Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thị axit - bazơ

Thứ ba - 06/03/2018 12:11

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước - pH - chất chỉ thị axit - bazơ

Loading...

Bài 1. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 250C

Trả lời: Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 250C, tích số này có giá trị 10-14

Bài 2. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+và pH.

Trả lời:
Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7
Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7
Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] hay [H+] = 10-7M hay pH = 7

Bài 3. Chất chỉ thị axit - bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Trả lời: Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

Giải bài tập trang 14 SGK Hóa học lớp 11

 

Bài 4. Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là
A. Axit                         B. Trung tính

C. Kiềm                       D. Không xác định được

Trả lời: Chọn C

Ta có: [H+] = 10-14/1,5.10-5 = 6,6.10-10M < 10-7M ⇒ Môi trường kiềm

Bài 5. Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Trả lời:

Dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl-
                                      0,1M    0,1M

⇒ [H+] = 0,1M ⇒ [OH-] = 10-14/0,1 = 10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH-
                                0,01M     0,01M

⇒ [OH-] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 = 10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12

Bài 6. Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:
A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14                     B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14                    D. Không xác định được.

Trả lời: Chọn B. Tích số ion của nước là hằng số ở nhiệt độ xác định

Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn, chỉ thị
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 11

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN