Loading...
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

 •   24/06/2018 08:20:49 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

 •   24/06/2018 08:18:29 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 14: Vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 14: Vật liệu polime

 •   24/06/2018 08:16:29 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 14: Vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 13: Đại cương về polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 13: Đại cương về polime

 •   24/06/2018 08:14:40 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 13: Đại cương về polime

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

 •   24/06/2018 08:13:06 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 12: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 11: Peptit và protein

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 11: Peptit và protein

 •   24/06/2018 08:10:04 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 11: Peptit và protein

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 10: Amino axit

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 10: Amino axit

 •   24/06/2018 08:08:01 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 10: Amino axit

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 9: Amin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 9: Amin

 •   24/06/2018 08:05:57 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 9: Amin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

 •   24/06/2018 08:03:41 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

 •   24/06/2018 08:02:39 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

 •   24/06/2018 07:56:01 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 5: Glucozơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 5: Glucozơ

 •   24/06/2018 03:04:26 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 5: Glucozơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 4: Luyện tập Este và chất béo

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 4: Luyện tập Este và chất béo

 •   24/06/2018 03:01:43 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 4: Luyện tập Este và chất béo

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

 •   24/06/2018 02:58:41 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 2: Lipit

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 2: Lipit

 •   24/06/2018 02:55:20 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 2: Lipit

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 1: Este

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 1: Este

 •   24/06/2018 02:52:45 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 12 bài 1: Este

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 18)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 18)

 •   10/06/2018 08:14:10 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN