Cấu trúc tổng quát của một chương trình Pascal

Thứ năm - 23/07/2020 11:11

Một chương trình viết bang Pascal nếu đầy đủ thì gồm có các phần sau: Tên chương trình, Chương trình con, thân chương trình chính, kết thúc chương trình.

1. Một chương trình viết bang Pascal nếu đầy đủ thì gồm có các phần sau:
PROGRAM TÊN_CHƯƠNG_TRÌNH (Tiêu đề)
{Phần khai báo dữ liệu}
         LABEL...
         CONST...
         TYPE...
         VAR...
{Phần mô tả chương trình con}
         PROCEDURE...
        FUNCTION...
{Thân chương trình chính}
        BEGIN
{Các lệnh được viết ở đây}
        END
{Kết thúc chương trình}

2. VÍ DỤ
Program PT_bậc_2 ;
Var a, b, c, x1, x2, Delta : Real ;
     Procedure NHAP ;
Begin
        Writeln (Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0’);
        Write (nhập a, b, c);
        Readln (a, b, c) ;
End ;
BEGIN
         Nhap ;
         If a = 0 then Writeln (a = 0 - không giải)
         Else {a <>0}
              Begin
                  Delta := sqr(b) - 4*a*c ;
                  If Delta < 0 then Writeln (‘vô nghiệm’)
                  Else
                      if Delta = 0 then
                         Begin
                         x1 := -b/2/a ;
                         Writein ('Nghiệm kép :’ , , x1);
                  end ;
         else {Delta >0}
                 Begin
                     x1 := (-b-sqrt(delta))/2/a ;
                     x2 := -b/a – x1 ;
                    Writeln (‘x1 =’ , x1 , ‘x2 =' , x2);
                  end ;
        end ;
END.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây