Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Chủ nhật - 21/06/2020 04:11

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Câu 1: a, Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?  (M1- 0.5)
a. 304                      
b. 186                      
c. 168                  
d. 286
b, Kết quả của phép tính 0 : 4 = ? là: (M1- 0,5)
a. 0                          
b. 1                          
c. 4                      
d. 40
Câu 2:  1 m    =  ..... cm ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5)
a . 10 cm                
b. 100 cm                
c. 1000 cm            
d . 1 cm
Câu 3: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là: (M1- 0.5) 

a. 16 cm                
b. 20 cm                  
c. 15 cm                
d. 12 cm
Câu 4:  
Hình bên có ............. hình tứ giác  (M1- 0.5)
Hình bên có ............. hình tam giác  

Câu 5:   30 +50  ......... 20 + 60.  Dấu cần điền vào ô trống là: ( M1- 0.5)
a. <                      
b. >                              
c. =                    
d. không có dấu nào
Câu 6 : Đặt tính rồi tính  ( M2- 2)
a) 465  +  213              b)   857 –  432       c)    456 - 19    d) 204 + 295
.................................................................................................................
Câu 7: Tính ( M1- 1)
5 x 0 =………         32 : 4 = ……………..         21 : 3 =………
45 : 5= ………        5 x 8 =…………….             0 : 2 =.............
Câu 8: Tính (M2- 1)
a)10 kg + 36 kg – 21kg =…………………..        
                                      = ………………….                                           
b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ………………..
                                        =…………………
Câu 9:  ( M3- 2)
Lớp 2 A có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 A có bao nhiêu học sinh nam ?
Bài giải
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
   
Câu 10: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số  (M4- 1)
 .................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM
Câu 1: ( 1đ)
a, b. 186
b, a.0
Câu 2: ( 0,5 đ) b. 100cm
Câu 3: ( 0,5đ) a. 16cm
Câu 4: ( 0,5đ) c. =
Câu 5: ( 2 đ) 
a, 687                  
b, 425                          
c, 437                        
d, 499
Câu 6: ( 1đ)
5 x 0 = 0                     32 : 4 = 8                      21 : 3 = 7
45 : 5 = 9                    5 x 8 = 40                     0 : 2 = 0
Câu 7 ( 1 đ)
a, 25 kg                                      
b, 54 cm
Câu 8: ( 2 đ) 
Bài giải
Lớp 2A có số học sinh nam là
21 – 6 = 15 ( hoc sinh)
Đáp số 15 học sinh
Câu 9: ( 1 đ)
Có 3 hình tứ giác
Có 3 hính tam giác
Câu 10: ( 1đ)
90 – 8 = 82

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây