Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 (Đề 5)

Thứ hai - 02/11/2020 08:32

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong 458 096 là:
A. 500               
B. 5 000                        
C. 50 000                      
D. 500 000

Câu 2: 3kg 51g = .........g, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 351              
B. 3510                         
C. 3150               
D. 3051

Câu 3: 1/5 phút = .....giây, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A.15                  
B. 12                   
C. 10                   
D. 20

Câu 4: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng  năm 938, năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. IX
B. X
C. XI
D. XII

Câu 5: Lớp nghìn của số 842 451 gồm các chữ số là:
A. 4; 5; 1           
B. 8; 5; 1             
C. 4; 5; 2                       
D. 8; 4; 2

Câu 6: Số gồm 5 trăm nghìn, 4 trăm, 8 chục và 9 đơn vị viết là:
A. 500489                    
B. 505489          
C. 500849           
D. 5000489

Câu 7: Dãy số nào sau đây là dãy số tự nhiên?
A. 0,1,2,3. B. 0,2,4,6…          C. 1,3,5,7,… D. 0,1,2,3,4,5,…

Câu 8: Hình vẽ bên có bao nhiêu góc nhọn?
                                                        
A. 3 góc nhọn B. 4 góc nhọn C. 5 góc nhọn D. 6 góc nhọn


 

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a, 467 218 + 546 728                                                 
........................................................
........................................................
........................................................

b, 435 704 - 2627
........................................................
........................................................
........................................................

c, 2460 × 3
........................................................
........................................................
........................................................

d, 4260 : 2                                                        
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 237 – ( 66 + x ) với x = 15
........................................................
........................................................
........................................................
b) a x b : c với a = 24, b = 2, c = 6
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 3: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn. 
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 4:  Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi . Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 52 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 5:    Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860 .
........................................................
........................................................
........................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn Toán- Lớp 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B B D A D A
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a)  237 – ( 66 + x) với x = 15                    
     237 – ( 66 + x)                                          
  = 237 – ( 66 + 15 )                                                    
  = 237 –  81                                                                
  = 156

b) a x b : c với a = 24, b = 2, c = 6
    a x b : c = 24 x 2 : 6
                  = 48 :6
                  =  8 

Câu 3: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn. 
Bài làm
Tổng của hai số là:
123 x 2 = 246
Số lớn là:
246 – 24  = 222
Đáp số: Số lớn: 222

Câu 4:  Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi . Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 52 tuổi . Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
Bài làm
Tuổi mẹ bốn năm sau là :
( 52+24 ) : 2 = 38 ( tuổi )
Tuổi mẹ hiện nay là :
38 - 4 = 34 ( tuổi )
Tuổi con hiện nay là :
34 – 24 = 10 ( tuổi )
Đáp số: Mẹ   :  34 tuổi
             Con :  10 tuổi


Câu 5
Tích mới hơn tích cũ là :
860 - 645 = 21
Thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai tức là đã tăng tích cũ thêm 5 lần thừa số thứ nhất. Do đó 5 lần thừa số thứ nhất bằng 215.
Thừa số thứ nhất là :
215 : 5 = 43

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây