Loading...

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Vật Lí 9 - Đề 1 (Có đáp án)

Thứ hai - 20/08/2018 02:15

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Vật Lí 9 - Đề 1 (Có đáp án)

Loading...
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
... dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở dây.
A. Điện tích.    B. Điện lượng.    C. Hiệu điện thế.    D. Cường độ.

Câu 2: Công thức biểu thị định luật Ôm là:
A. R = U/I    B. I = R/U    C. I = U/R    D. R = U/I

Câu 3: Trên hình 1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vàhiệu điện thế đối với 1 dây dẫn khác nhau. Dựa vào đồ thị cho biết điện trở R1, R2, R3 có giá trị là:
A. R1 = 20Ω, R2 = 120Ω, R3 = 60Ω
B. R1 = 12Ω, R2 = 8,3Ω, R3 = 4,16Ω
C. R1 = 60Ω, R2 = 120Ω, R3 = 240Ω
D. R1 = 30Ω, R2 = 120Ω, R3 = 60Ω


Câu 4: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,6A. Nếu cường độ dòng điện chạy qua nó là 1A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là:
A. 12V.    B. 9V.    C. 20V.    D. 18V.

Câu 5: Một mạch điện gồm R1 nối tiếp R2. Điện trở R1 = 4Ω, R2 = 6Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U = 12V. Hiệu điện thế hai đầu R2 là:
A. 4V    B. 4,8V    C. 12V    D. 13V

Câu 6: Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 2Ω, R2 = 5Ω, R3 = 3Ω, mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,2A. Hệu điện thế đầu mạch U là:
A. 10V    B. 11V    C. 12V    D. 13V

Câu 7: Hai điện trở R1 = 3Ω, R2 = 2Ω mắc nối tiếp; cường độ dòng điện qua mạch là 0,12A. Nếu mắc song song hai điện trở trên vào mạch thì cường độ dòng điện là:
A. 1,2A    B. 1A    C. 0,5A    D. 1,8A

Câu 8: Cho hai điện trở R1 và R2, biết R2 = 3R1 và R1 = 15Ω. Khi mắc hai điện trở này nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 120V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là:
A. 2A    B. 2,5A    C. 4A    D. 0,4A

Câu 9: Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?
A. Tăng 5V.    B. Tăng 3V.    C. Giảm 3V.    D. Giảm 2V.

Câu 10: Một dây dẫn có điện trở 50Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn là:
A. 1500V.    B. 15V.    C. 60V.    D. 6V.

ĐÁP ÁN
Câu 1:D
Đây là nội dung định luật Ôm, ta phải chọn từ cường độ.
Câu 2:C
Công thức biểu thị định luật Ôm là I = U/R
Câu 3:C
Từ định luật Ôm ta có R = U/I. Từ đồ thị ứng với U = 12V ta có các giá trị I ta suy ra: R1 = 12/0,2 = 60Ω; R1 = 12/0,1 = 120Ω; R1 = 12/0,05 = 240Ω.
Câu 4:C
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng bấy nhiêu lần. Cường độ dòng điện cũng tăng lên 5/3 lần nên hiệu điện thế đặt vào dây dẫn đã tăng lên 5/3 lần U’ = U. 5/3 = 20V.
Câu 5:C
Giả thiết như bài trên, vậy cường độ dòng điện là I = 1,2(A)
Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là U2 = I.R2 = 1,2 . 6 = 7,2(V)
Câu 6:C
Điện trở mạch R = R1 + R2 + R3 = 2 + 5 + 3 = 10Ω.
Hiệu điện thế hai đầu mạch U là: U = I.R = 1,2.10 = 12V
Câu 7:C
Điện trở mạch nối tiếp R = R1 + R2 = 3 + 2 = 5Ω.
Hiệu điện thế hai đầu mạch U là: U = I.R = 0,12.5 = 0,6V
Điện trở mạch song song

Cường độ dòng điện I = U/R = 0,6/1,2 = 0,5A
Câu 8:A
Ta có R2 = 3R1 = 45Ω. Điện trở mạch là R = R1 + R2 = 15 + 45 = 60Ω.
Cường độ dòng điện I = U/R = 120/60 = 2A
Câu 9:B
Từ định luật Ôm ta có điện trở bóng đèn: R = U/I = 12/1,2 = 10Ω.
Khi tăng thêm cường độ dòng điện là I’ = 1,5A, vậy U’ = 1,5.10 = 15V.
Vậy ta phải tăng U thêm ∆U = U’ – U = 15 – 12 = 3V
Câu 10:B
Hiệu điện thế lớn nhất U = I.R = 0,3.50 = 15V
Loading...
 

 
 Từ khóa: học kỳ, kiểm tra
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 9

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN