Loading...

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016

Thứ ba - 21/11/2017 07:19

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Tiếng Anh - Let’s Learn English - Book 3 (Lớp 5)
Thời gian làm bài: 40 phút
-----------------
Họ và tên: ..................................................................... Lớp: ..................
I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm):
1. A. always B. usually C. yesterday D. often
2. A. ball B. badminton C. tennis D. volleyball
3 A. dance B. sing C. read D. exercise
4. A. engineer B. shoes C. doctor D. farmer
5. A. one B. second C. third D. fourth

II. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):
           where          when           play           it              favourite
A: Do you want to (1)______chess?
B: Yes, I do. It’s my (2)_______sport.
A: How often do you play (3)_____ ?
B: Always.
A: (4) ______do you play it?
B: In Schoolyard.
A: (5)______do you play it?
B: Everyday.

III. Select and circle the letter A, B or C.
(Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):
1. I am ………English exercises now.
       A. do                B. did                    C. doing                 D. does
2. …………you want to play badminton ?
       A. Does            B. Do                    C. Doing                D. Can
3. There …………a lot of students there yesterday.
    A. were                B. are                   C. Was                 D. is
4. What ………you do last weekend ?
     A. did                   B. do                    C. does                 D. are
5. How …………do you play football ?
     A. usually            B. sometimes       C. often                D. always
 
6. What...........  your mother  do ?
    A. do                    B. does                 C. did                    D. is

IV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau):
We had the Teacher’s Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard.  Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.
1. When did they have the Teacher’s Day?
………………………………………………………….
2. Where were the teachers and students?
………………………………………………………….
3. What did the students do?
………………………………………………………….
4. Does everyone like the festival?
………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Bài 1: Khoanh tròn một từ không cùng nhóm (2,5đ)
1. C. yesterday
2. A. ball
3. D. exercise
4. B. shoes
5. A. one
Bài 2: Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn (2,5đ)
1. play
2. favorite
3. it
4. where
5. when
Bài 3: Khoanh tròn A,B,C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống (3đ)
1. C doing
2. B Do
3. A were
4. A did
5. C often
6. B does   
Bài 4: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau (2đ)
1. They had the Teacher'sday last month.
2. Teachers and students were in the schoolyard.
3. Many students sang and danced.Some played football.
4. Yes, they did.
Loading...
 

 
 Từ khóa: năm học, học kỳ
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 5

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...