Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 12: Skills 2 - Trang 131

Thứ hai - 13/02/2023 03:29
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 12: Skills 2 - Trang 131.

Listening

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures.
giai tieng anh 7 unit 12 cau 9

Giải:
1. Changing of the Guard (Thay đổi người bảo vệ)
2. Buckingham Palace (Cung điện Buckingham)

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.
(Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.)


Go to Buckingham Palace: 9:30 am
Watch the Changing of the Guard (1) ____
Lunch: (2) ___
The boat ride: (3) ______
Back to the hotel: (4) _________

Bài nghe:
Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5:00 p.m.

Dịch:
Chào mừng đến với chuyến đi một ngày ở Luân Đôn. Vào 9 giờ 30 sáng, chúng ta sẽ đến cung điện Buckingham. Nữ hoàng và gia đình của bà sống tại đây. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng, và bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Nghi thức đổi lính gác vào lúc 11 giờ 30 trưa. Chúng ta cũng sẽ đi thăm Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm bên bờ sông Thames. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Sau đó các bạn có thể đi xung quang và chụp ảnh. Chúng ta sẽ quay trở lại để lên thuyền  vào lúc 3 giờ 15 chiều trên sông Thames. Bạn có thể nhìn thấy những địa điểm tham quan lịch sử  dọc bờ sông. Đoàn ta sẽ quay trở lại khách sạn vào lúc 5 giờ chiều.

Giải:
(1) 11:30 am
(2) 1:00 pm
(3) 3:15 pm
(4) 5:00 pm

Go to Buckingham Palace: 9:30 am
(Đến cung điện Buckingham: 9 giờ 30 sáng) 
Watch the Changing of the Guard (1) 11:30 am
(Xem nghi thức đổi lính gác: 11 giờ 30 trưa) 
Lunch: (2) 1:00 pm
(Bữa trưa: 1 giờ chiều) 
The boat ride: (3) 3:15 pm
(Đi thuyền: 3 giờ 15 chiều) 
Back to the hotel: (4) 5:00 pm
(Quay về khách sạn: 5 giờ chiều) 

3. Listen again and complete each sentence with ONE word. (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)
1. The ______and her family live in Buckingham Palace.
2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.
3. Another name for Big Ben is the_______Tower.
4. After lunch, you can go around and take ________.
5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Giải:
1. Queen
2. garden
3. Clock
4. photos
5. attractions

1. The Queen and her family live in Buckingham Palace.
(Nữ hoàng và gia đình của bà sống ở cung điện Buckingham.) 

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful garden.
(Ở cung điện, bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng.) 

3. Another name for Big Ben is the Clock Tower.
(Một cái tên khác của Big Ben là Tháp Đồng Hồ.)

4. After lunch, you can go around and take photos.
(Sau bữa trưa, bạn có thể đi xung quanh và chụp ảnh.)

5. On the boat ride, you can see historic attractions along the river.
(Ở trên thuyền, bạn có thể trông thấy những địa điểm than quan lịch sử dọc bờ sông.) 
 

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. (Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.)
giai tieng anh 7 unit 12 cau 10
         
Giải:
giai tieng anh 7 unit 12 cau 11

Dịch:
giai tieng anh 7 unit 12 cau 12

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.
(Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.)


Giải:
First, we went to Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went to Big Ben Tower to sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the city and ate lunch at 11.20 a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride to see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back to hotel at 4.00 p.m.

Dịch:
Đầu tiên, chúng tôi đến Cung điện Buckingham lúc 9h30 sáng. Chúng tôi đến thăm khu vườn của Nữ hoàng, sau đó xem Sự thay đổi của những người bảo vệ. Tiếp theo, 10h30, chúng tôi đến tháp Big Ben để ngắm cảnh và chụp một số bức ảnh với chiếc đồng hồ tuyệt vời này. Chúng tôi đi quanh thành phố và ăn trưa lúc 11 giờ 20. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi và bắt đầu đi thuyền để xem tòa nhà lịch sử dọc sông lúc 2 giờ chiều. Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại khách sạn lúc 4 giờ chiều.A tour around London

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây