Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 11: Getting started - Trang 114, 115

Thứ năm - 02/02/2023 04:36
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 11: Getting started - Trang 114, 115.

I hope we will have a hyperloop soon
(Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm có hệ thống giao thông tốc độ cao)


1. Listen and read (Nghe và đọc)

Minh: Oh, another traffic jam.
Ann: How will we get to the campsite on time now?
Minh: I don't know. It's a pity that we don't have a hyperloop now!
Ann: What's a hyperloop?
Minh: It's a system of tubes. You can go from one place to another in just minutes.
Ann: Amazing! Even faster than a flying car!
Minh: Yes, and there are no traffic jams.
Ann: Will it pollute the environment?
Minh: No. There will be no fumes, and it's totally safe.
Ann: Like a teleporter?
Minh: A teleporter is also fast, safe and eco-friendly. But it's a different mode of travel.
Ann: So when we travel in hyperloops, we won't have to worry about bad weather, right?
Minh: Right.
Ann: Sounds great! I hope we'll have them soon.

Dịch:
Minh: Ôi, lại kẹt xe nữa.
Ann: Làm thế nào chúng ta sẽ đến khu cắm trại đúng giờ?
Minh: Tôi không biết. Thật tiếc khi chúng ta không có hệ thống giao thông tốc độ cao bây giờ!
Ann: Hệ thống giao thông tốc độ cao là gì?
Minh: Đó là một hệ thống ống. Bạn có thể đi từ nơi này đến nơi khác chỉ trong vài phút.
Ann: Thật tuyệt vời! Thậm chí còn nhanh hơn một chiếc ô tô bay!
Minh: Đúng vậy, và không có tắc đường.
Ann: Nó sẽ gây ô nhiễm môi trường phải không?
Minh: Không. Sẽ không có khói, và nó hoàn toàn an toàn.
Ann: Giống như một phương tiện di chuyển tức thời nhỉ?
Minh: Phương tiện di chuyển tức thời cũng nhanh, an toàn và thân thiện với môi trường. Nhưng đó là một phương thức di chuyển khác.
Ann: Vì vậy, khi chúng ta đi di chuyển trên đường cao tốc, chúng ta sẽ không phải lo lắng về thời tiết xấu, phải không?
Minh: Đúng.
Ann: Nghe hay đấy! Tôi hy vọng chúng ta sẽ có chúng sớm.

2. What are Ann and Minh talking about? (Ann và Minh đang nói chuyện gì vậy?)

A. Travelling by teleporter
B. Future modes of travel
C. Being in a traffic jam

Dịch:
Ann và Minh đang nói về gì?
A. Đi du lịch bằng máy dịch chuyển
B. Các phương thức đi lại trong tương lai
C. Đang bị tắc đường

Giải:
Đoạn hội thoại giới thiệu về một hệ thống giao thông mới trong tương lai.
=> Chọn B

3. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).
(Đọc lại đoạn hội thoại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

 
  T F
1. Ann and Minh are in a traffic jam now.    
2. Ann and Minh are going to school.    
3. Ann knows a lot about hyperloops.    
4. Minh seems to know about different modes of travel.    
5. They hope there will be hyperloops soon.    

Giải: 
1. Ann and Minh are in a traffic jam now. T F
2. Ann and Minh are going to school.  
3. Ann knows a lot about hyperloops.  
4. Minh seems to know about different modes of travel.  
5. They hope there will be hyperloops soon.  
   

Hướng dẫn giải:
1. Ann and Minh are in a traffic jam now. (Ann và Minh hiện đang bị tắc đường.)
Thông tin: 
Minh: Oh, another traffic jam.
Ann: How will we get to the campsite on time now?

Dịch:
Minh: Ồ, kẹt xe nữa.
Ann: Làm thế nào chúng ta sẽ đến khu cắm trại đúng giờ?

2. Ann and Minh are going to school. (Ann và Minh đang đi học.)
Thông tin: 
Minh: Oh, another traffic jam.
Ann: How will we get to the campsite on time now?

Dịch: 
Minh: Ồ, kẹt xe nữa.
Ann: Làm thế nào chúng ta sẽ đến khu cắm trại đúng giờ?

3. Ann knows a lot about hyperloops. (Ann biết rất nhiều về hệ thống giao thông tốc độ cao.)
Thông tin: 
Minh: I don't know. It's a pity that we don't have a hyperloop now!
Ann: What's a hyperloop?

Dịch:
Minh: Tôi không biết. Thật tiếc khi chúng ta không cóhệ thống giao thông tốc độ cao bây giờ!
Ann: Hệ thống giao thông tốc độ cao là gì?

4. Minh seems to know about different modes of travel. (Minh có vẻ biết về các phương thức đi lại khác nhau.)
Thông tin: 
Ann: What's a hyperloop?
Minh: It's a system of tubes. You can go from one place to another in just minutes.

Ann: Like a teleporter?
Minh: A teleporter is also fast, safe and eco-friendly. But it's a different mode of travel.

Dịch:
Ann: Hệ thống giao thông tốc độ cao là gì?
Minh: Đó là một hệ thống ống. Bạn có thể đi từ nơi này đến nơi khác chỉ trong vài phút.

Ann: Giống như một phương tiện di chuyển tức thời nhỉ?
Minh: Phương tiện di chuyển tức thời cũng nhanh, an toàn và thân thiện với môi trường. Nhưng đó là một phương thức du lịch khác.

5. They hope there will be hyperloops soon. (Họ hy vọng sẽ sớm có siêu vòng lặp.)
Thông tin: 
Ann: So when we travel in hyperloops, we won't have to worry about bad weather, right?
Minh: Right.
Ann: Sounds great! I hope we'll have them soon.

Dịch: 
Ann: Vì vậy, khi chúng ta đi du lịch trên đường cao tốc, chúng ta sẽ không phải lo lắng về thời tiết xấu, phải không?
Minh: Đúng.
Ann: Nghe hay đấy! Tôi hy vọng chúng ta sẽ có chúng sớm.

4. Find the words and phrases that describe the means of transport in the conversation and write them in the correct columns.
(Tìm các từ và cụm từ miêu tả các phương tiện giao thông trong hội thoại và viết chúng vào đúng cột.)
hyperloop teleporter
   

Giải:
hyperloop teleporter
a system of tubes
faster than a flying car
no traffic jams
no fumes
safe
fast
safe
eco-friendly

Dịch:
hyperloop teleporter
một hệ thống ống
nhanh hơn ô tô bay
không bị tắc đường
không có khói
an toàn
nhanh
an toàn
thân thiện với môi trường


5. QUIZ What vehicle is this? Work in pairs. Discuss to find out the vehicles in these sentences.
(Đố. Đây là phương tiện gì? Làm việc theo cặp. Thảo luận để tìm ra các phương tiện trong các câu này.)


1. It has two wheels and you pedal it. (Nó có hai bánh xe và bạn đạp nó.)
2. It has four wheels. It runs on petrol or electricity, and can carry up to eight passengers. (Nó có bốn bánh xe. Nó chạy bằng xăng hoặc điện và có thể chở tối đa tám hành khách.)
3. It carries many passengers and runs on tracks. (Nó chở nhiều hành khách và chạy trên đường ray.)
4. It sails on the sea. It needs wind to sail. (Nó căng buồm trên biển. Nó cần gió để chèo thuyền.)
5. It travels in space. It can even carry people to the moon. (Nó di chuyển trong không gian. Nó thậm chí có thể chở người lên mặt trăng.)

What do you think these vehicles will be like in 50 years?
(Bạn nghĩ những phương tiện này sẽ như thế nào trong 50 năm nữa?)

Giải:
1. bike/ bicycle
2. car
3. train
4. sailing boat
5. rocket/ spaceship

Dịch:
1. Nó có hai bánh xe và bạn đạp nó. (xe đạp)
2. Nó có bốn bánh xe. Nó chạy bằng xăng hoặc điện và có thể chở tối đa tám hành khách. (ô tô)
3. Nó chở nhiều hành khách và chạy trên đường ray. (tàu hoả)
4. Nó căng buồm trên biển. Nó cần gió để chèo. (thuyền buồm)
5. Nó di chuyển trong không gian. Nó thậm chí có thể chở người lên mặt trăng. (tên lửa/ tàu vũ trụ)

 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây