Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ tư - 09/06/2021 01:20
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 1:Tập hợp - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 1 trang 6, 7

Luyện tập 1: 
Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em
EM hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.


Giải:
Bạn Nam là tổ trưởng tổ 1 nên bạn Nam thuộc tập hợp B.
Bạn Minh không là tổ trưởng trong lớp, nên bạn Minh không thuộc tập hợp B.

Luyện tập 2: 
Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng
A = {x ∈ N | x < 5};
B = {x ∈ N* | x < 5}

Giải:
Các tập hợp được viết bằng cách liệt kê các phần tử của chúng là:
A = {0; 1; 2; 3; 4}
B = {1; 2; 3; 4}

Luyện tập 3:
Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10;
a. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈ hoặc ∉ : 5 ..?.. M; 9 ..?..M;
b. Mô tả tập hợp M bằng hai cách

Giải:
Vì M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 nên M = {7; 8; 9}
Ta có:
a) 5 ∉ M ; 9 ∈ M
b) Ta có thể mô tả M bằng 2 cách sau:
M = {7; 8; 9}
M = {n | 6 < n < 10}

* BÀI TẬP
1.1 Cho hai tập hợp:
A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}
Dùng kí hiệu "∉" hoặc "∈" để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

Giải:
Ta có:
a ∈ A; a ∉ B
b ∈ A; b ∈ B
x ∈ A; x ∉ B
u ∉ A; u ∈ B

1.2 Cho tập hợp:
U = {x ∈ N| x chia hết cho 3}
Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc  tập U?

Giải:
Các số thuộc tập hợp U là: 0; 3; 6
Các số không thuộc tập U là: 5; 7

1.3 Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:
a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7;
b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày
c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ"

Giải:
a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7 là K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày là D = { tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11 }
c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ" M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}

1.4 Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.
Giải:

Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 được viết bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng là:
A = {n ∈ N | n < 10}

1.5 Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.
Gọi S là tập hợp các hành tinh của hệ Mặt Trời. Hãy viết S bằng cách liệt kê các phần tử của S.
Giải:

Tập S được viết bằng cách liệt kê các phần tử là:
S = {Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây