Loading...

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2017 - 2018

Chủ nhật - 09/12/2018 13:12

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI
TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN
Đề chính thức
Họ và tên:……………………………………..
Lớp:……
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - KHỐI 6
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề)
 
Điểm Lời phê Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2
 
Đề:
I.Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1:Cho  trong các cách viết sau,cách viết nào Đúng ?
de thi hk1 toan 6 cau 1
Câu 2:Số nào chia hết cho cả 2;3;5;9 trong các số sau?
A. 45               B.78                               C.180                             D.210
Câu 3 :   Trong các số nguyên âm sau, số lớn nhất là :
A. A. -375                 B. -218                  C. -199                           D. -12  
Câu 4: Cho đoạn thẳng CD, nếu M là điểm nằm giữa CD thì :

A. CM và MC là hai tia đối nhau;
B. CM và DM là hai tia đối nhau;
C. MC và MD là hai tia đối nhau;
D. CM và DM là hai tia trùng nhau.
Câu 5:  ƯCLN(12;24;6)
A.12                     B.6                       C.3                                 D.24
Câu 6: Kết quả (-17) + 21 bằng :
A.-34                   B.34                               C.- 4                               D.4
Câu 7:   BCNN(6 ;8) là :
A.48                      B.24                               C. 36                              D.6   
Câu 8: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

II.Phần tự luận.(6,0 điểm)
Câu 1:Thực hiện tính(1,0 đ)
a)  41.36 + 64.41                                                 b) (-15) + 14  + (- 85
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm x biết (1,0 đ)
a) 2x + 5 = 34 : 32                                              b) x -  7 = (-14) + (-8) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 đ)
Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng ,18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh  trong khoảng từ 500 đến 600 .
Câu 4: (2 đ)
Cho đoạn thẳng AB = 8 cm.Trên tia AB  lấy điểm C sao cho AC = 4cm.
a. Điểm C có nằm giữa hai điểm A,B không? Vì sao?
b. Tính độ dài CB.
c. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm
 
                   PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI
               TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS  NGÔ QUYỀN      
             (Đề chính thức)
KIỂM TRA HKI
MÔN: TOÁN 6
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Câu Đáp án Biểu điểm
A.Trắc nghiệm
(4,0 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
B C D C B D B C
 
4,0
B.Tự luận   (6,0 điểm)
Câu 1
1 điểm
a. 41.36 + 64.41
= 41.(36+64)
= 41. 100
= 4100
0,25
 
0,25
b) (-15) + 14 + (- 85)
       =
       = -100 + 14
       = -86
 
0,25
 
0,25
Câu 2
1 điểm  
a) 2x + 5 = 34 : 32
    2x + 5 = 32
   2x        = 9 -5
    2x       = 4
      x       = 2   Vậy x        = 2
0,25
0,25
b. x – 7 = (-14) +(- 8)x – 7 =  - 22
    x       =  -22 + 7
    x       = -15
Vậy x = -15
 
0,25

0,25
Câu 3
2,0 điểm
          0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
Câu 4
2 điểm
Hình

a)Vì C thuộc tia AB mà AC < AB( Vì AC = 4cm, AB= 8cm)          
-> điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
 
0,5
 
 
0,25
b)Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B
-> AC  + CB = AB
-> 4 + CB = 8
-> CB = 8 – 4
-> CB = 4   
-> Vậy CB = 4cm
0,25
0,25
 
 
0,25
c)Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB
   Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B
   Và  AC = CB = 4cm                                          
 
0,25
0,25

HƯỚNG DẪN CHẤM
- Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần.
- Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì đạt điểm tối đa.
- Học sinh làm đúng tới đâu thì đạt điểm tới đó. Nếu bước trên sai, bước dưới đúng (các bước logic nhau) thì không đạt điểm bước đúng.
Loading...

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 6

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN