Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 10: Skills 1 - Trang 110

Thứ sáu - 13/01/2023 04:47
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 10: Skills 1 - Trang 110.

Reading

1. Work in pair. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. What are the main energy sources in Viet Nam?
(Các nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?)

2. What type(s) of energy sources will we use in the future?
(Chúng ta sẽ sử dụng (những) loại nguồn năng lượng nào trong tương lai?)

Giải:
1. They are hydro energy and energy from coal.
(Chúng là năng lượng thủy điện và năng lượng từ than đá.)

2. We will use solar energy and wind energy.
(Chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.)

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. (Ông Lâm đang giảng bài về các nguồn năng lượng. Đọc văn bản và chọn phương án tốt nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu.)

Hello, class. Today I'd like to tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.
Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. We can use these sources to produce energy. They are cheap and easy to use. People use them a lot. But they are very limited and will run out soon.
Renewable sources come from the sun, wind or water. When energy comes from the sun, we call it solar energy. Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water. Renewable sources are available, clean and safe to use. But they are expensive to produce.
In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not run out.


1. Non – renewable sources are cheap and _________.
A. available
B. easy to use 
C. expensive

2. _________come from the sun, wind or water.
A. Renewable sources
B. All energy sources
C. Non-renewable sources

3. When energy comes from water, we call it_________.
A. wind energy 
B. solar energy
C. hydro energy 

4. Renewable energy sources are better for_______.
A. the environment 
B. our cars
C. hydro energy

Dịch:
Chào cả lớp. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về hai nguồn năng lượng. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.
Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Chúng ta có thể sử dụng những nguồn này để sản xuất năng lượng. Chúng rẻ và dễ sử dụng. Mọi người sử dụng chúng rất nhiều. Nhưng chúng rất hạn chế và sẽ hết sớm.
Các nguồn tái tạo đến từ mặt trời, gió hoặc nước. Khi năng lượng đến từ mặt trời, chúng ta gọi nó là năng lượng mặt trời. Năng lượng gió đến từ gió, và năng lượng thủy điện đến từ nước. Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng. Nhưng chúng đắt tiền để sản xuất.
Trong tương lai, chúng ta sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng tốt hơn cho môi trường và chúng sẽ không cạn kiệt.


1. Nguồn không tái tạo được rẻ và _________.
A. có sẵn
B. dễ sử dụng
C. đắt

2. ________nhận được từ mặt trời, gió hoặc nước.
A. Nguồn tái tạo
B. Tất cả các nguồn năng lượng
C. Các nguồn không thể tái tạo

3. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là_________.
A. năng lượng gió
B. năng lượng mặt trời
C. năng lượng thủy

4. Các nguồn năng lượng tái tạo tốt hơn cho ____.
A. môi trường
B. xe của chúng tôi
C. năng lượng thủy

Giải:
1. B
Non – renewable sources are cheap and easy to use.
(Năng lượng không thể tái tạo thì rẻ và dễ sử dụng.)

2. A
Renewable sources come from the sun, wind or water.
(Các nguồn năng lượng có thể tái tạo đến từ mặt trời, gió và nước.)

3. C
When energy comes from water, we call it hydro energy.
(Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy điện.)

4. A
Renewable energy sources are better for the environment.
(Các nguồn năng lượng có thể tái tạo thì tốt hơn cho môi trường.)

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)
1. How many energy sources are there? What are they?
(Có bao nhiêu nguồn năng lượng? Chúng là gì?)

2. What do non-renewable sources include?
(Các nguồn không tái tạo bao gồm những gì?)

3. What are the advantages of renewable energy?
(Ưu điểm của năng lượng tái tạo là gì?)

4. What will we rely more on in the future?
(Chúng ta sẽ dựa vào điều gì nhiều hơn trong tương lai?)

Giải:
1. There are two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources. 
(Có hai nguồn năng lượng. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.)

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. 
(Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.)

3. Renewable sources are available, clean and safe to use. But they are expensive to produce.
(Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng. Nhưng chúng đắt tiền để sản xuất.)

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.
(Trong tương lai, chúng tôi sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo.)

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. (Làm việc nhóm. Thảo luận và đặt các từ hoặc cụm từ sau vào các cột thích hợp)
giai tieng anh 7 unit 10 cau 6

Dịch:
run out (ph.v): cạn kiệt
limited (adj): có giới hạn
easy to use (adj): dễ dàng sử dụng
cheap (adj): rẻ
expensive (adj): đắt
available (adj): sẵn có
safe to use (adj): an toàn sử dụng
good for the environment (adj): tốt môi trường

Giải:
Advantages (Thuận lợi): Disadvantages, easy to use,  cheap, available, safe to use, good for the environment 
Disadvantages (Bất lợi): run out, limited, expensive

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về ưu điểm và nhược điểm của các nguồn năng lượng khác nhau.)
Example:
A: What are the advantages of hydro energy?
(Những lợi thế của năng lượng thủy điện là gì?)

B: It's available, clean and safe to use.
(Nó có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng.)

A: What are its disadvantages?
(Nhược điểm của nó là gì?)

B: It's expensive to produce.
(Nó đắt tiền để sản xuất.)

Giải:
A: What are the advantages of energy from coal?
(Ưu điểm của năng lượng từ than đá là gì?)

B: It's cheap and easy to use.
(Nó rẻ và dễ sử dụng.)

A: What are its disadvantages?
(Nhược điểm của nó là gì?)

B: It's limited and not good for the environment.
(Nó hạn chế và không tốt cho môi trường.)

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ https://keonhacaipro.vip/
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔ 789WIN
link trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay ⇔ https://www.tele789.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây