Cấu trúc tổng quát của một chương trình Pascal

Thứ năm - 23/07/2020 11:11

Một chương trình viết bang Pascal nếu đầy đủ thì gồm có các phần sau: Tên chương trình, Chương trình con, thân chương trình chính, kết thúc chương trình.

Loading...
1. Một chương trình viết bang Pascal nếu đầy đủ thì gồm có các phần sau:
PROGRAM TÊN_CHƯƠNG_TRÌNH (Tiêu đề)
{Phần khai báo dữ liệu}
         LABEL...
         CONST...
         TYPE...
         VAR...
{Phần mô tả chương trình con}
         PROCEDURE...
        FUNCTION...
{Thân chương trình chính}
        BEGIN
{Các lệnh được viết ở đây}
        END
{Kết thúc chương trình}

2. VÍ DỤ
Program PT_bậc_2 ;
Var a, b, c, x1, x2, Delta : Real ;
     Procedure NHAP ;
Begin
        Writeln (Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0’);
        Write (nhập a, b, c);
        Readln (a, b, c) ;
End ;
BEGIN
         Nhap ;
         If a = 0 then Writeln (a = 0 - không giải)
         Else {a <>0}
              Begin
                  Delta := sqr(b) - 4*a*c ;
                  If Delta < 0 then Writeln (‘vô nghiệm’)
                  Else
                      if Delta = 0 then
                         Begin
                         x1 := -b/2/a ;
                         Writein ('Nghiệm kép :’ , , x1);
                  end ;
         else {Delta >0}
                 Begin
                     x1 := (-b-sqrt(delta))/2/a ;
                     x2 := -b/a – x1 ;
                    Writeln (‘x1 =’ , x1 , ‘x2 =' , x2);
                  end ;
        end ;
END.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây