© Copyright Sách Giải.com

Giải Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Luyện tập

Thứ ba - 08/10/2019 04:55

Hướng dẫn giải chi tiết: Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Luyện tập

Loading...
17. Điền: <, >
giai sbt toan 6 bai 3 chuong 2 cau 17

18. a. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5;-15; 8; 3;-1; 0
b. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -97; 10; 0; 4; -9; 2000
Giải:
a. -15, -1; 0; 3; 5; 8
b. 2000; 10; 4; 0; -9;

19. Tìm x
a. -6 < x < 0
b. -2 < x < 2
Giải:
a. x và -6 < x < 0 nên x {-5; -4; -3; -2; -1}
b. x và -2 < x < 2 nên x {-1; 0; 1}

20. Tìm giá trị tuyệt đối của các số: 1998; -2001; -9.
Giải:
|1998| = 1998
|-2001| = 2001
|-9| = 9

21. Điền:  <, >, =
giai sbt toan 6 bai 3 chuong 2 cau 21
Giải:
giai sbt toan 6 bai 3 chuong 2 cau 21 da

22. Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:
a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối ..., ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số ...
b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối ..., ngược lại ...
Giải:
a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt dối lớn hơn là số lớn hơn.
b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

23. Viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:
b. -6 < x < -1
d. -1 < x < 6
Giải:
a. X {-1; 0; 1; 2; 3; 4}
b. X {-6;-5;-4;-3;-2;-1}
c. X {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
d. X {-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

24. Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp:
a. -841 < -84*
b. -5*8 > -518
c. -*5> -25
d. -99* > -991
Giải:
a. -841 < -840
b. -508 > -518
c. -15 > -25
d. -990 > -991
 
LUYỆN TẬP
25. Điền chữ “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào ô vuông:
giai sbt toan 6 bai 3 cau 25 chuong 2
26. Nói tập hợp bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?
Giải:
Không đúng vì tập có thêm số 0.

27. a. Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?
b. Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?
c. Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không?
d. Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không?
Giải:
a. Số a chắc chắn là số dương vì a > 5 mà 5 > 0 suy ra a > 0.
b. Số b không chắc chắn là số âm vì b có thể bằng 0.
c. Số c không chắc chắn là số dương vì c có thể bằng -2; -1.
d. Số d chắc chắn là số âm -2 < 0 mà d < -2 suy ra d < 0.

28. Điền dấu “+” hoặc vào chỗ trống để được kết quả đúng:
a. ... 3 > 0
b. 0 > ... 13
c. ... 25 < ... 9
d. . .. 5 < ... 8
(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)
Giải:
a. + 3 > 0
b. 0 > -13
c. -25 < -9 hoặc -25 < +9
d. +5 < +8 hoặc -5 < +8

29. Tính giá trị của các biểu thức:
a. |-6| - |-2|
b. |-5|.|-4| .
c. |20|:|-5|
d. 247| + |-47|
Giải:
a. |-6 -|-2 = 6 - 2 = 4
b. |-5|. |-4| = 5.4 = 20
c. |20|: |-5| = 20 : 5 = 4
d. |247| +|-47| = 247 + 47 = 294

30. Tìm số nguyên x biết: |x| = 2007.
Giải:
Ta có: |x| = 2007 suy ra x = 2007 hoặc x = -2007.

31. a. Tìm số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2.
b. Tìm số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99.
c. Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Giải:
a. Số liền sau của 5 là 6
Số liền sau của -6 là -5
Số liền sau của 0 là 1
Số liền sau của -2 là -1
b. Số liền trước của -11 là -12
Số liền trước của 0 là -1
Số liền trước của 2 là 1
Số liền trước của -99 là -100
c. Số liền sau số nguyên a là số nguyên âm nên a là số âm.

32. Cho A = {5; -3; 7; -5}
a. Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.
b. Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng.
Giải:
a. B = {5; -3; 7; -5; 3; -7}
b. C = {5; -3; 7; -5; 3}

33. Điền: <, >
giai sbt toan 6 bai 3 cau 33 chuong 2

34.a. Tìm số liền sau của các số: 11; 5; -3.
b. Tìm số đối của các số: 11; 5; -3.
c. Tìm số liền trước của các số đối của: 11; 5; -3.
d. Có nhận xét gì về kết quả, của câu a và câu c.
Giải:
a. Số liền sau của 11 là 12
Số liền sau của 5 là 6
Số liền sau của -3 là -2
b. Số đối của 11 là -11
Số đối của 5 là -5
Số đối của -3 là 3
c. Số liền trước của -11 là -12
Số liền trước của -5 là 5
Số liền trước của 3 là -3
d. Các kết quả là các số đối nhau: số liền trước của số đối của một số là số đối của số liền sau nó.
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây