Đề thi thử THPT Quốc gia môn Công dân năm 2021 (Đề 2)

Thứ ba - 18/05/2021 05:13
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục Công dân năm 2021, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

THỜI GIAN: 50 phút (không kể phát đề)


Câu 81. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thực hiện đúng nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh?
A. Bảo vệ các giá trị văn hóa kinh doanh.              
B. Bảo vệ lợi ích người lao động.
C. Bảo vệ môi trường trong kinh doanh.                
D. Bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Câu 82. Pháp luật được thực hiện trong thực tiễn vì sự phát triển của xã hội là thể hiện
A. bản chất giai cấp của pháp luật.                          
B. đặc trưng cơ bản của pháp luật.           
C. chức năng quản lý của pháp luật.                       
D. bản chất xã hội của pháp luật.

Câu 83. Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là thể hiện
A. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.                    
B. quyền bình đẳng giữa các vùng miền.
C. quyền bình đẳng về điều kiện phát triển.            
D. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

Câu 84. Vì anh Q bị bệnh đang điều trị ở bệnh viện nên trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhân viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến bệnh viện để anh Q bỏ phiếu. Anh Q đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng.                   
B. Trực tiếp.                  
C. Bỏ phiếu kín.            
D. Phổ thông.

Câu 85. Anh P muốn kết hôn với chị K là người theo đạo nhưng mẹ anh P không đồng ý. Trường hợp này mẹ anh P đã vi phạm quyền bình đẳng giữa
A. các vùng miền.             
B. các tín ngưỡng.        
C. các tôn giáo.              
D. các dân tộc.

Câu 86. Hiện nay các nhà văn hóa khóm, ấp ở mỗi địa phương đang có phong trào xây dựng tủ sách pháp luật. Theo em, việc làm này nhằm mục đích gì?
A. Ban hành pháp luật.     
B. Sửa đổi pháp luật.    
C. Thực hiện pháp luật.          
D. Phổ biến pháp luật.

Câu 87. Người chồng dùng tiền của gia đình mua xe ô tô cho con trai nhưng không trao đổi với vợ, như vậy người chồng đã
A. vi phạm quan hệ về nhân thân.                           
B. vi phạm quan hệ giữa vợ chồng.
C. thể hiện trách nhiệm của người cha.                   
D. vi phạm quan hệ về tài sản.

Câu 88. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là
A. tuân thủ pháp luật.       
B. áp dụng pháp luật.        
C. thi hành pháp luật.          
D. thực hiện pháp luật.

Câu 89. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thực hiện pháp luật.    
B. Thi hành pháp luật.   
C. Tuân thủ nội quy.      
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 90. Công dân có tôn giáo hoặc không có tôn giáo, cũng như công dân có tôn giáo khác nhau phải
A. đùm bọc lẫn nhau.       
B. tôn trọng lẫn nhau.   
C. bảo vệ lẫn nhau.        
D. bình đẳng với nhau.

Câu 91. Việc bắt người sẽ bị coi là trái với quy định của pháp luật nếu được tiến hành khi
A. người đó đang bị truy nã.                                   
B. người đó chuẩn bị phạm tội rất nghiêm trọng.
C. người đó đang thực hiện phạm tội.                    
D. nghi ngờ người đó có dấu hiệu phạm tội.

Câu 92. Việc giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.                             
B. Dân chủ, tự nguyện, công bằng.
C. Dân chủ, chủ động, bình đẳng.                           
D. Tự do, dân chủ, bình đẳng.

Câu 93. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là
A. tính giáo dục và tính quyền lực.                         
B. tính quyền lực, bắt buộc chung.            
C. tính phổ biến trong xã hội.                                 
D. tính bắt buộc theo thời điểm.                                

Câu 94. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và
A. địa bàn kinh doanh.                                            
B. điều kiện của doanh nghiệp.
C. thời gian kinh doanh.                                         
D. khả năng kinh doanh.

Câu 95. Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào của pháp luật?
A. Bản chất giai cấp.        
B. Bản chất nhà nước.  
C. Bản chất xã hội.        
D. Bản chất chính trị.

Câu 96. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất nên nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp
A. không được trái với Hiến pháp.                         
B. không được trái với pháp luật.
C. không được trái với đạo đức.                             
D. không được trái với luật định.

Câu 97. Ông K đánh ông H bị thương phải nhập viện điều trị với thương tích 31%. Theo em, ông K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?
A. Cảnh cáo và bồi thường viện phí.                      
B. Trách nhiệm hành chính, dân sự.
C. Phạt tiền và cấm đi khỏi địa phương.                 
D. Trách nhiệm hình sự và dân sự.

Câu 98. Cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện
A. trách nhiệm công dân.                                        
B. trách nhiệm cá nhân.
C. trách nhiệm pháp lí.                                            
D. trách nhiệm đạo đức.

Câu 99. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là:
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                                         
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên.                                              
D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.   

Câu 100. Những hành vi xâm phạm đến các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước… do pháp luật lao động quy định, pháp luật hành chính bảo vệ được gọi là
A. vi phạm dân sự.                                                  
B. vi phạm hành chính.                                    
C. vi phạm kỉ luật.                                                   
D. vi phạm hình sự.

Câu 101. Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử?
A. Thảo luận với nhau để thống nhất phiếu bầu.    
B. Tự mình viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.
C. Cho người khác biết lựa chọn của mình.            
D. Nhờ người thân đi bỏ phiếu hộ cho mình.

Câu 102. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực
A. xã hội.                          
B. chính trị.                   
C. nhà nước.                  
D. chế độ.

Câu 103. M có bố là trưởng công an huyện, M đã rủ N và V đua xe, cả ba đều bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính về hành vi đua xe trái phép. Việc xử phạt này thể hiện điều gì?
A. Quyền lực của công an giao thông.                    
B. Bình đẳng về nghĩa vụ công dân.
C. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình.                      
D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Câu 104. Chị H đăng ký với cơ quan chức năng mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Do việc buôn bán khó khăn và lỗ vốn nên chị H đã cùng với chồng mình kê khai giấy tờ giả để trốn thuế với giá trị nhỏ và vi phạm lần đầu. Sau khi kiểm tra anh V là cán bộ thu thuế đã phát hiện và lập biên bản xử lý đúng pháp luật. Trong trường hợp này anh V đã sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào? Chị H vi phạm pháp luật gì ?
A. Áp dụng pháp luật/dân sự.                                 
B. Thi hành pháp luật/hành chính.
C. Sử dụng pháp luật/hành chính.                           
D. Áp dụng pháp luật/hành chính.

Câu 105. Phát hiện mình bị sốt nhẹ, chị A nhờ chồng là anh B đăng ký cho chị làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Tuy nhiên, anh B đã khóa cửa buộc vợ phải ở trong nhà kho 14 ngày để tránh lây nhiễm dù chị không đồng ý. Anh B đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân ?
A. Được lựa chọn mọi dịch vụ y tế.                        
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được bảo mật về danh tính cá nhân.                 
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 106. Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền được pháp luật đảm bảo
A. an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.                  
B. an toàn và bí mật về tài sản.
C. về danh dự và nhân phẩm.                                 
D. tự do thông tin và tự do ngôn luận.

Câu 107. Không thuyết phục được chồng là anh A cho mình đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài nên chị B bỏ về nhà mẹ đẻ là bà P để sinh sống. Vì cần tiền cho con trai đi du học, bà P liên tục gây sức ép, buộc chị P phải bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chị và đưa cho bà 20 triệu đồng. Chị B và bà P cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Hôn nhân và gia đình.                                        
B. Chiếm hữu và định đoạt.
C. Tài chính và công vụ.                                         
D. Huyết thống và dòng tộc.

Câu 108. Ông H cho ông G vay một khoản tiền, việc vay trên đã được ông G viết giấy biên nhận, trong đó có ngày hẹn sẽ trả. Đúng ngày hẹn, ông H đến nhà ông G đề nghị trả số tiền này, nhưng ông G không trả với lí do chưa có và hẹn ngày khác, hai ông đã cự cãi dẫn đến xô xát. Thấy thế T và Q con trai ông G đã xông vào đánh ông H bị trọng thương phải nhập viện điều trị với thương tật 15%. Trường hợp này những ai phải chịu trách nhiệm dân sự dân sự?
A. Ông G.                         
B. Ông G, anh T, anh Q.          
C. Anh T, anh Q.               
D. Ông H.

Câu 109.  Bà M là giám đốc một doanh nghiệp đã chỉ đạo anh B là nhân viên phân phối xăng giả đến nhiều đại lý và thu lợi 6,5 tỉ đồng. Phát hiện anh B không được bà M chia đủ số tiền lãi như đã thỏa thuận trước đó, vợ anh là chị C đã tố cáo sự việc trên cho ông V là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi cho bà M biết chị C là người tố cáo bà, ông V đã hủy đơn của chị C. Thấy anh B liên tục bị bà M gây khó khăn trong công việc, chị C đã nói cho các đại lý mua xăng giả ở trên yêu cầu bà M phải bồi thường. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
A. Bà M, anh B và chị C.                                        
B. Bà M và anh B.         
C. Bà M và chị C.                                                   
D. Bà M, anh B và ông V.

Câu 110. Ông A là giám đốc của công ty nên đã ưu ái bổ nhiệm cháu trai là anh H lên chức trưởng phòng. Biết chuyện, anh Q ép giám đốc phải thăng chức cho mình nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí biết việc ông A có nhân tình. Vô tình, chị M nghe được cuộc trao đổi giữa anh Q và giám đốc A nên đã lén ghi âm để tống tiền anh Q và ông A. Trong tình huống trên ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Giám đốc A và anh Q.                                        
B. Giám đốc A, anh Q và anh H.
C. Giám đốc A và anh H.                                        
D. Giám đốc A và chị M.

Câu 111. Sau khi hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, các anh A, B, C cùng đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược. Vì mâu thuẫn với anh C nên ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho anh A và anh B. Khi biết anh A kinh doanh phát đạt, trong khi cửa hàng của mình luôn vắng khách, anh B đã tung tin anh A chuyên bán hàng giả do anh M cung cấp. Thông tin của anh B đã khiến lượng khách hàng của anh A giảm sút nghiêm trọng. Vậy những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh C, anh B và ông D.                                     
B. Anh C và anh B.           
C. Anh B và ông D.                                                
D. Ông D, anh B và anh M.

Câu 112. Chị G bị chồng là anh D bắt theo tôn giáo của gia đình, nhưng chị G không đồng ý. Thấy vậy, ông H là bố anh D không những yêu cầu chị G phải nghỉ việc để ở nhà chăm lo gia đình mà còn bắt chị phải theo tôn giáo gia đình. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà K đã nói xấu gia đình ông H. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Anh D và chị G.                                                 
B. Ông H, bà K và anh D.      
C. Ông H và bà K.                   
D. Anh D và ông H.     

Câu 113. Tại điểm bầu cử, vô tình thấy chị H lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị S nhờ anh V là người yêu chị H thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị H đưa phiếu bầu của mình cho anh V sửa lại, chị N báo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?
A. Chị H, chị S, anh V.                                           
B. Chị H, anh V, ông K, cụ P.
C. Chị H, chị S, anh V, ông K.                               
D. Chị S, anh V, ông K.                                        

Câu 114. Anh L và anh P cùng mở quán bán phở. Thấy quán của anh P luôn đông khách thu được nhiều lợi nhuận nên vợ chồng anh L đã thuê K viết bài tung tin trên mạng xã hội về việc anh P bán phở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết chuyện vợ chồng anh P bàn cách trả thù bằng cách rủ cháu T (con trai  anh L) qua nhà chơi sau đó nhốt cháu T nhiều giờ liền gây hoang mang lo lắng cho gia đình anh L. Những ai trong trường hợp trên không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?
A. Vợ chồng L, K.                                                  
B. Vợ chồng L, K và T.                            
C. Vợ chồng anh P.                                                 
D. Vợ chồng P, vợ chồng L, K.

Câu 115. Ông V làm giám đốc công ty Z, trong quá trình lãnh đạo đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước, để trốn tránh trách nhiệm ông V chỉ đạo chị T kế toán công ty tiêu hủy các hồ sơ, chứng từ có liên quan. Biết chuyện anh X là nhân viên đã tố cáo ông V. Thấy vậy, anh Q con ông V đã thuê anh S bắt cóc con anh X để buộc anh phải rút đơn tố cáo, đồng thời thuê anh M đưa ông V trốn đi nước ngoài. Những ai dưới đây có hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh S và anh M.         
B. Anh S, và anh Q.      
C. Ông V và chị T.        
D. Ông V và anh Q.

Câu 116. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết chữ nên ông B ở tổ bầu cử đã chỉ đạo chị P viết phiếu bầu giúp cụ. Sau khi giúp cụ N viết phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của mình và phiếu của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
A. Anh V và ông K.                                                
B. Chị P, cụ N và anh V.
C. Chị P, cụ N, ông K.                                            
D. Ông B, chị P và cụ N.

Câu 117. Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm Covid-19 khiến anh C và gia đình bị kì thị, xa lánh. Trong trường hợp này những ai vi phạm pháp luật ?
A. Anh C và chị T.                                                  
B. Chị B, anh C và chị T.
C. Anh C và chị B.                                                  
D. Chị B và chị T.

Câu 118. Trong chiến dịch phòng, chống Covid-19, anh B và hai đồng nghiệp là chị A, chị N cùng được thực hiện cách ly tập trung tại một địa điểm có bác của chị A là ông D làm tình nguyện viên. Vì bị ông D từ chối việc đưa anh B về nhà lấy thêm các nhu yếu phẩm cần thiết nên anh B đã ghép ảnh nhạy cảm của ông D và đưa lên mạng xã hội. Nhận thấy việc chị N liên tục chia sẻ bài viết nhằm hạ uy tín của ông D sẽ làm ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, chị A dọa sẽ công khai những bí mật đời tư của chị N. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?
A. Anh B và chị N.                                                 
B. Anh B, chị A và chị N.
C. Chị B, chị N và ông D.                                       
D. Anh B và ông D.

Câu 119. H là chủ tiệm game thấy M (18 tuổi) và N (15 tuổi) đang nợ tiền chơi game của mình nên H đã đề nghị M, N chuyển một số ma túy đến cho Q. Sau khi xong việc sẽ xóa nợ cho M, N. Trong lúc M và N đang đưa ma túy cho Q thì bị công an bắt. Trong trường hợp này, ai là người vi phạm pháp luật?
A. H, M và N.                  
B. H, Q, M và N.          
C. M, N và Q.                
D. H, Q và M.

Câu 120. Khi nói về bản chất của pháp luật, K khẳng định pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. Cả H và X đều phản đối vì cho rằng điều này chỉ đúng trong các nhà nước trước đây chứ ở nước ta thì không đúng. N đồng ý với K nhưng Đ thì nói thêm pháp luật còn bắt nguồn từ đời sống xã hội nên nó mang bản chất xã hội. Những ai dưới đây đã hiểu đúng về bản chất của pháp luật?
A. H và X.                        
B. K, Đ và N.                               
C. H, X và Đ.                 
D. K và N.
…………………HẾT………………..
 

ĐÁP ÁN

 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
B A C A C D C C D B
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
C B A C B C B D C C
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
A D C A C D A B B D
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
B A D A A C C D A B
 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây