Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 (Đề 5)

Thứ hai - 02/11/2020 08:32
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong 458 096 là:
A. 500               
B. 5 000                        
C. 50 000                      
D. 500 000

Câu 2: 3kg 51g = .........g, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 351              
B. 3510                         
C. 3150               
D. 3051

Câu 3: 1/5 phút = .....giây, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A.15                  
B. 12                   
C. 10                   
D. 20

Câu 4: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng  năm 938, năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. IX
B. X
C. XI
D. XII

Câu 5: Lớp nghìn của số 842 451 gồm các chữ số là:
A. 4; 5; 1           
B. 8; 5; 1             
C. 4; 5; 2                       
D. 8; 4; 2

Câu 6: Số gồm 5 trăm nghìn, 4 trăm, 8 chục và 9 đơn vị viết là:
A. 500489                    
B. 505489          
C. 500849           
D. 5000489

Câu 7: Dãy số nào sau đây là dãy số tự nhiên?
A. 0,1,2,3. B. 0,2,4,6…          C. 1,3,5,7,… D. 0,1,2,3,4,5,…

Câu 8: Hình vẽ bên có bao nhiêu góc nhọn?
                                                        
A. 3 góc nhọn B. 4 góc nhọn C. 5 góc nhọn D. 6 góc nhọn


 

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a, 467 218 + 546 728                                                 
........................................................
........................................................
........................................................

b, 435 704 - 2627
........................................................
........................................................
........................................................

c, 2460 × 3
........................................................
........................................................
........................................................

d, 4260 : 2                                                        
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 237 – ( 66 + x ) với x = 15
........................................................
........................................................
........................................................
b) a x b : c với a = 24, b = 2, c = 6
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 3: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn. 
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 4:  Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi . Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 52 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 5:    Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 .
........................................................
........................................................
........................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn Toán- Lớp 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B B D A D A
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a)  237 – ( 66 + x) với x = 15                    
     237 – ( 66 + x)                                          
  = 237 – ( 66 + 15 )                                                    
  = 237 –  81                                                                
  = 156

b) a x b : c với a = 24, b = 2, c = 6
    a x b : c = 24 x 2 : 6
                  = 48 :6
                  =  8 

Câu 3: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn. 
Bài làm
Tổng của hai số là:
123 x 2 = 246
Số lớn là:
246 – 24  = 222
Đáp số: Số lớn: 222

Câu 4:  Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi . Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 52 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
Bài làm
Tuổi mẹ bốn năm sau là :
( 52+24 ) : 2 = 38 ( tuổi )
Tuổi mẹ hiện nay là :
38 - 4 = 34 ( tuổi )
Tuổi con hiện nay là :
34 – 24 = 10 ( tuổi )
Đáp số: Mẹ   :  34 tuổi
             Con :  10 tuổi


Câu 5
Tích mới hơn tích cũ là :
860 - 645 = 21
Thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai tức là đã tăng tích cũ thêm 5 lần thừa số thứ nhất. Do đó 5 lần thừa số thứ nhất bằng 215.
Thừa số thứ nhất là :
215 : 5 = 43

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây