Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ năm - 10/06/2021 09:07
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 bài 4 trang 14, 15 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Vận dụng 1 - Trang 15:
Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018 (theo Tổng cục Thống kê 10-2019).
Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải:
Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:
713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)
Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1 - trang 15:
Cho a = 28 và b = 34
a. Tính a + b và b + a
b. So sánh các kết quả nhận được ở câu a.
Giải:
a) a + b = 28 + 34 = 62
    b + a = 34 + 28 = 62
b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Hoạt động 2 - Trang 15:
Cho a = 28, b = 34, c = 25
c. Tính (a + b) + c và a + (b + c)
b. So sánh các kết quả nhận được ở câu a.
Giải:
a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73
    a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73
b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Luyện tập 1 - Trang 15:
Tính một cách hợp lý: 117 + 68 + 23.
Giải:
117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

Luyện tập 2 - Trang 16:
Tính:
865 279 – 45 027.
Giải:
865 279 - 45 027 = 820 252

Vận dụng 2 - Trang 16
Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?
Giải:
Tổng số tiền Mai đã mua là:
18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)
Số tiền Mai được trả lại là:
100 000 - 69 000 = 31 000 (đồng)
Đáp số: 31 000 đồng

? Trong các số 3, 5, 8, 9, số nào thuộc tập hợp A = {x ∈  N | x ≥ 5}, số nào thuộc tập hợp B = {x ∈ N| x ≤ 5}?
Giải:
Ta có:
A = {x ∈  N | x ≥ 5}
B = {x ∈ N| x ≤ 5}

Vì:
3 < 5 -> 3 ∈ B
5 = 5 -> 5 ∈ A; B
8 > 5 -> 8 ∈ A
9 < 5 -> 9 ∈ A
 

* Bài tập trang 16 toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1.17:
Tính:
a) 63 548 + 19 256
b) 129 107 + 34 693
Giải:
a) 63 548 + 19 256 = 82 804
b) 129 107 – 34 693 = 94 414

Câu 1.18 trang 16 toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống
Thay "?" bằng số thích hợp:
? + 2 895 = 2 895 + 6 789
Giải
Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, ta có:
6 789 + 2 895 = 2 895 + 6 789
Vậy dấu ? chính là số 6 789.

Câu 1.19
Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:
a) 7 + x = 362
b) 25 - x = 15
c) x - 56 = 4
Giải
Sử dụng định nghĩa phép trừ: “Nếu có a = b + c thì cũng có a – b = c”.
a) Vì 362 = 7 + x nên ta có:
362 – 7 = x hay x = 355.
b) Vì 25 – x = 15 nên ta có:
25 = x + 15
Mà x + 15 = 15 + x nên:
25 = 15 + x
Suy ra 25 – 15 = x hay x = 10.
c) Vì x – 56 = 4 nên x = 56 + 4 = 60.

Câu 1.20:
Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)
Giải
Dân số Việt Nam năm 2020 là:
96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)
Đáp số: 97 338 579 người

Câu 1.21:
Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.
Giải
Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:
6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)
Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:
22 851 200 - 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)
Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách

Câu 1.22:
Tính một cách hợp lí:
a) 285 + 470 + 115 + 230
b) 571 + 216 + 129 + 124
Giải
 a) 285 + 470 + 115 + 230
= (285 + 115) + (470 + 230)
= 400 + 700
= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124
= (571 + 129) + (216 + 124)
= 700 + 340
= 1 040

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây