị tốn kém hơn 40 triệu đồng. Trong trường hợp này, K phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Hình sự và kỷ luật.
D. Hình sự và dân sự.

Câu 91. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước
A. gia đình theo quy định của dòng họ.      
B. tổ chức, đoàn thể theo quy định của điều lệ.
C. tổ dân phố theo quy định của xã, phường.  
D. Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

Câu 92. Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là
A. doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.
B. các doanh nghiệp đều được hưởng miễn giảm thuế như nhau.
C. doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác.
D. mọi doanh nghiệp đều được kinh doanh các mặt hàng như nhau.

Câu 93. Nội dung nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
A. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau; bình đẳng về tiêu chuẩn độ tuổi khi tuyển dụng.
B. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội.
C. Làm mọi công việc không phân biệt điều kiện làm việc, tính chất công việc.
D. Ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều đủ tiêu chuẩn làm việc làm công việc mà doanh nghiệp đang cần.

Câu 94. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền đảm bảo an toàn về thân thể.

Câu 95. Vào một buổi sáng, 3 học sinh trường THPT X đã đến nhà bạn V ( học sinh lớp 10A5 cùng trường) và gọi bạn V ra đường để nói chuyện rồi ra tay đánh  gây thương tích nặng cho V. Hành vi đánh người của 3 học sinh trên đã xâm phạm tới quyền nào của V?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.          
 B. Quyền được đảm bảo an toàn cá nhân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.  
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

Câu 96. Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền tự do tư tưởng.    
C. Quyền bày tỏ ý kiến.
D. Quyền xây dựng chính quyền.

Câu 97. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?
A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm.
B. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học.
D. Tham gia hoạt động từ thiện.

Câu 98. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.
B. Tố cáo với người có thẩm quyền.
C. Nói chuyện đó với nhiều người.
D. Đăng thông tin trên Facebook.

Câu 99. Em D báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương. Việc làm đó của em D là đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Tố cáo.                                                                    
B. Khiếu nại.         
C. Bãi nại.                                                                  
D. Khiếu nại và tố cáo.

Câu 100. Chị A bị giám đốc công ty kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình. Vậy chị A cần sử dụng quyền nào dưới đây cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Quyền tố cáo.                                                        
B. Quyền khiếu nại.    
C. Quyền bình đẳng của công dân.                            
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 101.  Anh N thuê nhà của ông M có thời hạn 5 năm. Trong thời gian đó N có tu sửa, nâng cao phòng ngủ mà không thông báo cho ông M biết. Việc làm của anh N đã vi phạm 
A. hình sự.                
B. hành chính.         
 C. dân sự.                      
D. kỷ luật.

Câu 102. Nếu bạn của em bị đánh gây thương tích nặng, em sẽ khuyên bạn làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
A. Khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.                          
B. Tụ tập bạn bè để trả thù.
C. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền.                                   
D. Im lặng vì sợ bị đánh nữa.

Câu 103. Phát biểu nào sau đây không đúng về quyền học tập của công dân?
A. Công dân có quyền học thường xuyên.        
B. Công dân có thể học khoa học tự nhiên.
C. Công dân có thể học thường xuyên  suốt đời.    
D. Người tàn tật không được học.

Câu 104. Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền học tập.
D. Quyền lao động.

Câu 105. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.
B. Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí.
C. Những học sinh xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.
D. Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 106. Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của
A. quyền học tập của công dân.
B. quyền được phát triển của công dân.
C. quyền tự do của công dân.
D. quyền lựa chọn ngành nghề của công dân.

Câu 107. D hát rất hay và đã giành giải thưởng quốc gia ca hát nên D được tuyển thẳng vào Học viện âm nhạc. Vậy, D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền học tập theo sở thích.                 
B. Quyền được khuyến khích, bổi dưỡng để phát triển tài năng.
C. Quyền học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.       
D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 108. Các bạn học sinh tham gia cuộc thi “Sáng tạo trẻ” là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền sở hữu.                                                                   
B. Quyền học tập.                  
C. Quyền sáng tạo.                                                                   
D. Quyền được phát triển.

Câu 109. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
A. Cán bộ, công chức nhà nước.
B. Người đang không có việc làm.
C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.
D. Sinh viên.
D. phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 110. Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. Công ty A đã vi phạm
A. trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh.
B. quan tâm của người kinh doanh.
C. nghĩa vụ của người kinh doanh.
D. nghĩa vụ của công dân.

Câu 111: Sản xuất của cải vật chất là quá trình
A. Tạo ra của cải vật chất.
B. Sản xuất xã hội.
C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với như cầu của mình.
D. Tạo ra cơm ăn, áo mặc, tạo ra tư liệu sản xuất.

Câu 112: Hàng hóa có hai thuộc tính là
A. Giá trị và giá cả.
B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng.
C. Giá cả và giá trị sử dụng.
D. Giá trị và giá trị sử dụng.

Câu 113: Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là
A. Người sản xuất có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa.
B. Người tiêu dùng mua được hàng hóa rẻ.
C. Người sản xuất ngày càng giàu có.
D. Kích thích lực lượng sản xuất, năng xuất lao động tăng.

Câu 114: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?
A. Thu hẹp sản xuất
B. Mở rộng sản xuất
C. Giữ nguyên quy mô sản xuất
D. Tái cơ cấu sản xuất

Câu 115. Ông B và bà H lấy nhau và có hai con gái là T và Q. Khi đã cao tuổi và bị bệnh nặng, biết không thể qua khỏi, ông B đã thú nhận với bà H ông có qua lại với một người phụ nữ khác và có hai đứa con riêng là V và X.  Nay ông muốn được chia đều tài sản cho tất cả các con. Bà H không đồng ý và mắng nhiếc ông thậm tệ. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm pháp luật?
A. T, Q, V, X.             
B. T và X.             
C. Ông B, T và X.     
D. Ông B và bà H.

Câu 116. Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vã bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh K và anh B.    
B. Anh K và bạn gái.
C. Anh K, bạn gái và người quay video.    
D. Anh B, K và bạn gái.

Câu 117: Bà H lấn chiếm vỉa hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc nhở và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm 1 chiến sĩ công an bị thương nặng. Hành vi của bà H sẽ bị xử phạt vi phạm
A. dân sự và hành chính.    
B. kỷ luật và hành chính.
C. dân sự và hình sự.    
D. hành chính và hình sự.

Câu 118. Sau khi kết hôn, anh H buộc chị X vợ mình phải bỏ tôn giáo mà chị đang theo đồng thời phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Hành vi của anh H vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. tài sản.                           
B. nhân thân.                 
C. huyết thống.                 
D. xã hội.

Câu 119. Hai vợ chồng anh M và chị H cùng làm việc trong công ty X. Vì con còn nhỏ lại hay ốm đau nên anh M đã yêu cầu chị H nghỉ việc để chăm con và lo cho gia đình. Chị M cho rằng việc chăm con là trách nhiệm của cả hai vợ chồng nên bảo chồng cùng thay nhau nghỉ phép để chăm con và chị không muốn nghỉ việc. Nghe con dâu nói vậy, mẹ anh M đã nhờ bà A- mẹ của giám đốc công ty X để bảo con trai phải sa thải chị H. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Anh M và bà A.                                                   
B. Mẹ con anh M.      
C. Giám đốc công ty X.                                            
D. Anh M và giám đốc công ty X.

Câu 120. Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm, Bà T đã chửi bới C và rủ chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C đuổi ra và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh bị thương. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh D, chị M.                                                        
B. Chị G, anh D, em C.    
C. Bà T, chị G, anh D, chị M.                                     
D. Bà T, chị M.
…………………….HẾT…………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THAM KHẢO
KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN GDCD
 
Câu hỏi 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Đáp án C B A D A C C A A D
Câu hỏi 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Đáp án D A C A C A A A A B
Câu hỏi 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Đáp án C C D A B A B C A C
Câu hỏi 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Đáp án C D D B D A D B D D

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây