Loading...

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Thứ năm - 01/06/2017 04:11

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921), có đáp án

Loading...
Câu 1. Đầu thế kỉ XX, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?
A. Nga hoàng Ni-cô-lai I.                                           B. Nga hoàng Ni-cô-lai II.
C. Nga hoàng Ni-cô-lai III.                                        D. Nga hoàng đại đế.
 
Câu 2. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng:
A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.
B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng,
C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.
D. Bị các nước đế quốc thôn tính.
 
Câu 3. Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?
A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế
B. Hậu quả của cuộc chiến tranh (1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.
C. Chính phủ Nga Hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị.
D. Tất cả các ý trên.
 
Câu 4. Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc 1914 dể lại là gì?
A. Kinh tế suy sụp.
B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.
C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.
D. Kinh tế suy sụp, mâu thuần xã hội gay gắt.
 
Câu 5: Vì sao nhân dân chán ghét Nga hoàng?
A. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ.
B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao.
D. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội.
 
Câu 6. Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
Ạ. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
 
Câu 7. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?
A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.
B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
C. Quốc tế thứ nhất.
D. Quốc tế thứ hai.
 
Câu 8. Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai-1917 ở Nga là:
A. Phụ nữ, nông dân                                                   B. Phụ nữ, công nhân, binh lính,
C. Phụ nữ, công nhân, nông dân.                               D. Công nhân, nông dân.
 
Câu 9. Ngày 23 - 2 - 1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Nga ?
A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.
B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.
C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.
 
Câu 10. Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Biểu tình thị uy.
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Đấu tranh vũ trang.
 
Câu 11. Giai cấp tư sản Nga thành lập Chính phủ lâm thời vào thời gian nào?
A. Tháng 2 năm 1917.                                                            B. Tháng 3 nám 3 917.
C. Tháng 4 năm 1917.                                                 D Tháng 6 năm 1917.
 
Câu 12. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
D. Lật đổ chế độ Nga hoàng.
 
Câu 13. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai-1917 là gì?
A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng.
B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
C. Chính quyền Xô viết được thành lập.
D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.
 
Câu 14. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại.
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.
 
Câu 15. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.
B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.
C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng,
D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.
 
Câu 16. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai 1917 là gì?
A. Cách mạng tư sản.                                                 B. Cách mạng vô sản.
C. Chiến tranh giải phóng dân tộc.                             D. Cách mạng dân chủ tư sản.
 
Câu 17. Sau cách mạng thảng Hai 1917 các Xô viết được thành lập, các Xô viết đại biểu cho ai?
A. Công nhân, binh lính.                                             B. Công nhân, nông dân, binh lính.
C. Công nhân, nông dân.                                            D. Nông dân, binh lính.
 
Câu 18. Lê nin từ Phần Lan trở về Pê-tơ-rô-grát vào thời gian nào?
A. Ngày 07 tháng 10 năm 1917.                                 B. Ngày 10 tháng 10 năm 1917.
C. Ngày 24 tháng 10 năm 1917.                                 D. Ngày 25 tháng 10 năm 1917.
 
Câu 19. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là một cuộc cách mạng gì?
A. Cách mạng dân chủ tư sản.
B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.
 
Câu 20. Để chuyển toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết, trong tám tháng đầu (từ tháng 2 đến tháng 9) Lê-nin và Đảng Bôn-Sê- vích chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:
A. Đấu tranh hòa bình.
B. Đấu tranh bạo lực.
C. Đấu tranh vũ trang.
D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
 
Câu 21. Trải qua tám tháng đầu đấu tranh, mục tiêu của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích là gì?
A. Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
B. Chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa,
C. Tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản.
D. Tất cả các mục tiêu trên.
 
Câu 22. Ngày 7 - 10 - 1917, diễn ra sự hiện lịch sử gì ở Nga?
A. Lê-nin thông qua Luận cương tháng mười.
B. Lê-nin bí mật từ Pê-rơ-rô-grát về Mat-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.
C. Quân khởi nghĩa tấn công vào cung điện Mùa Đông.
D. Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Câu 23. Đêm 24-10-1917 Lê nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại đâu?
A. Cung điện Mùa Đông,
B. Điện Xmô-nưi.
C. Điện Crem-li.
D. Thành phố Pê-tơ-rô-grát.
 
Câu 24. Cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát giành được thắng lợi vào thời gian nào?
A. Ngày 7 tháng 10 năm 1917                                    B. Ngày 20 tháng 10 năm 1917
C. Ngày 24 tháng 10 năm 1917                                  D. Ngày 25 tháng 10 năm 1917
 
Câu 25. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, Chính quyền Xô viết được thành lập ở đâu?
A.  Xta-lin-grát.                                                          B. Mát-xcơ-va.
C. Điện Xmô-nưi.                                                       D. Toàn nước Nga.
 
Câu 26. Đêm 24-10-1917 quân khởi nghĩa đã đánh chiếm ở đâu?
A. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.
B. Quân khởi nghĩa đã chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát, bao vây Cung điện Mùa Đông.
C. Quân khởi nghĩa bao vây Cung điện Mùa Đông.
D. Quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông.
 
Câu 27. Kết quả lớn nhất của cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 là gì?
A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.
B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,
C. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.
D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.
 
Câu 28. Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là gì?
A. Đập tan bộ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới.
B. Đập tan chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
C. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
D. Đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.
 
Câu 29. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ nhất khai mạc vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Khai mạc vào đêm 26 - 10 - 1917. Tại Pê-tơ-rô-grát.
B. Khai mạc vào đêm 25-10- 1917. Tại Mát-xcơ-va. 
C. Khai mạc vào đêm 25 - 10 - 1917. Tại điện Xmô-nưi.
D. Khai mạc vào đêm 24 - 10 - 1917. Tại Mát-xcơ-va.
 
Câu 30. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai thông qua những sắc lệnh nào?
A. Sắc lệnh hòa bình.
B. Sắc lệnh ruộng đất.
C. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.
D. Sắc lệnh xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội.
 
Câu 31. Để rút khỏi chiến tranh, Hòa ước Bơ- rét-li-tốp (3-1918) Nga kí với nước nào?
A. Nga kí với Anh.                                                     B. Nga kí với Đức
C. Nga kí với Pháp.                                                    D. Nga kí với Mĩ.
 
Câu 32. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?
A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.
B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.
C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.
D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.
 
Câu 33. Cuối năm 1918, quân đội bao nhiêu nước đế quốc bao vây tấn công Nhà nước Xô viết trẻ tuổi?
A. Quân đội 12 nước.                                                 B. Quân đội 13 nước,
C. Quân đội 14 nước.                                                 D. Quân đội 15 nước.
 
Câu 34. Nước Nga Xô viết chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ để cứu vãn tình thế đó, chính phủ Xô viết đã thực hiện chính sách gì?
A. Cộng sản thời chiến.
B. Quốc hữu hóa toàn bộ các xí nghiệp của tư bản.
C. Lấy ruộng đất của địa chủ giao cho nông dân.
D. Nhà nước nắm độc quyền quản lí và phân phôi lương thực.
 
Câu 35. “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sảng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai?
A. Lê-nin.                                                                    B. Hồ Chí Minh,
C. Xta-lin.                                                                   D. Mao Trạch Đông.
 
Câu 36. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là gì?
A. Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng trăm con người, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
B. Làm thay đổi thế giới- một chế độ mới, một nhà nước mới xã hội chủ nghĩa ra đời.
C. Để lại nhiều bài học quý báu cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
D. Cả ba ý trên.
 
Câu 37: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống □ đặt trước các câu sau đây:
A. □ Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với nước Nga và thế giới.
B. □ Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên giành được thắng lợi.
C. □ Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra cho giai cấp công nhân quốc tế kẻ thù chính, trước mắt để đấu tranh đi đến thắng lợi.
D. □ Cách mạng tháng Mười Nga đã chọc thủng một mắt xích ở khâu yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới.
E. □ Cách mạng tháng Mười Nga mở ra con đường giải phóng cho công nhân và nhân dân lao động ở Âu - Mĩ.


 
ĐÁP ÁN
 
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
D
D
B
A
A
B
C
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
D
B
A
A
D
B
A
B
A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C
D
B
D
B
B
C
A
C
C
31
32
33
34
35
36
37


 
B
C
C
A
B
D
Đ: A, B, D;
S: C,E

 
 
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...