Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 75: Luyện tập chung

Thứ ba - 28/11/2017 12:32

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 75: Luyện tập chung

Loading...
BÀI 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 75/SGK Toán 4)
a) 10kg = … yến                     100kg = … tạ
50kg = … yến                       300kg = … tạ
80kg = … yến                       1200kg = … tạ
b) 1000kg = … tấn                  10 tạ = … tấn
8000kg = … tấn                    30 tạ = … tấn
15000kg = … tấn                  200 tạ = … tấn
c) 100 (cm2) = …(dm2)            100 (dm2) = … (m2)
800 (cm2) = …(dm2)             900 (dm2) = … (m2)
1700 (cm2) = …(dm2)             1000 (dm2) = … (m2)
Hướng dẫn giải:
a) 10kg = 1 yến                   100kg = 1 tạ
50kg = 5 yến                     300kg = 3 tạ
80kg = 8 yến                     1200kg = …12 tạ
b) 1000kg = 1 tấn                10 tạ = 1 tấn
8000kg = 8 tấn                  30 tạ = 3 tấn
15000kg = 15 tấn                200 tạ = 20 tấn
c) 100 (cm2) = 1(dm2)             100 (dm2) = 1 (m2)
800 (cm2) = 8(dm2)             900 (dm2) = 9 (m2)
1700 (cm2) = 17 (dm2)            1000 (dm2) = 10 (m2)
 
BÀI 2. Tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 75/SGK Toán 4)
a) 268 × 235;                b) 475 × 205             c) 45 × 12 + 8
    324 × 250                    309 × 207                45 × (12 + 8)
Hướng dẫn giải:
a. 268 × 235 = 62980
    324 × 250 = 81000
b. 475 × 205 = 97375
    309 × 207 = 63963
c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548
   45 × (12 + 8) = 45 × 20 = 900

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 75/SGK Toán 4) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 2 × 39 × 5;
b) 302 × 16 + 302 × 4 ;
c) 769 × 85 – 769 × 75 .
Hướng dẫn giải:
a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)
                    = 39 × 10 = 390
b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)
                       = 302 × 20 = 6040
c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 75/SGK Toán 4) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải bài toán bằng hai cách khác nhau)
Hướng dẫn giải:
Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút
Cách 1:
Mỗi phút hai vòi nước cùng chỷ vào bể được:
    25 + 15 = 40 (l)
Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy vào bể được:
    40 × 75 = 3000 (l)
Đáp số: 3000l nước
Cách 2:
Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:
           25 × 75 = 1875 (l)
Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ 2 chảy vào bể được:
            15 × 75 = 1125 (l)
Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi cùng chảy vào bể được:
            1875 + 1125 = 3000 (l)
Đáp số: 3000l nước
Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 75/SGK Toán 4) Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.
b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m
Hướng dẫn giải:
a) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên: S = a × a
b) Với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)
 
Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn, luyện tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 4

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN