Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 6)

Thứ hai - 21/05/2018 04:26

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1: Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản có đặc điểm nào khác biệt với các nước tư bản?
     A. Tập trung phát triển khoa học chinh phục vũ trụ
     B. Chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến
     C. Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài
     D. Coi trọng và phát triển giáo dục, khoa học kĩ thuật
Câu 2: Trong phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất là
     A. Ba Đình                   B. Hương Khê              C. Yên Thế                   D. Bãi Sậy
Câu 3: Với chiến thắng Việt Bắc (thu - đông năm 1947) chúng ta đã
     A. Giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
     B. Buộc Pháp chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta
     C. Làm thất bại âm mưu của Pháp có Mĩ giúp sức
     D. Buộc Pháp chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh toàn diện với ta
Câu 4: Sau chiến tran thế giới thứ nhất (1914-1918), lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là
     A. Tư sản dân tộc         B. Công nhân                C. Tiểu tư sản               D. Nông dân
Câu 5: Sự kiện nào sau đây được sách giáo khoa Lịch sử 12 hiện hành (năm 2018), chương trình cơ bản, NXB giáo dục nhận định “mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc”?
     A. Ngày 2 - 9 - 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
     B. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava
     C. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam
     D. Ngày 25 - 8 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng từ Tân Trào về đến Hà Nội
Câu 6: Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
     A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grat
     B. Cuộc tấn công của các đội Cận vệ đỏ để chiếm các vị trí then chốt
     C. Quân khởi nghĩa tân công vào cung điện Mùa Đông
     D. Nga hoàng Nicôlai II tuyên bố thoái vị
Câu 7: Chính sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc của Đảng và chính phủ những năm đầu sau cách Mạng tháng Tám có ý nghĩa quan trọng là
     A. Tăng thêm tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Trung
     B. Tranh thủ sự đồng tình của nhân dân Trung Quốc
     C. Thể hiện thiện chí hòa bình và chính nghĩa của nước ta
     D. Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng nước ta của chúng
Câu 8: Lấy thân mình chèn bánh pháo là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?
     A. Tô Vĩnh Diện           B. Phan Đình Giót        C. Bế Văn Đàn             D. La Văn Cầu
Câu 9: Trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), nước không bị chiến trang tàn phá và thu được nhiều lợi nhuận là
     A. Liên Xô                    B. Pháp                         C. Mĩ                             D. Anh
Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?
     A. Sự xác lập trật tự hai cực Ianta                    
     B. Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa
     C. Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp    
     D. Sự giúp đỡ của Liên Xô
Câu 11: Ý nào không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại là
     A. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ bị phá vỡ
     B. Lợi dụng Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe dọa an ninh thế giới
     C. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh thế giới mới
     D. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang
Câu 12: Hiệp định Gionevo năm 1954 về Đông Dương quy định ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm
     A. Giới tuyến quân sự tạm thời                         B. Biên giới tạm thời
     C. Vị trí tập kết của hai bên                               D. Ranh giới tạm thời
Câu 13: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do
     A. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thòi kì chiến tranh lạnh
     B. Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người
     C. Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX
     D. Bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
Câu 14: Cho các sự kiện sau
1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội
2. Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân
3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt
4. Đưa học sinh sang Nhật học
     A. 1,2,3,4                      B. 2,4,1,3                      C. 1,4,2,3                      D. 2,4,3,1
Câu 15: Thực dân Pháp mượn cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ nhất (năm 1873)?
     A. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân
     B. Nhà Nguyễn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”
     C. Nhà Nguyễn phản đối những chính sách ngang ngược của Pháp
     D. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy”.
Câu 16: Vào năm 1858, để tấn công vào Đà Nẵng, Pháp đã liên minh với quân đội nước nào?
     A. Anh                          B. Tây Ban Nha            C. Hà Lan                     D. Bồ Đào Nha
Câu 17: Cuộc biểu tình lớn nhất và tiêu biểu nhất của nông dân Nghệ - Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra ở
     A. Can Lộc                   B. Nam Đàn                  C. Thanh Chương         D. Hưng Nguyên
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?
     A. Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
     B. Do toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu
     C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo
     D. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sóm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh
Câu 19: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của ba yếu tố nào?
     A. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào vô sản yêu nước
     B. Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước
     C. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
     D. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước
Câu 20: Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
     A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên         B. Đông Dương Cộng sản Đảng
     C. An Nam Cộng sản Đảng                               D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
Câu 21: Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
     A. Giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ
     B. Giữa giai cấp công dân với giai cấp địa chủ
     C. Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp
     D. Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp
Câu 22: Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã đem lại nhiều cơ hội lớn để nuớc ta thực hiện mục tiêu đổi mới đất nuớc là một nhận định đúng ngoại trừ việc
     A. Hội nhập, học hỏi và tiếp thu đuợc nhiều thành tựu khoa học-kĩ thuât bên ngoài
     B. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế
     C. mMở rộng trao đổi và giao lưu văn hóa với bên ngoài
     D. Nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị xói mòn
Câu 23: “Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú thu hút đông đảo quần chúng tham gia” là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1930-1945?
     A. Cao trào kháng Nhật cứu nước                     B. Phong trào cách mạng 1930 – 1931
     C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền              D. Phong trào dân chủ 1936 - 1939.
Câu 24: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân tộc dân chủ trước năm 1930?
     A. Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn
     B. Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước
     C. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
     D. Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Câu 25: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
     A. Truyền thống yêu nước kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam
     B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện
     C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
     D. Sự ủng hộ của lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới
Câu 26: Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
     A. Hiệp ước giáp Tuất và Hiệp ước Nhâm Tuất
     B. Hiệp ước Nhâm Tuất và Hiệp ước Hắc-măng
     C. Hiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Giáp Tuất
     D. Hiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
Câu 27: Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua Hiệp định Giơnevơ là
     A. Các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam
     B. Các nước tham dự hội nghị công nhân độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
     C. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử trong cả nước
     D. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự
Câu 28: Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?
     A. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu
     B. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình
     C. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng phương pháp bạo lực
     D. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc
Câu 29: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trij (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (tháng 10 năm 1930) là việc xác định
     A. Nhiệm vụ cách mạng                                     B. Lực lượng cách mạng
     C. Động lực cách mạng.                                     D. Lãnh đạo cách mạng
Câu 30: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới theo xu thế toàn cầu hóa là
     A. Am hiểu luật pháp quốc tế                            B. Cạnh tranh lành mạnh
     C. Giữ vững độc lập chủ quyền                         D. Bình đẳng trong cạnh tranh
Câu 31: Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong giặc ngoài (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946) được đánh giá là
     A. Cứng rắn về mặt nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược
     B. Cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc
     C. Mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược
     D. Vừa cứng rắn vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược
Câu 32: Sự kiện nào dưới đây trở thành tín hiệu tấn công của Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19-12-1946)?
     A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban Trường vụ Trung ương Đảng truyền đi
     B. Công nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cắt điện toàn thành phố nhân
     C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Ban Thường vụ trung ương Đảng
Câu 33: Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hy vọng
     A. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu
     B. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế
     C. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu
     D. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước
Câu 34: Hoạt đông của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
     A. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam
     B. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam
     C. Xây dựng mối liên minh công nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
     D. Đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới
Câu 35: Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bên cạnh những nguyên nhân chung, có nhiều nguyên nhân riêng để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng
1. Mĩ ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Mĩ biết ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.
3. Tây Âu biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài.
4. Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC.
5. Nhật Bản chi phí quân sự thấp (không vuợt quá 1% GDP)
Xác định số câu đúng trong số các câu trên?
     A. 5                               B. 4                               C. 3                               D. 2
Câu 36: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương (1895 - 1896) chấm dứt là
     A. Vua Hàm Nghi bị bắt đày sang Angiêri        B. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê thất bại
     C. Phan Đình Phùng hy sinh                              D. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình thất bại
Câu 37: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946 - 1949)?
     A. Chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn du phong kiến
     B. Ảnh huởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
     C. Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội
     D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc
Câu 38: Phong trào Cần Vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?
     A. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp
     B. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập
     C. Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất
     D. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp
Câu 39: Điểm giống nhau cơ bản trong con đuờng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
     A. Cùng đi theo khuynh hướng phong kiến
     B. Cùng muốn cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền
     C. Cùng đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản
     D. Cùng muốn dùng bạo lực để chống Pháp
Câu 40: Hiến chương nêu rõ mục đích của Liên hợp quốc là “duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ (1) ...giữa các dân tộc và tiến hành (2) ...quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc (3) ... và quyền (4) ... của các dân tộc”.
Những cụm từ còn thiếu trong đoạn trích trên là gì
     A. (1) bình đẳng, (2) hợp tác, (3) hữu nghị, (4) tự do
     B. (1) hợp tác, (2) hữu nghị, (3) bình đẳng, (4) tự quyết
     C. (1) hữu nghị, (2) hợp tác, (3) bình đẳng, (4) tự quyết
     D. (1) hợp tác, (2) hữu nghị, (3) bình đẳng, (4) tự do
 
Đáp án
1-C 2-C 3-B 4-D 5-A 6-A 7-D 8-A 9-C 10-C
11-B 12-A 13-B 14-B 15-D 16-B 17-D 18-A 19-C 20-A
21-A 22-D 23-D 24-D 25-C 26-D 27-B 28-B 29-D 30-C
31-A 32-B 33-B 34-A 35-C 36-B 37-D 38-A 39-C 40-C
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Phương pháp: Sgk 12 trang 54, suy luận
Cách giải: Đối với giáo dục và khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản luôn tìm cách đẩy nhanh sự phát triển bằng cách mua bằng phát minh sáng chế. Tính đến năm 1968, Nhật Bản đã mua bằng phát minh của nước ngoài trị giá tới 6 tỉ USD. Đây cũng là điểm khác của chính sách phát triển khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản so với các nuớc tư bản khác
Câu 2: Đáp án C
Phương pháp: Sgk 11 trang 128-133, suy luận
Cách giải: Phong trào yêu nuớc chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX tiêu biểu có:
- Phong trào Cần Vương: khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892); Ba Đình (1886 - 1887); Hương Khê (1885 - 1896).
- Phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân: khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884 - 1913).
Dựa vào mốc thời gian cụ thể cho thấy, khởi nghĩa Yên Thế tồn tại trong thời gian dài nhất
Câu 3: Đáp án B
Phương pháp: Sgk 12 trang 134
Cách giải: Sau thất bại ở Việt Bắc, Pháp buộc phải thay đổi chiến luợc chiến tranh ở Đông Dương, từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang ‘đánh lâu dài”, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
Câu 4: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 12 trang 78
Cách giải: Sau chiến tranh thế giới tức là trong cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai, nông dân là là lực lượng to lớn và đông đảo nhất của dân tộc
Câu 5: Đáp án A
Phương pháp: Sgk 12 trang 118.
Cách giải: Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh độc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc
Câu 6: Đáp án A
Phương pháp: Sgk 11 trang 49
Cách giải: Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-to-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua).
Câu 7: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 12 trang 127
Cách giải: Những chính sách hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc của Đảng và Chính phủ những năm đầu sau cách mạng tháng Tám đã han chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng
Câu 8: Đáp án A
Phương pháp: liên hệ
Cách giải: Ngày 1 tháng 2 năm 1954, đơn vị ông trên đường kéo pháo ra, đến một con dốc cao và hẹp ở gần Bản Chuối. Tô Vĩnh Diện cùng một pháo thủ phụ trách điều khiển càng pháo để chỉnh hướng cho một đơn vị bộ đội kéo dây tời giữ pháo, ngoài ra còn có 2 chiến sĩ phụ trách chèn bánh pháo. Bất ngờ quân Pháp bắn pháo từ Mường Thanh lên. Đơn vị kéo giữ pháo nằm rạp xuống, đồng thời dây tời bị đứt. Lực giữ pháo yếu đi và khẩu pháo lăn qua chèn. Pháo thủ Lê Văn Chi lái càng phía ngoài bị càng pháo bị hất xuống vực và pháo trôi dần về phía vực sâu. Tô Vĩnh Diện lập tức bỏ càng pháo phía trong, chuyền sang càng pháo phía ngoài, cố gắng đẩy hướng càng pháo đâm vào vách núi. Tuy cản được pháo lăn xuống vực, nhưng anh cũng bị bánh xe của khẩu pháo nặng hơn 2 tấn đè lên người trọng thương. Giây cuối cùng khi được đồng đội đưa ra để đi cấp cứu, anh vẫn còn hỏi "Pháo có việc gì không” trước khi chết
Câu 9: Đáp án C
Phương pháp: Sgk 12 trang 42
Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ không bị thiệt hại như các nước khác mà còn lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh
Câu 10: Đáp án C
Phương pháp: Sgk 12 trang 35,36, suy luận
Cách giải: Bước ra khỏi chiến tranh thế giới thế hai, hầu hết các quốc gia đều chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó có Anh và Pháp. Chính vì bị tàn phá nặng nền nên tiềm lực kinh tế và quân sự của hai nước này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đất nước thống trị mình suy yếu tất nhiên sẽ là điều kiện thuân lợi cho các nước thuộc địa nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong đó có các nước châu Phi. Sau năm 1945, lần lượt các nước châu Phi lần lượt giành được độc lập:
 • Mở đầu là cuộc binh biến của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập (1952), lật đồ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập ra nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953).
 • Tiếp theo là Libi (1952), An-giê-ri. (1954-1962).
=> Sự suy yếu của Anh và Pháp là điều kiện khách quan có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
Câu 11: Đáp án B
Phương pháp: suy luận
Cách giải: Chiến tranh lạnh dẫn tới hậu quả:
 • Đối với quan hệ quốc tế: thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới.
 • Đối với hai quốc gia Mĩ và Liên Xô:
+ Từ quan hệ đồng minh chuyển sang tình trạng đối đầu.
+ Các nước tham gia chiến tranh lạnh phải chi nhiều tiền của và sức nguời để chạy đua vũ trang.
Đáp án B: chủ nghĩa khủng bố xuất hiện sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt xuất phát từ mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn tôn giáo, không phải là hệ quả của chiến tranh lạnh
Câu 12: Đáp án A
Phương pháp: Sgk 12 trang 154
Cách giải: Hiệp định Giơnevơ quy định quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải - Quảng Trị làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng với một khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến
Câu 13: Đáp án B
Phương pháp: phân tích, đánh giá
Cách giải: Đặt trong sự so sánh với cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật lần 1, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật (KH - KT) lần hai cũng phát triển do đòi hỏi của cuộc sống, nhu cầu của sản xuất.
- Trong cách mạng KH- KT lần 1, so ở nước Anh nhu cầu sử dụng các sản phẩm dệt tăng cao, yêu cầu cần sáng tạo ra một loại máy làm cho năng suất dệt cao hơn. Vì thế, máy dệt bằng hơi nước và máy kéo sợi Gienni đã ra đời, năng suất nhiều hơn so với dệt bằng tay,
- Đến những năm 40 của thế kỉ XX, do nhu cầu của cuộc sống con người ngày càng tăng cao, con người không chỉ muốn có nhiều quần áo nữa mà cần có cả các sản phẩm sạch, máy móc tiên nghi trên mọi lĩnh vực. Xuất phát từ yêu cầu này mà trong cuôc cách mạng KH - KT lần 2, con người đạt đươc nhiều thàng tựu khoa học trên nhiều lĩnh vực: sinh học, hóa học, vật lí, ...cùng với đó là nguyên liệu mới, vật liệu mới, máy tính điện tử,...
Câu 14: Đáp án B
Phương pháp: sắp xếp
Cách giải:
1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội. (6-1912)
2. Phan Bội Châu lập Hội Duy tân. (5-1904)
3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt. (24-12-1913)
4. Đưa học sinh sang Nhật học. (10-1905)
Câu 15: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 11 trang 117
Cách giải: Chớ cơ hội nhà Nguyễn nhờ giải quyết vị Đuy-puy đang gây rối ở Hà Nội, thực dân Pháp ở Sài Gòn phái đại úy Gac-ni-ê đưa quân ra Bắc, đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất
Câu 16: Đáp án B
Phương pháp: Sgk 11 trang 108
Cách giải: Ngày 1-9-1858, Pháp gửi tối hậu thư, đồi trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã nổ súng rồi đồ bộ lên bán đảo Sơn Trà
Câu 17: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 12 trang 92, suy luận
Cách giải: Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) (12-9-1930). Khoảng 8000 nông dân kéo đến huyện lị với khẩu hiệu ‘Đả đảo chủ nghĩa đế quốc”, “Đả đảo Nam triều”, “ Nhà máy về tay thợ thuyền”, “Ruộng đất về tay dân cày”,....Đoàn biểu tỉnh xếp hàng dài hơn 1 kilomet tiến về thành phố Vinh. ...Quần chúng kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện đường, vây đồn lính khố xanh,...
=> Phong trào cách mạng ở huyện Hưng Nguyên là cuộc biểu tình lớn nhất và tiểu biểu nhất của nông dân Nghệ - Tĩnh
Câu 18: Đáp án A
Phương pháp: Sgk 12 trang 155, suy luận
Cách giải: Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954).
Câu 19: Đáp án C
Phương pháp: Sgk 12 trang 89
Cách giải: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thòi đại mói.
Câu 20: Đáp án A
Phương pháp: suy luận
Cách giải: Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong trào đấu tranh trong nước, đặc biệt là phong trào công nhân => phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.
- Chuẩn bị về to chức: xây dụng hệ thống tổ chức của Hội với cơ quan đứng đầu cao nhất là Tồng bộ, xây dựng đuợc các cơ sở ở hầu khắp cả nước. Các kì bộ Trung Kì, Bắc Kì, Nam Kì lần luợt ra đời vào năm 1927. Năm 1929, hội có 1700 hội viên.
=> Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 21: Đáp án A
Phương pháp: Sgk 12 trang 79
Cách giải: Ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có hai mâu thuẫn cơ bản:
- Mâu thuẫn dân tộc: nhân dân Việt Nam >< thực dân Pháp và tay sai.
Mâu thuẫn giai cấp: nông dân >< địa chủ phong kiến
Câu 22: Đáp án D
Phương pháp: phân tích, đánh giá
Cách giải:  
Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN:
 • Thời cơ:
- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực
- Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.
- Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.
- Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.
- Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học - kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.
 • Thách thức:
- Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.
- Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.
Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.
Câu 23: Đáp án D
Phương pháp: nhận xét, đánh giá
Cách giải: Phong trào dân chủ 1936-1939 là một cao trào dân tộc dân chủ có lực lượng tham gia đông đảo, quy mô rộng lớn và hình thức đấu tranh phong phú.
- Lực lượng: Ngoài tầng lớp cơ bản là công nhân và nông dân, có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân khác có tinh thần dân chủ chống phát xít, chống chiến tranh như tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ và cả ngoại kiều ở Đông Dương.
- Quy mô: diễn ra khắp cả nước ta, rộng lớn, đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón móc”, các cuộc bãi công, hoạt động kỉ niệm Quốc tế lao động 1-5-1938.
-Về hình thức đấu tranh: phong phú, kết hợp đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp, công khai, bí mật, đấu tranh kinh tế, văn hóa, chính trị ....
Câu 24: Đáp án D
Phương pháp: so sánh
Cách giải: Trước năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra manh mẽ nhưng chưa có sụ thống nhất thành một phong trào rộng lớn trên cả nước.
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931 trên quy mô lớn. Đây cũng là phong trào đấu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Câu 25: Đáp án C
Phương pháp: phân tích, đánh giá.
Cách giải: Đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám/1945, nguyên nhân chủ quan là quan trọng dân đến thắng lợi, trong đó sự lãnh đọa tài tình của Đảng với đường lối lãnh đạo đúng đắn là quan trọng nhất.
- Từ năm 1930, khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời đã lãnh đạo nhân dân tổ chức ba phong trào cách mạng: 1930- 1931, 1936- 1939, 1939 - 1945 là ba cuộc tập dượt cho cách mạng tháng Tám.
- Đảng cũng hoàn chỉnh đường lối đấu tranh, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
- Đảng lãnh đạo công tác chuẩn bị lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và căn cứ địa cách mạng.
Đảng lãnh đạo nhân dân chóp thời cơ để tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
Câu 26: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 11 trang 122, 123, suy luận
Cách giải: Hiệp ước Hác măng đã chứng tỏ Việt Nam hoàn toàn đặt dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp, phụ thuộc Pháp về tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao...
Sau đó, triều đình Huế kí vói Pháp Hiệp ước Patonốt (6-6-1884) gồm 19 điều khoản, căn bản dựa trên Hiệp ước Hác măng (25-8-1883), nhưng được sửa chữa một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.
=> Việt Nam căn bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp đánh dấu bằng hai bản Hiêp ước Hác-măng và Patơnốt
Câu 27: Đáp án B
Phương pháp: phân tích, đánh giá
Cách giải: Xét từ mục tiêu chiến lược của các nước Đông Dương khi đấu tranh chống Pháp chính là giành độc lập dân tộc. Sự chiến thắng chỉ khi Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.
Xét thêm ý nghĩa của Hiệp đinh Giơnevơ, đây là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng. => Như vậy, thắng lợi lớn nhất của ta đạt được qua Hiệp định Giơnevơ là được các nước tham dự Hội nghi công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
Câu 28: Đáp án B
Phương pháp: đánh giá, nhân xét
Cách giải:
 • Đáp án A: Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng bạo lực và sử dụng lực lượng chính trị là chủ yếu. Lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
 • Đáp án B: cách mạng tháng Tám không mang tính chất dân chủ điển hình bởi nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giải phóng dân tộc. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ cũng thể hiện tính dân tộc những nhiệm vụ dân chủ không phải là vấn đề hàng đầu cần phải giải quyết.
 • Đáp án C: cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng bạo lực, đánh đồ thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
 • Đáp án D: tính nhân dân của cách mạng tháng Tám thể hiên ở việc đoàn kết toàn dân cũng đấu tranh chống Pháp trog một mặt trận đấu tranh chung (Mặt trận Việt Minh), mục tiêu của cách mạng tháng Tám đã duợc đề ra từ Cuong lĩnh chính trị đầu tiên: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng
sản”.
Câu 29: Đáp án D
Phương pháp: so sánh
Cách giải: Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của đảng đều xác định lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Duong) - đội tiên phong của giai cấp công nhân
Câu 30: Đáp án C
Phương pháp: phân tích, đánh giá
Cách giải: Xu thế toàn cầu hóa là cơ hội to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo nên những thách thức to lớn. Xu thế toàn cầu hóa tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia.
Chính vì thế, khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới theo xu thế toàn cầu hóa vẫn cần giữ vững nguyên tắc quan trọng nhất là giữ vững chủ quyền quốc gia
Câu 31: Đáp án A
Phương pháp: phân tích
Cách giải: Cứng rắn về nguyên tắc: luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.
Mềm dẻo về sách lược:
- Trước 6/3/1946: hòa Tưởng để tập trung đánh Pháp ở miền Nam.
- Từ ngày 6-3-1946 đến trước 19-12-1946: hòa Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi miền Bắc nước ta.
=> Tránh trường hợp một mình phải đối phó với nhiều kẻ thù, có thời gian để tập trung xây dựng lực lượng
Câu 32: Đáp án B
Phương pháp: Sgk 12 trang 130
Cách giải: Khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cả thành phố mất điện là tiến hiệu tiến công của ta
Câu 33: Đáp án B
Phương pháp: Sgk 12 trang 17
Cách giải: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã là:
 • Một mặt Nga ngả về phuong Tây vói hị vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
 • Mặt khác, Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ vói các nước châu Á (Trung Quốc, Ản Độ, các nước ASEAN,....)
Câu 34: Đáp án A
Phương pháp: đánh giá. phân tích
Cách giải: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1925 góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam:
 • Chuẩn bị về tư tưởng: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Lí luận giải phóng dân tộc) vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, làm cho phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác thông qua các tờ báo, bài văn. Đặc biệt là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên khi mới thành lập.
Chuẩn bị về chính trị và tổ chức: thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trang bị lí luận chính tri cho Hội viên thông qua tác phẩm Đường Kách Mệnh và báo Thanh niên; đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng sau này
Câu 35: Đáp án C
Phương pháp: so sánh
Cách giải: sgk 11 trang 128
Những nguyên nhân riêng để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng bao gồm:
 • Mĩ ít bi tổn thất trong chiến tranh thế giói thứ hai.
 • Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC.
 • Nhật Bản chi phí quân sư thấp (không vượt quá 10% GDP).
Câu 36: Đáp án B
Phương pháp: sgk 11 trang 128
Cách giải: Khi tiếng súng kháng chiến đã lặng im trên núi Vụ Quang (Hương Khê - Hà Tĩnh) vào cuối năm 1895 - đầu năm 1896, phong trào cần Vương coi như chấm dứt
Câu 37: Đáp án D
Phương pháp: Sgk 12 trang 21, suy luận
Cách giải: Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946 - 1949) bao gồm:
 • Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.
 • Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.
 • Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
Câu 38: Đáp án A
Phương pháp: phân tích, đánh giá
Cách giải: Xuất phát từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là:
+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát
+ Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn
+ Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu
+ Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương- Giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến và nguyện vọng vủa nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống td Pháp giàng độc lập dân tộc. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn. Phản ánh sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
=> yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh của giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cần có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp
Câu 39: Đáp án C
Phương pháp: so sánh
Cách giải: Tuy chủ trương và phương pháp đấu tranh khác nhau những Phan Bội Châu và Phan Bôi Châu đều là đại diện tiêu biểu cho con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Câu 40: Đáp án C
Phương pháp: điền từ, sgk 12 trang 7
Cách giải:
Hiến chương nêu rõ mục đích của Liên hợp quốc là “duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc”.
 
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây