Loading...
Nguyễn Hữu Cảnh (1650 1700), người mở nước về phía Nam

Danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh

 •   16/02/2016 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 1091
 •   Phản hồi: 0

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) là một vị tướng quốc, một bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiến Tông Hiếu Minh Hoàng đế (1691-1725 ), sinh vào năm Canh Dần (1650) tại vùng đất nay thuộc huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Ông là một tướng lãnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc; người mở nước về phía Nam và cũng là người có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh.

Phong tục đón Tết độc đáo của người Việt

Phong tục đón Tết độc đáo của người Việt

 •   05/02/2016 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 3734
 •   Phản hồi: 0

Trải qua bao biến động và thăng trầm của lịch sử, người Việt vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc. Một trong số đó là phong tục đón Tết nguyên đán.

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 6

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 6

 •   04/02/2016 03:08:09 PM
 •   Đã xem: 1821
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 6

Phân tích những giá trị của đạo Mẫu

Phân tích những giá trị của đạo Mẫu

 •   03/01/2016 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 1161
 •   Phản hồi: 0

Việc nhận thức đúng những giá trị của đạo Mẫu Việt Nam có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn, từ đó xác định thái độ của các tín hữu đạo Mẫu, của những người quản lý xã hội và người dân đối với di sản văn hóa tinh thần này. Có thể nêu một số giá trị tiêu biểu:

Phân tích ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam

Phân tích ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam

 •   03/01/2016 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 4630
 •   Phản hồi: 0

Trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền mang tính phổ quát của người Việt Nam. Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chứng minh các tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong 2 cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

Chứng minh các tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong 2 cuôc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

 •   03/01/2016 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 1514
 •   Phản hồi: 0

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các tôn giáo Việt Nam tiếp tục nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng toàn thể nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chứng minh Bà La Môn giáo ở Việt Nam là một tôn giáo hỗn dung giữa yếu tố ngoại sinh (truyền thống BLM) với nội sinh (truyền thống bản địa)

Chứng minh Bà La Môn giáo ở Việt Nam là một tôn giáo hỗn dung giữa yếu tố ngoại sinh (truyền thống BLM) với nội sinh (truyền thống bản địa)

 •   03/01/2016 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 986
 •   Phản hồi: 0

Người Chăm Bàlamôn (BLM) tự gọi mình là "Chăm Jat", Jat có nghĩa là gốc, sự thật. Người Chăm còn gọi là Bà Chăm (để phân biệt với Bàni). Các nhà nghiên cứu về Chăm cũng tập trung nghiên cứu về người Chăm Jat, bởi lẽ tôn giáo Bàlamôn du nhập vào Chăm Pa sớm hơn, tồn tại lâu hơn và tiếp biến nhiều yếu tố truyền thống văn hóa bản địa Chăm nên còn giữ được nhiều yếu tố văn hóa gốc. Trong quan niệm "nhất thể lưỡng hợp" của hai nhóm cộng đồng tôn giáo, người Chăm Bàlamôn được gọi là Ahier thuộc âm và tín ngưỡng đa thần của Ấn Độ giáo.

Chứng minh Phật giáo hòa hảo là sự kế thừa và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kì Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Chứng minh Phật giáo hòa hảo là sự kế thừa và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kì Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa

 •   03/01/2016 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 1190
 •   Phản hồi: 0

Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo do Huỳnh Phú Sổ sáng lập. Đó là tôn giáo có sự tiếp nối và phát triển của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương do Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên sáng lập vào cuối thế kỉ XIX và Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do Ngô Lợi ( còn gọi là Ngô Viện) tiếp nối tư tưởng của Phật thấy Tây An để hình thành nên. Sự tiếp nối và phát triển của đạo Hòa Hảo được thể hiện qua các mặt sau:

Chứng minh Đạo Cao Đài là một tôn giáo mang tính tổng hợp

Chứng minh Đạo Cao Đài là một tôn giáo mang tính tổng hợp

 •   03/01/2016 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 1380
 •   Phản hồi: 0

Đạo Cao Đài là một tôn giáo được thành lập ở Vn vào đầu thế kỉ thứ 20 (1926). Đạo CĐ có tên đầy đủ là “Đại đạo Tam kì phổ độ” đây là một tôn giáo bản địa VN. Cao đài là một tôn giáo mới ở Vn. Trong vòng chưa đến 100 năm hình thành và phát triển. Cao đài thể hiện là một tôn giáo có tính dung hợp với các tôn giáo lớn tại VN mà chủ yếu là Tam giáo.

“Một trong những đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam là một số tôn giáo bị các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng vì mục đích chính trị.” Dựa vào tình hình các tôn giáo Việt Nam hiện nay chứng minh nhận định trên.

“Một trong những đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam là một số tôn giáo bị các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng vì mục đích chính trị.” Dựa vào tình hình các tôn giáo Việt Nam hiện nay chứng minh nhận định trên.

 •   03/01/2016 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 1170
 •   Phản hồi: 0

Lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu cố hữu không bao giờ từ bỏ của chủ nghĩa đế quốc. Chính sách đối với tôn giáo của chủ nghĩa đế quốc là lợi dụng, chia rẽ và thống trị.

Chứng minh Chăm Bà ni là một biến thể của Hồi giáo chính thống

Chứng minh Chăm Bà ni là một biến thể của Hồi giáo chính thống

 •   03/01/2016 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0

Người Chăm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắc khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chăm nó đã bị biến đổi rất nhiều và mang đậm tính nhân văn tộc người bởi sức sống mảnh liệt của truyền thống bản địa hay nói cách khác Chăm Bà ni là một “biến thể” của Hồi giáo chính thống. Điều này được thể hiện qua các mặt sau:

Truyền thống đón mừng năm mới (Happy new year) của các nước trên thế giới

Truyền thống đón mừng năm mới (Happy new year) của các nước trên thế giới

 •   29/12/2015 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 5178
 •   Phản hồi: 0

Ở nhiều nước trên Thế Giới, ngày đón mừng Năm Mới được tổ chức vào ngày 1/1 với pháo hoa và đêm giao thừa. Truyền thống đặc biệt này ở mỗi nơi mỗi khác, những nền văn hóa khác nhau sẽ có kiểu đón ngày đầu năm theo cách khác nhau.Nhưng tất cả đều rất náo nhiệt và độc đáo.

Ngày Chúa Giêsu sinh ra đời.

Nguồn gốc ngày Lễ Giáng Sinh (Noel/ Christmas)

 •   22/12/2015 03:33:40 PM
 •   Đã xem: 3332
 •   Phản hồi: 1

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc xứ Judea (Giuđêa) (ngày nay là 1 thành phố của Palestine), lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã, khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 - 2016

 •   15/12/2015 03:11:33 PM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2015 - 2016 là tài liệu hay dành cho các bạn tự ôn tập, hệ thống lại kiến thức, nhằm đạt kết quả tốt trong bài thi cuối kì 1 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

 •   14/12/2015 04:50:54 PM
 •   Đã xem: 1207
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp là tài liệu cực kỳ hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Đề thi có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn luyện tập hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

 •   13/12/2015 04:24:56 PM
 •   Đã xem: 3779
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 8

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 8

 •   12/12/2015 02:59:50 PM
 •   Đã xem: 6690
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 8 là tài liệu tham khảo hay dành cho cả giáo viên và học sinh. Tài liệu này tổng hợp lại các kiến thức lịch sử trong chương trình học lớp 8, giúp các bạn học sinh ôn tập dễ dàng hơn.Chúc các bạn thi tốt.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...