Loading...

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Thứ năm - 01/06/2017 04:04

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), có đáp án

Loading...
Câu 1. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?
A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực.
B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.
C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường.
D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 
Câu 2. Đế quốc nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn”?
A. Đế quốc Mĩ.     B. Đế quốc Đức.
C. Đế quốc Nhật Bản.     D. Đế quốc Anh.
 
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước để quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước.
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa.
C. Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau.
D. Cả ba ý trên đúng.
 
Câu 4. Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến hậu quả như thế nào?
A. Làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.
B. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về sự phân chia thuộc địa không đều nhau.
C. Chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thế giới.
D. Cả ba ý trên đúng.
 
Câu 5. Khối Liên minh gồm những nước nào?
Ả. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a.    B. Đức, Nhật, Mỹ.
C. Anh, Pháp, Nga.     D. Đức, I-ta-li-a, Nhật
 
Câu 6. Khối Hiệp ước gồm những nước nào?
A. Đức, I-ta-li-a, Nhật     B. Anh, Pháp, Nga.
C. Anh, Pháp, Mĩ.     D. Đức, Nhật, Mĩ.
 
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã hình thành hai khối quân sự đối lập nhau đó là?
A. Khối NATO và khối SEV.    B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước.
C. Khối SEATO và khối ASEAN.   D. Khối các nước G7 và khối EU.
 
Câu 8. Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)?
A. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898).
B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902).
C. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).
D. Do Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914).
 
Câu 9. Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn trước tiên giữa các đế quốc nào?
A. Giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức.
B. Giữa đế quốc Đức với đế quốc Áo - Hung.
C. Giữa đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh, Pháp.
D. Giữa đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức.
 
Câu 10. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với sự kiện nào?
A. Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7-1914).
B. Đức tuyên chiến với Nga (1-8-1914).
C. Đức tuyên chiến với Pháp (3-8-1914).
D. Anh tuyên chiến với Đức (4-8-1914).
 
Câu 11. Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?
A. Nước Nga.       B. Nước Bỉ.
C. Nước Pháp.      D. Nước Anh.
 
Câu 12. Nhờ đâu quản Pháp có điều kiện phản công quản Đức cứu nguy cho Pa-ri?
A. Quân Anh tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
B. Quân Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
C. Quân Anh chặn đường biển không cho quân Đức tăng viện binh để chiếm Pa-ri.
D. Quân đội Pháp dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân phản công quân Đức.
 
Câu 13. Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?
A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc.
B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh,
C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia.
D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản.
 
Câu 14. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là?
A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa,
C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa.
D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.
 
Câu 15. Khi chiến tranh bừng nổ có một chính đảng kiên quyết chống chiến tranh, đó là đảng nào?
A. Đảng Xã hội Dân chủ Đức.
B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
C. Đảng Quốc đại Ấn Độ.
D. Đảng Xã hội Pháp.
 
Câu 16. Từ năm 1916, chiến tranh đang diễn tiến thế nào?
A. Ưu thế thuộc về phe Liên minh.
B. Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước.
C. Cả hai phe đang ở thế cầm cự.
D. Đức đang làm chủ chiến trường.
 
Câu 17. Từ mùa xuân 1917 chiến sự diễn ra chủ yếu ở đâu?
A. Mặt trận Tây Âu.     B. Mật trận phía Đông
C. Mặt trận nước Đức.    D. Mặt trận nước Pháp.
 
Câu 18. Tháng 2 – 1917, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích ở Nga nêu khẩu hiệu gì?
A. “Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng”.
B. “Biến chiến tranh đế quốc thành cách mạng vô sản”.
C. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
D. “Biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng dân tộc”.
 
Câu 19. Vào thời điểm nào Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A. Khi chiến tranh bùng nổ (1914).
B. Khi cả 2 phe đang ở thế cầm cự (1916).
C. Phe hiệp ước đang thắng thế (1917)
D. Khi cách mạng bùng nổ ở Đức, Đức thất thế (11-1918).
 
Câu 20. Khi chiến tranh đang diễn ra quyết liệt, sự kiện mở ra cho lịch sử nhân loại một bước ngoặt, đó là sự kiện nào?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
B. Nước Nga Xô viết rút khỏi cuộc chiến tranh,
C. Nga ký hòa ước Bơ-rét-li- tốp với Đức.
D. Mĩ nhảy vào tham gia chiến tranh.
 
Câu 21. Tháng 11 - 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi.
B. Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Nga đánh bại cuộc tấn công của Đức trên lãnh thổ của mình.
D. Nga Kí với Đức Hiệp ước Bơ-rét-li-tốp.
 
Câu 22. Ngày 03 - 10 - 1918 diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn với nước Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Đức liên tiếp bị thất bại, bỏ chạy khỏi lành thổ Pháp và Bỉ
B. Các nước đồng minh của Đức đã dầu hàng,
C. Một chính phủ mới của Đức được thành lập.
D. Cuộc cách mạng ở Đức bùng nổ.
 
Câu 23. Chính phủ mới của Đức đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?
A. Ngày 10 tháng 11 năm 1918.   B. Ngày 11 tháng 11 năm 1918.
C. Ngày 12 tháng 11 năm 1918.   D. Ngày 13 tháng 11 năm 1918.
 
Câu 24. Kết cục cơ bản nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Phe liên minh thất bại.
B. Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp mở rộng thêm thuộc địa.
C. Các nước đế quốc suy yếu, nhân loại bị thiệt hại nặng nề, phong trào cách mạng thế giới lên cao.
D. Mĩ giàu mạnh lên sau chiến tranh.
 
Câu 25. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào thời gian nào?
A. Ngày 06 tháng 11 năm 1918.   B. Ngày 01 tháng 11 năm 1918.
C. Ngày 11 tháng 11 năm 1918.   D. Ngày 15 tháng 11 năm 1918.


 
ĐÁP ÁN
 
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
1
2
3
4
5
6
7
C
B
D
Đ
A
B
B
8
9
10
11
12
13
14
D
A
A
C
B
C
A
15
16
17
18
19
20
21
B
C
A
C
C
A
A
22
23
24
25


 
C
B
C
C


 
 
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...