Đề thi cuối học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 (Đề 2)

Thứ tư - 22/12/2021 02:07
Đề thi cuối học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Khoang tròn đáp án đúng(HS làm trực tiếp trên đề kiểm tra).

Câu 1: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai.
D. Công thức nhập sai.

Câu 2: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào viết sai?
A. =Average(A1:A5)                                  
B. =SUM(A1:A5)/5
C. =Average(A1:A5)/5                               
D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5

Câu 3: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?
A. E3 + F7 * 10%.                                      
B. (E3 + F7) * 10%
C. =E3 + (F7 * 10%)                                  
D. = (E3 + F7) * 10%

Câu 4: Để chèn thêm cột trên trang tính ta chọn cột rồi sử dụng lệnh nào sau đây?
A. Format                                                  
B. Paste
C. Insert                                                     
D. Delete

Câu 5 : Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A.  (copy) Và  (paste)                       
B.  (cut) và  (paste)
C.  (paste).                                                    
D.   (new)

Câu 6: Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?
A. Format                                                  
B. Paste
C. Insert                                                     
D. Delete

Câu 7: Phần mềm Typing Master dùng để:
A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay 
B. Học địa lý thế giới
C. Học toán học                                         
D. Học vẽ hình hình học động

Câu 8: Trong ô C1 có chứa dữ liệu là 18, các ô D1, E1 lần lượt có dữ liệu là 12 và kí tự A. Khi viết công thức =Sum(C1:E1) tại F1 em có kết quả là?
A. 30                                                          
B. 18
C.  #NAME!                                              
D.  Một thông báo lỗi
 

II. Tự luận (6 điểm) (HS thực hành trên máy tính )

Câu 1: (2 điểm)   a) Cách thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trong bảng tính  Excel.
                             b) Thanh công thức của  Excel có vai trò đặc biệt . Vai trò đó là gì?

Câu 2: Cho trang tính sau: (2.5 điểm)
  A B C D E F G H
1 STT Họ và tên Toán Văn Tiếng
 Anh
Tổng Điểm ĐTB
2 1 Nguyễn Thùy Dương 8.5 9 8 9 ? ?
3 2 Trần Lê 7 8 8 8 ? ?
4 3 Nguyễn Quỳnh Hoa 8 6.6 7 7 ? ?
5 4 Vũ Hồng Quế 6 8 7.3 7 ? ?
6 ĐTB cao nhất           ?
7 Điểm Văn thấp nhất   ?        
                 
                 
                 

Yêu cầu: a. Tính tổng điểm các môn của từng học sinh?
               b. Tính điểm trung bình (ĐTB) của từng học sinh?
               c. Xác định ĐTB cao nhất.
               d. Xác định điểm Văn thấp nhấp.
               (Sử dụng hàm và biến địa chỉ).

Câu 3: Cho trang tính sau: (1.5 điểm)
  A B C D E F
1 3   2      
2   4        
3 6 1   3    
4     5      

Yêu cầu: a. Dùng hàm tính tổng ba ô A1, B2, C1 vào ô D1.
               b. Sao chép công thức từ ô D1 sang E3.
               c. Di chuyển công thức từ ô D1 sang F3.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Tin học 8

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm.
Khoanh tròn vào ý trả lời đúng.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C D C B D A A


PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu NỘI DUNG Điểm
1 a) Các bước thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trong bảng tính  Excel
* Các bước sao chép nội dung ô tính:                                                                      
- Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn sao chép.
- Nháy  nút Copy trên thanh công cụ .
-  Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ             
* Các bước di chuyển nội dung ô tính:                                                                            
- Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn di chuyển.
- Nháy  nút Cut trên thanh công cụ .
-  Chọn ô em muốn đưa thông tin di chuyển tới.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ
b) Thanh công thức của  Excel có vai trò đặc biệt . Vai trò đó là gì?                               
- Nhập và hiển thị nội dung  nội dung  hoặc công thức của ô được chọn.
- Sửa nội dung của ô.
- Xem và sửa công thức một cách tổng quát và rõ ràng  nhất.
0.5


0.5
1.0
2 a. Tính tổng điểm các môn của từng học sinh?
G2: = SUM(C2, D2, E2, F2) Hoặc = SUM(C2:F2)
G3: = SUM(C3, D3, E3, F3) Hoặc = SUM(C3:F3)
G4: = SUM(C4, D4, E4, F4) Hoặc = SUM(C4:F4)
G5: = SUM(C5, D5, E5, F5) Hoặc = SUM(C5:F5)
b. Tính tổng điểm trung bình (ĐTB) của từng học sinh?
G2: = AVERAGE(C2, D2, E2, F2) Hoặc = AVERAGE(C2:F2)
G3: = AVERAGE(C3, D3, E3, F3) Hoặc = AVERAGE(C3:F3)
G4: = AVERAGE(C4, D4, E4, F4) Hoặc = AVERAGE(C4:F4)
G5: = AVERAGE(C5, D5, E5, F5) Hoặc = AVERAGE(C5:F5)
c. Xác định ĐTB cao nhất.
G6: = MAX(G2, G3, G4, G5) Hoặc = MAX(G2:G5)
d. Xác định điểm Văn thấp nhất.
D7: = MIN(D2, D3, D4, D5) Hoặc = MIN(D2:D5)

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25
3 a. D1: =SUM(A1,B2,C1). Kết quả: 9
b.E3: =SUM(B3,C4,D3). Kết quả: 4
    F2: =SUM(C2,D3,E2). Kết quả: 3
c. F3: =SUM(A1,B2,C1). Kết quả: 9
1
0.25

0.25

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây