Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Cánh diều

Thứ hai - 01/01/2024 07:03
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (M1 - 1 điểm)
a. Số “Chín trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm linh tám” được viết là:
A. 924 608            
B. 925 608              
C. 908 625                 
D. 935 608

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 85 231 000 là:
A. 5 000 000         
B. 500 000              
C. 50 000                   
D. 5 000

Câu 2. (M1 - 1 điểm)
a. Số liền trước của số 900 000 là:
A. 899 999            
B. 889 999              
C. 899 899                 
D. 989 999

b. Hai số chẵn liên tiếp nhau hơn kém nhau số đơn vị là:
A. 1 đơn vị            
B. 2 đơn vị              
C. 3 đơn vị                 
D. 4 đơn vị

Câu 3. (M2 - 1 điểm) Một chiếc tủ lạnh có giá 9 830 000 đồng. Người bán hàng tính giá 9 800 000 đồng. Như vậy người bán hàng đã làm tròn giá tiền của chiếc tủ lạnh đến:
A. Hàng nghìn                                     
B. Hàng chục nghìn                    
C. Hàng trăm                                       
D. Hàng trăm nghìn

Câu 4. (M1 - 1 điểm) Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 947 867; 991 683; 932 867; 891 867         
B. 891 867; 947 867; 991 683; 932 867
C. 991 683; 932 867; 947 867;  891 867         
D. 891 867; 932 867; 947 867; 991 683

Câu 5. (M1 - 1 điểm) Viết các từ “lớn hơn, bé hơn, bằng” vào chỗ chấm cho thích hợp:
- Góc nhọn ................. góc vuông.               - Góc tù .................... góc bẹt.
- Góc tù ...................... góc vuông.             - Góc bẹt .................. hai góc vuông.

Câu 6. (M2 - 1 điểm)  Giá trị của biểu thức a : b x c  với a = 575; b = 5 và c = 6 là:
A. 115                      
B. 215                     
C. 690                        
D. 960
 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. (M2 - 1 điểm) Tính giá trị biểu thức
a) 74 387 – 84 616 : 8
………………………………………
……………………………………...    
b) (12 694 + 9125) x 2
……………………………………
……………………………………
Câu 8. (M2 - 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm – M2)
a) 3 tấn 30 kg = …………. kg
c) 6 m2 70 dm2 = ………. dm2    b) 5 phút 20 giây = ………. giây
d) 900 năm = ……..... thế kỉ

Câu 9. (M3 - 1 điểm) Mai mua 1 chiếc bút mực và 5 quyển vở. Mỗi bút mực có giá
30 000 đồng, mỗi quyển vở có giá 8 500 đồng.  Mai đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô phải trả lại Mai bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Câu 10.  
a) Ngoài phòng thi có dán danh sách các thí sinh và số báo danh. Tên của Nam xếp trên tên của Mai, tên của Mai xếp trên tên của Mi. Số báo danh của Mi là 218. Tìm số báo danh của Nam và Mai ? (1 điểm – M3)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) Trong một chuyến đi du lịch :
Trang hỏi : Năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Chị Huệ trả lời: Tuổi của chị là một số có hai chữ số mà số đó hơn số lẻ bé nhất có hai chữ số 5 đơn vị. Vậy năm nay chị Huệ bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 6
a. B (0,5đ)
 b. A(0,5đ)
a. A (0,5đ)
b. B (0,5đ)
D ( 1đ)
 
D (1đ)
 
C (1đ)
 

Câu 5.
- Góc nhọn bé hơn góc vuông.  (0,25đ)            - Góc tù bé hơn góc bẹt. (0,25đ)
- Góc tù lớn hơn góc vuông.  (0,25đ)                - Góc bẹt bằng hai góc vuông. (0,25đ)
Câu 7.
a) 74 387 – 84 616 : 8
 = 74 387 – 10 577  (0,25đ)
 = 63 810                 (0,25đ)    
b) (12 694 + 9125) x 2
 = 21 819 x 2        (0,25đ)
 = 43 638               (0,25đ)
Câu 8.
a) 3 tấn 30 kg = 3030 kg      (0,25đ)
b) 5 phút 20 giây = 320 giây     (0,25đ)
c) 6 m2 70 dm2 = 670 dm2    (0,25đ)    
d) 900 năm = 9 thế kỉ                 (0,25đ)
Câu 9.
Bài giải
Số tiền Mai mua 5 quyển vở là:                     (0,25đ)
8 500 x 5 = 42 500 (đồng)
Số tiền Mai mua 5 quyển vở và 1 chiếc bút là:           (0,25đ)  
42 500 + 30 000 = 72 500 (đồng)
Số tiền cô bán hàng phải trả lại Mai là:                (0,25đ)  
100 000 – 72 500 = 27 500 (đồng)
Đáp số: 27 500 đồng                 (0,25đ)  
Câu 10.
a. Số báo danh của Nam là 216. Số báo danh của Mai là 217.   (0,5đ) 
b. Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11                                        (0,5đ)     
Vậy năm năm chị Huệ có số tuổi là : 11 + 5 = 16 tuổi

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây