Đề thi cuối học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 (Đề 3)

Thứ tư - 22/12/2021 02:29
Đề thi cuối học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRẮC NGHIỆM:(10đ’) gồm 20 câu mỗi câu 0.5đ     

Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:
A. Ngôn ngữ lập trình
B. Ngôn ngữ máy
C. Ngôn ngữ tự nhiên
D. Ngôn ngữ tiếng Việt
 
Câu 2: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?
A. thông qua một từ khóa
B. thông qua các tên
C. thông qua các lệnh
D. thông qua một hằng
 
Câu 3: Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)
B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)
D. (a2 + b)(1 + c)3

Câu 4: Từ khóa dùng để khai báo tên chương trình và tên thư viện là:
A. Program, Uses   
B. Program, Begin, End    
C. Programe, Use    
D. Begin, End
 
Câu 5: Câu lệnh write('Toi la Turbo Pascal');
A. In ra màn hình dòng chữ Toi la Turbo Pascal, không đưa con trỏ xuống dòng.
B. Dùng để yêu cầu nhập giá trị cho biến Toi la Turbo Pascal.
C. In ra màn hình dòng chữ Toi la Turbo Pascal và đưa con trỏ xuống dòng.
D. Câu lệnh trên sai cú pháp.

Câu 6: Cách đặt tên nào sau đây không đúng ?
A. Tugiac    
B. CHUNHAT    
C. End    
D. a_b_c

Câu 7: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in ra kết quả:
A. 8    
B. y= 8    
C. y=3    
D. 20
 
Câu 8: Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?
A. Char    
B. LongInt    
C. Integer    
D. Word

Câu 9: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?
A. var tb: real;    
B. 4hs: integer;    
C. Const x: real;    
D. Var r =30;

Câu 10: Khai báo nào sau đây đúng?
A. Var x, y: Integer;    
B. Var x, y=Integer;    
C. Var x, y Of Integer;    
D. Var x, y := Integer;

Câu 11: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
A. Const    
B. Begin    
C. Var    
D. Uses

Câu 12: Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là:
A. Const    
B. Begin    
C. Var    
D. Uses

Câu 13: Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước?
A. 2    
B. 3  
C. 4    
D. 5

Câu 14:Thứ tự các bước giải bài toán trên máy tính:
A. Xác định bài toán → Viết chương trình → Mô tả thuật toán
B. Xác định bài toán → Mô tả thuật toán → Viết chương trình
C. Mô tả thuật toán → Xác định bài toán → Viết chương trình
D. Viết chương trình → Xác định bài toán → Mô tả thuật toán

Câu 15: Hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện thuật toán sau:
Bước 1. Tam←x;
Bước 2. x←y;
Bước 3. y← tam;

A. Giá trị của biến x bằng giá trị của biến y    
B. Hoán đổi giá trị hai biến x và y
C. Giá trị của biến y bằng giá trị của biến x    
D. Khác

Câu 16. Nếu cho x = 10, giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh: if  x > 5 then x := x + 5;
A. 15;                                    
B. 10;                        
C. 5;                           
D. 20.

Câu 17: Câu lênh điều kiện dạng đủ có cú pháp là:
A. If <điều kiện> then <câu lệnh>;          
B. If <câu lệnh> then <điều kiện>;
C. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;
D. If <điều kiện> else <câu lệnh 2>;

Câu 18: Cho biết Input và Output của bài toán: “Tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước”.
 A. Input: dãy n số                            Output: tổng các phần tử
 B. Input: dãy n số                            Output: tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số
 C. Input: dãy số                               Output: tổng các phần tử
 D. Input: dãy số                               Output: tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số

Câu 19: Phần mềm Anatomy là phần mềm?
A. Phần mềm học toán học                        
B. Phần mềm luyện gõ phím nhanh                     
C. Phần mềm chơi game
D. Phần mềm giải phẫu cơ thể người

Câu 20. Trong Pascal, câu lệnh  điều kiện nào sau đây được viết đúng?
A. if  a := 1 then a := a + 1;                                                
B. if  a > b else write(a);
C. if  (a mod 2) =0 then write(‘So khong hop le’);                     
D. if  x = y; then writeln(y);
-----------HẾT----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
 

ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. C 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. A 10. A
11. C 12. A 13. B 14. B 15. B 16. A 17. C 18. B 19. D 20. C

 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây