Loading...

Đề kiểm tra 15 phút Toán đại số lớp 9 chương 1 - Đề 5 (Có đáp án)

Thứ hai - 03/09/2018 08:58

Đề kiểm tra 15 phút Toán đại số lớp 9 chương 1 - Đề 5 (Có đáp án)

Loading...
Câu 1:Biểu thức  xác định khi và chỉ khi
A.x > 4       B.x < 4       C.x ≥ 4       D.x ≤ 4
 
Câu 2: So sánh 6 và √41, ta có kết luận sau:
A.6 < √41            B.6 = √41
C.6 > √41            D. Không so sánh được
Câu 3: Biểu thức  bằng:
A.√7-3       B.3-√7       C.4       D.-4
Câu 4: bằng∶
A.3xy2       B.-3xy2       C.3|x|y2       D.3x2y4
Câu 5: Kết quả phép tính  là:
 
A.√6 - 1       B.1 - √6       C. √6 - 2       D.2
Câu 6:Giá trị của biểu thức  bằng:
A.4√7       B.√7       C.7       D.-√7
Câu 7: Nếu  thì x bằng:
A.0       B.5       C.100       D.400
 
Câu 8: Nghiệm của phương trình x2 = 16 là:
A.x = 4       B.x = -4       C.x = ±4       D.x = 16
Câu 9: Với a > 0,b > 0 thì  bằng:
Câu 10: Với giá trị nào của x thì biểu thức  không có nghĩa:
A.x < 0       B.x > 0       C.x ≥ 0       D.x ≤ 0

Giải
1. C 2.A 3.B 4.C 5.A
6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
Câu 1:Biểu thức  xác định khi và chỉ khi
x - 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ 4
 
Chọn đáp án C
 
Câu 2: 6 = √36
Ta có: 36 < 41 ⇒ √36 < √41 hay 6 < √41
 
Chọn đáp án A
Câu 3: 
 
Chọn đáp án B
Câu 4: 
Chọn đáp án C
Câu 5: 
Chọn đáp án A
 
Câu 6: 
 
Chọn đáp án D
 
Câu 7: ⇔ 5 + √x = 25 ⇔ √x = 20 ⇔ x = 400
Chọn đáp án D
 
Câu 8: Chọn đáp án C
 
Câu 9: Với a > 0, b > 0 ta có:
Chọn đáp án B
 
Câu 10: Chọn đáp án A
Loading...

 
 Từ khóa: kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 9

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN